Uutiset

Yleinen

Uutta puimurikalustoa Claasilta

Automatiikan avulla saadaan puhtaampaa satoa ja samalla tehostetaan puimurin toimintaa jopa 10 %. Uusien puimureiden voimanlähteenä ovat uudet päästömääräykset täyttävät tehokkaat moottorit. Irtipuintia tehostetaan myös koneiston puolella. Roottorin varstat ovat kahdessa rivissä (2*6) eli varstojen lukumäärä on lisääntynyt ja irtipuinti on näin parantunut.

Puimurin säädöt ovat yksi puintitulokseen eniten vaikuttavista tekijöistä puimurin ominaisuuksien lisäksi. Perinteisessä kalustossa säädöt on tehty siirryttäessä lohkolta toiselle. Säädöt on tehty monesti ensimmäistä kertaa peltoa kierrettäessä, paikassa, jossa kasvusto ei ole useinkaan samanlainen kuin lohkon keskellä. Moni seuraa puintitulosta ”mekaanisesti” myös keskemmällä lohkoa, jolloin näytteitä käydään ottamassa silloinkin.

Puintipuhtautta on syytä seurata säännöllisesti. ”Aika fakiiri” saa kuitenkin olla vanhojen puimureiden kanssa, joissa silppuri ei ole helppo ottaa pois päältä, jotta kuljettaja ehtii hakea kohli­milta edustavan näytteen, ennen kuin olkimassa on mennyt silppurista läpi.
Monilla on käytössä puimurissa satokartoitus ja tappiomittari, jolloin kuljettaja näkee ohjaamosta suoraan, millaisella satotappiolla puinti etenee. Tappiomittareidenkin toimintaa on syytä seurata, koska aina elektroniikka ei kerro koko totuutta. Kuljettaja tekee edelleen säädöt, jotta tappioita saadaan vähennettyä ja puimurilla puitua puhtaammin.

Puimurikuljettajan, joka pohtii puinnin tehoa ja puhtautta on tehtävä kompromisseja. Lähes poikkeuksetta suurin puimurin tuotosta alentava ja satotappiota lisäävä tekijä on puintikoneiston vajaakäyttö; pystyviljaa ei saada puimakoneistoon riittävästi sisään, jotta kapasiteetti olisi täyskäytössä. Eri asia on sitten lakovilja, jossa ongelmat ovat aivan toiset. Säätämiseen liittyy myös kuljettajan ”henkisiä” taisteluita; jos säädän, niin säädänkö oikeaan suuntaan ja seurauksena saattaa olla päätös, ettei muuteta mitään säätöjä. Tällöin ei opitakaan mitään. Toisaalta tilanteet pellolla muuttuvat nopeasti etenkin täällä pohjoisessa ja lohkon eri osissa kasvusto ja sato vaihtelevat merkittävästi. Puimuria pitäisikin pystyä säätämään aina tilanteen mukaan.

Claasilla esiaskeleita

Claas on esitellyt 2010 Cemoksen, jossa kuljettajaa opastetaan muuttamaan säätöjä, kun olosuhteet muuttuvat ja kuljettaja on hyväksynyt tai hylännyt ehdotuksen. Tällöin kuljettajalle annetaan vielä selkeästi oikeus päättää.

Cemos Automatic kuin automaattivaihteinen auto

Claasin esittelemä uusin Cemos Automatic-järjestelmässä on yhdistetty vaihtoehtoehdot puimurin kapasiteetin tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tavoitteena on tehdä puinnista yhtä helppoa kuin automaattivaihteisella autolla ajosta. Jotta järjestelmä toimii oikein, tarvitaan myös automaattiohjaus tai kamerajärjestelmä, jolloin puidaan maksimi työleveyttä aina kun mahdollista ja puimurin ajonopeus on maksimaalinen, kun puimurin teho suhteutetaan korjattavaan kasvustoon.

Cemos mittaa ja säätää puimuria olosuhteiden mukaan. Kuljettajan tehtävä on kuitenkin päättää millaisilla tavoiteasetuksilla puimuri pui. Näitä asetusvaihtoehtoja on neljä: Mahdollisimman paljon satoa korjuuseen, polttoainetaloudellinen puinti ja laadukkain puinti. Kuten puinti yleensä, kompromisseja tehdään ja yleensä valinta on näiden yhdistelmä, joka on vaihtoehto neljä.

Cemos järjestelmän anturit seuraavat koko ajan puimurin kapasiteetin hyödyntämistä, irtipuintia, ruumenia, olkia ja korjatun sadon puhtautta. Kun asetuksissa on havaittu poikkeamaa, korjaa puimuri automaattisesti asetuksia.

Ammattitaitoa lisää?

Puinti on lyhyt sesonki, noin kuukausi, jonka aikana oppiminen puimurin säätöihin, pitäisi käydä nopeasti. Perusasiat pitää olla selvillä puimurin tekniikasta ja säätöjen vaikutuksesta puinnin laatuun.

Kun puimurin tekniikalle annetaan enemmän mahdollisuuksia, on tavoitteena parempi puintitulos. Kuljettajan herpaantuminen pitkänä puintipäivänä on tietenkin yksi ongelma puinnissa. Illalla ja yöllä ei välttämättä vireys enää riitä mukavassakaan ohjaamossa seurata puinnin onnistumista. Cemos Automatic antaa kuljettajalle koko ajan informaatiota ja kuljettaja voi seurata ja oppia, miksi puimuri muuttaa säätöjä ja miten se vaikuttaa lopputulokseen.

Automatiikka antaa mahdollisuuden käyttää puimurin kuljettajina myös henkilöitä, jotka eivät välttämättä ole vihkiytyneet puinnin tekniikkaan. Joku muu on tehnyt päätöksen, että nyt puidaan, jonka jälkeen annetaan tekniikalle mahdollisuus säätää ominaisuudet kohdalleen. Kun tekniikka hoitaa puimurin säädöt, voi kuljettaja keskittyä puimurilla ajamiseen ja säiliön tyhjentämiseen.

Cemos käytännössä

Cemos kytketään päälle terminaalin kosketusnäytöstä. Cemos järjestelmässä kerätään tieto lukuisista antureista sekunnin välein ja puimurin parametrejä päivitetään jatkuvasti itsenäisesti ja täysin automaattisesti. Cemoksessa on oikeastaan kaksi vaihetta, joita säädetään. Ensimmäinen on irtipuinti, jolloin vaikutetaan roottorin kierroksiin ja varstojen asentoon. Toisessa vaiheessa huolehditaan puhdistuksesta eli tuulesta ja seulojen välyksistä.

Cemos Automatic auttaa hyödyntämään puimuri-investointia tehokkaammin. Kun puimuri laihoon päästyään hoitaa tehtävänsä tehokkaammin, saadaan sato nopeammin talteen.

Puhtaampaa ilmaa jäähdytykseen

Onko puimurissa muuten puhtaampaa paikkaa ottaa imuilma sisään kuin puimurin päältä. Toki imuilmanoton voisi järjestää vielä korkeammalle, kuten viljasäiliössä on korokelaidat pellolla. Poistoilma puhalletaan sivulle alas eli ”ilma pestään” ja puinnin pöly ei pakkaa ylös ilmanottoon.

Kolmas isompi rakenteellinen muutos on puimurin taka-akselistossa, jolla on vaikutusta etenkin puitaessa mäkisessä maastossa. Isompien takarenkaiden käyttöä on rajoittanut renkaiden ottaminen runkoon kiinni käännöksessä. Claas on ratkaissut tämän ongelman taka-akselin kaksoistuennalla ja tukivarsilla, jolloin taka-akselin keskipiste siirtyy käännöksessä ylempänä olevan renkaan suuntaan.

Lue seuraavaksi