Uutiset

Yleinen

Valio ja maitotilat kutsuvat Laitumellelasku-tilaisuuksiin

Toukokuu merkitsee lehmille laidunkauden alkamista. Valio Oy järjestää nyt kolmatta kertaa koko perheen Laitumellelasku-tilaisuuksia ympäri Suomen. Toukokuiset tapahtumat tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua lehmiin, suomalaisen maidon alkuperään ja maitotilojen elämään.

Valio järjestää Laitumellelasku-tilaisuudet yhdessä osuuskuntiensa ItäMaidon, Länsi-Maidon, MaitosuomenPohjolan Maidon ja Tuottajain Maidon sekä valiolaisten maitotilojen kanssa.

Laitumellelasku-tilaisuuksia on kaikkiaan 20 maitotilalla. Osa tiloista on ollut mukana tapahtumassa jo aikaisempina vuosina, kun taas toiset avaavat ovensa nyt ensimmäistä kertaa kuluttajille. Tapahtumapäivät ovat 10., 17., 20., 24., 25. ja 27. toukokuuta. Valio odottaa maitotiloille yhteensä noin 15 000 kävijää. Tarkat tiedot tapahtumista ovat osoitteessa www.valio.fi/laitumelle.

Laiduntamisesta monenlaista hyvää

Hyvinvoivat lehmät tuottavat laatumaitoa, josta voidaan valmistaa laadukkaita ja maukkaita maitotuotteita. Laiduntaminen tarjoaa lehmille monenlaista hyvää, ja siksi Valio kannustaakin maidontuottajiaan laiduntamaan lehmiä.

Noin puolet lypsylehmistä asuu nykyisin pihatoissa, joissa ne voivat liikkua vapaasti. Laki edellyttää, että parsinavetoissa asuvien lehmien ja hiehojen on päästävä jaloittelemaan tarhaan tai laitumelle kesällä vähintään 60 päivän aikana. Laitumella lehmät voivat parhaiten toteuttaa lajille ominaisia tarpeita. Lehmä on laumaeläin, ja se kaipaa luonnostaan seurustelua lajitovereidensa kanssa. Laitumella siihen on parhaat edellytykset. Liikkuminen tekee hyvää lihaksistolle ja sorkille, ja laidun on myös mukava ja tilava makuualusta. Perinteisen rehunsyöttöön perustuvan laidunnuksen ohella on yleistynyt terapia- tai osa-aikainen laidunnus.

Neljä viidestä suomalaislehmästä laiduntaa toukokuun ja syyskuun välisenä aikana. Etelä-Suomessa laidunkausi kestää neljästä viiteen kuukautta, pohjoisessa kolmesta neljään.

100-prosenttisesti suomalaista maitoa

Kaikki Valio merkillä varustetut Suomessa myytävät tuotteet valmistetaan 100-prosenttisesti suomalaisesta maidosta Suomessa. Valion maito tulee suomalaisilta maitotiloilta, ja nämä tilalliset myös omistavat Valion. Kaikki yhtiön tuotot maksetaan omistajille, ja siten Valio on mukana turvaamassa maidontuotannon ja maaseudun elinkelpoisuutta Suomessa.

Valioryhmä työllistää välittömästi tai välillisesti lähes 30 000 suomalaista maalla ja kaupungeissa, kun otetaan huomioon maitotiloilla, Valiolla ja kuljetusyrityksissä työskentelevät ihmiset. Pelkästään maitotilat tarjoavat työtä noin 23 000 suomalaiselle – isäntäparin lisäksi tilat työllistävät mitä erilaisimpia ammattiryhmiä eläinlääkäreistä lomittajiin. Valio tulouttaa Suomeen reilusti yli miljardi euroa vuodessa, kun mukaan lasketaan tuottajille maksettava tilityshinta sekä 15 Suomessa toimivan valiolaisen tehtaan synnyttämä rahavirta.

TP

Lue seuraavaksi