Uutiset

Yleinen

Vähemmän jätettä kaatopaikoille

Samaan aikaan kaatopaikoille viety yhdyskuntajätteen määrä laski peräti 16 prosenttia.

Hyödyntämisaste nousi ennätykseensä

Yhdyskuntajätteistä hyödynnettiin materiaalina tai polttamalla viime vuonna ennätykselliset 54 prosenttia. Kierrätyksen eli jätteen materiaalihyödyntämisen osuus käsittelystä nousi edellisvuodesta 4 prosenttiyksikköä, 36 prosenttiin. Kaatopaikoille vietiin viime vuonna 46 prosenttia yhdyskuntajätteestä eli 1,2 miljoonaa tonnia. Biohajoava osa kaatopaikkojen sekajätteestä tuottaa metaania hajotessaan. Kaatopaikat aiheuttavat 3-4 prosenttia kasvihuonekaasuista.

Yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohden laski viime vuonna 478 kiloon. Yhdyskuntajätteestä noin 60 prosenttia kertyy kotitalouksista, loppuosa pääasiassa palvelualoilta, erityisesti kaupasta ja terveydenhoidosta. Kotitalouksien kulutusmenot supistuivat viime vuonna 1,8 prosenttia ja palvelualojen liikevaihto 7,5 prosenttia. Yhdyskuntajätteestä noin puolet koostuu elintarvike-, keräyspaperi- ja kartonkijätteestä.

CO2-raportti

 

 

Lue seuraavaksi