Uutiset

Yleinen

Uutta Ground Kingiä Nokian Tyresiltä

Nokian rengastehdas ei vuosiin tuonut markkinoille kokonaan uusia traktorinrengasperheitä. Nyt uutta traktorirengasta esitellään harva se vuosi ja tahti ei välttämättä harvene tulevaisuudessakaan. Kaksi vuotta sitten Agritechnicassa oli esillä konsepti uudesta renkaasta ja tulevassa Agritechnicassa marraskuussa 2019 rengas esitellään oikeasti valmiina tuotantoon. Tuotekehitys vie aikaa, mutta hyvää ja uutta kannattaa odottaa. Nyt uutuutena esitellään Nokian Ground King, rengas, jollaista asiakkaat ovat toivoneet.

Nokialla renkaita on tehty hieman toista sataa vuotta nykyisellä tontilla eli vuodesta 1904. Itse yhtiö, alun perin Suomen Gummitehdas Oy, perustettiin 1898 eli 121 vuotta sitten. Rengastehdas on Nokialla historiallisessa kiinteistössä Nokianvirran varrella. Kaupunki on kasvanut sittemmin tehtaaseen kiinni. Parin seuraavan vuoden investoinnit Nokialla ovat noin 70 miljoonaa, joten kehitys ei ole pysähtynyt.

Nokian Tyres oyj on ollut pörssiyhtiö vuodesta 1995 ja sen tytäryhtiö on Nokian Raskaat Renkaat oy (Nokian Heavy Tyres ltd). Nokian Raskailla Renkailla on noin 100 toimihenkilöä ja 300 työntekijää Nokian rengastehtaalla sekä Nastolassa vannetehtaalla.

Investointeja on tehty aiemminkin. 2005 lähdettiin Venäjälle, jonne perustettiin uusi tehdas, missä valmistetaan henkilö- ja pakettiautojen renkaita nyt noin 17-18 miljoonaa kappaletta vuosittain. Suomessa niitä valmistetaan noin kolme miljoonaa. Aivan toiseen ilmansuuntaan on myös lähdetty, kun Yhdysvaltoihin Tennesseen osavaltioon, Daytonin kaupunkiin perustetaan uusi rengastehdas SUV- ja henkilöautojen renkaille. Työntekijöitä on nyt koko Nokian Renkaat -konsernissa yhteensä vajaa 5000.

Automatiikkaa ja tuotekehitystä

Manu Salmi on ollut Raskaiden Renkaiden toimitusjohtaja neljä vuotta. Rengastehtaalla on vierähtänyt 18 vuotta eri tehtävissä hankinnoista, tuotannonsuunnitteluun ja asiakaspalveluun.

Automatiikkaa lisätään koko ajan, kun se yhdistettynä tuotekehitykseen ja tuotannonsuunnitteluun saadaan enemmän valmiita renkaita aikaiseksi. Lopputulos on, että parempi laatuisia renkaita vamistuu enemmän kuin aikaisemmin. 

Manu kertoo, että tehtaalla automatiikkaa lisätään koko ajan, kun se yhdistettynä tuotekehitykseen ja tuotannonsuunnitteluun saadaan enemmän valmiita renkaita aikaiseksi, jotka ovat vielä parempi laatuisia kuin aikaisemmin. Rengastehtaalla tarvittavia koneita kehitetään itse markkinoilla saatavilla olevista koneista. Vaikka rengas on yksinkertaisen näköinen kokonaisuus, sen rakenteissa on monta komponenttia, joiden kaikkien tarpeellisuus on harkittu.

Tuotannossa on tärkein asia turvallisuus. Nokian yksikössä saavutettiin rengaspuolella ja ylipäätään teollisuudessa juuri merkittävä rajapyykki, kun tapaturmien määrää on saatu vähennettyä eikä vuoteen ole sattunut yhtään tapaturmaa, mikä olisi johtanut sairaspoissaoloon. Tehtaalla pyydetään työntekijöitä ja myös vieraita tekemään turvallisuushavaintoja vaarapaikoista, jolloin voidaan turvallisuutta ja työympäristöä kehittää jatkuvan parantamisen metodein ennaltaehkäisevästi.

Nokian rengastehtaiden lisäksi elokuussa 2019 tehtiin strateginen yrityskauppa, kun nastolalainen Levypyörä Oy siirtyi Nokian Raskaiden Renkaiden omistukseen. Levypyörä valmistaa vanteita raskaalle puolelle. Kun noin puolet renkaista toimitetaan asiakkaille ensiasennusrenkaiksi, vannevalmistus sopii kokonaisuuteen. Tällöin asiakkaan tuotantolinjalle voidaan toimittaa valmis paketti, mikä kiinnitetään valmistuvaan koneeseen. Vannevalmistus on osa kokonaisuutta ja ostamalla koko tuotanto, saatiin haltuun laatu ja valmistuslogistiikka. Levypyörä Oy valmistaa myös yksittäisiä erikoisvanteita, mikä on poikkeuksellista normaalisti sarjatuotantoon keskittyvällä alalla. Sisärengasvalmistusta on tehty omissa nimissä taas vuodesta 2008 Lieksassa.

Nokian renkaat on suhteellisen pieni tekijä maailman rengasmarkkinoilla. Yrityksen liikevaihto henkilö- ja pakettiautorenkaat mukaan lukien on noin 1,6 miljardia euroa, josta Raskaiden Renkaiden osuus on vajaa 200 miljoonaa. Jos markkinaa katsotaan isommassa kuvassa pelkästään raskaiden renkaiden markkina on maailmassa noin 25 miljardia euroa vuodessa.

-Meillä on halu kasvaa, mutta halparenkaita valmistaa niin moni, ettei sitä sektoria kannata yrittää vallata. Vuosien varrella on erikoistuttu tiettyihin erikoistuotteisiin, joissa asiakkaiden vaatimukset ovat korkeammat. Tuotekehitys tekee renkaita, joiden käyttöikä tunteina ja ajettuina kilometreinä on enemmän kuin kilpailijoilla, Manu toteaa. Toisaalta panostamme ominaisuuksiin, jotta asiakkailla työ sujuu paremmin. Asiakkailta keräämme aktiivisesti palautetta, miten renkaiden pitäisi toimia ja sitä myöten tietoa välitetään tuotekehitykseen.

-Meidän renkaamme eivät ole olleet markkinoiden halvimmat, eikä niistä ehkä sellaisia koskaan tulekaan, kun renkaassa tavoitellaan myös kestävyyttä ja asiakkaiden toivomia muita ominaisuuksia. Tavoitteena on toki päästä laadukkaisiin traktoreihin ja työlaitemerkkeihin ensiasennusrenkaiksi. Agritechnicassa, kuten monessa muussakin näyttelyssä, monessa traktori- ja työlaitemerkissä on nokialaiset renkaat, Manu muotoilee ja jatkaa että tämä kertoo osaltaan konevalmistajien luottamuksesta. Samalla toivotaan, että asiakkaat huomaavat eron muihin rengasmerkkeihin ja myös myöhemmin asiakkaat haluavat nokialaisia renkaita.

Jakelua kattavasti

Raskaiden Renkaiden myynti- ja markkinointijohtaja, Toni Silfverberg kertoo jakelukanavista Suomessa, jotka halutaan pitää kattavina. Nokian Tyres omistaa Vianorin, mutta useiden muidenkin jakelukanavien kanssa ollaan tekemisissä. Samoin Vianor myy monen muun merkkisiä renkaita. Yhteistyössä on tärkeintä, että niin jakeluketjun kuin loppuasiakkaan liiketoiminta pysyy terveellä tasolla.

Jäljitettävyyttä ja anturointia

Tuotekehityksen tekeminen on rengastehtaan omaa, mutta palautetta kerätään testikuljettajilta eri puolilta maailmaa. Testikuljettajilla on tärkeä merkitys, koska käyttöä heillä on paljon ja he voivat tehdä vertailua eri maalajeilla ja olosuhteissa, miten renkaat toimivat.

Tuotekehityksen työ on löytää sopivat materiaalit, ja rengasrakenne ja pintamalli, jolla asiakkaiden toiveet voidaan toteuttaa. Esimerkiksi vuosi sitten esitelty Nokian Tractor King oli vuosien kehittelyn tulos. Rengas kehitettiin erityisesti raskaan metsä- ja maansiirtourakoinnin tarpeisiin.

Viime vuonna FinnMetkossa esiteltiin uusi Forest King

Forest King voidaan ketjuttaa, jolloin liikkuminen metsässä on vaivatonta.

Tuotekehitykseen olemme panostaneet ja palkanneet myös muita kuin perinteisiä rengassuunnittelijoita. Talossa on esimerkiksi kaksi design-suunnittelijaa, jotka osallistuvat rengas- ja myös vannesuunnitteluun. Teollinen muotoilu on alalla yhä tärkeämpää ja tuotteiden ulkonäöllä on merkittävä vaikutus erityisesti uusien tuotteiden lanseeraamisessa.

Jäljitettävyyteen on panostettu tehtaalla viime vuosina paljon. Nokian Raskaat Renkaat oy:n tuotannossa jokaisessa valmistuvassa renkaassa on yksilöllinen valmistenumero, jonka perusteella päästään tietokannan kautta käsiksi esimerkiksi raaka-aine-eriin, työvuorossa olleisiin henkilöihin ja noin 80 000 tallennettuun mittaustulokseen, mitä valmistuksen aikana yhdestä renkaasta mitataan. Kun rengas on valmis, sille tehdään myös visuaalinen laaduntarkastus.

Agritechnicassa 2019 lanseerataan Nokian Intuitu -palvelu. Kun asiakas rekisteröi ostonsa jälkeen renkaat järjestelmään, hänellä on mahdollisuus antaa omista renkaistaan yksilöllistä palautetta. Rekisteröinnin yhteydessä asiakas saa vuoden lisää tehdastakuuta renkailleen.

-Renkaisiin ollaan vastaisuudessa asentamassa myös anturitekniikkaa, jotka mittaavat painetta ja lämpötilaa, sekä lähitulevaisuudessa myös renkaan jäljellä olevaa kulutuspintaa, Toni pohtii. Palvelun avulla renkaan käyttäjälle voidaan tuottaa renkaan elinkaarta pidentäviä huoltovinkkejä sekä suositella uusien renkaiden hankintaa pohjautuen asiakkaan omaan käyttöön ja ajo-olosuhteisiin.

Antureilla on mahdollisuus seurata renkaiden elinkaarta. Se voi kestää tuhansia tunteja kaivoksessa ja moninkertaisesti tämän metsässä. Aineistoa voidaan käyttää myös kuljettajien koulutukseen. Anturoinnin jälkeen jokainen rengas on tavallaan testirengas, jonka käyttöä voidaan seurata läpi sen koko elinkaaren.

Loppuasiakkaat tärkeimmät

Vaikka tavoitteena on valmistaa ja myydä renkaita, tärkeintä on kuitenkin loppuasiakkaiden saama hyöty renkaista. Asiakkaita halutaan myös kuunnella, koska he tekevät valintoja. He myös osaavat kertoa, millaisissa olosuhteissa renkaita käytetään. Asiakkaan kokema tuntuma renkaasta on tärkeä ja siksi uusien tuotteiden lisäksi kehitetään jatkuvasti myös olemassa olevia tuotteita.

-Vaikka toimimme kansainvälisesti, haluamme korostaa pohjoismaisia ja suomalaisia arvoja toiminnassamme, Toni kertoo. Työn pitkäjänteisyys on yksi sellainen osatekijä, jota korostetaan.

Uusien renkaiden lisäksi toimitetaan Nokialta pinnoitusmateriaaleja. Pinnoitusta voidaan tehdä, jos renkaan runko ei ole pilalla ja renkaan elinkaarta voidaan jatkaa pinnoituksella.

Käyttökohde ratkaisee

Raskaat Renkaat valmistaa noin 400 rengasta päivässä. Vuodessa tuotanto on 21-22 miljoonaa kiloa ja kun käynnissä oleva uusi investointiohjelma on valmis, kapasiteetti kasvaa 32 miljoonaan kiloon. Tuo määrä halutaan tuottaa laadukkaita renkaita.

Metsäsektori on ollut pitkään Raskaiden Renkaiden tuotteiden selkäranka. Suomessakin vallitseva harvesteri-ajokone-ketju, ja niihin koneisiin tarjottavat renkaat ovat merkittävässä roolissa. Pitkiä puita hinaaviin koneisiin ja niiden renkaisiin on myös panostettu viime vuosina. Siinä yhteistyökumppanina on esimerkiksi John Deere, jonka valikoimissa on molempien menetelmien koneita.

Maatalous- ja traktoripuolella valikoimaa laajennetaan koko ajan ja valmistuskapasiteettia lisätään merkittävästi tulevan parin vuoden aikana. TRI-palapintarenkailla on saatu jo merkittävä asema kiinteistöpuolella, mutta perinteiseen maatalouteen on tulossa täysin uusia tuoteperheitä, joista ensimmäinen on Nokian Ground King.

-Haemme asiakaskuntaa, jolla on noin 200-hevosvoimainen traktori, jolla tehdään raskaita maansiirtotöitä, kiinteistötöitä, kuten puomimurskausta, maataloustöitä erilaisissa olosuhteissa ja erityisesti haluamme tarjota niille asiakkaille vaihteleviin käyttöolosuhteisiin laajasti sopivia laadukkaita renkaita, Toni toteaa.

-10 vuotta sitten tällaisille Ground King-tuotteille ei ollut markkinoilla kysyntää, kun traktorit olivat pienempiä, samoin kuormat. Myös ajonopeudet olivat alhaisempia ja siirtomatkat lyhyempiä, Toni pohtii.

Kun traktorilla harjoitetaan ammattimaista metsätyötä, niin siihen viime vuonna esitelty Nokian Tractor King on toimiva rengas ja siihen suunniteltuun tuplaripaan renkaan pintamallissa on saatu myös kansainvälinen patenttisuoja.

Nokian Raskaat Renkaat tarjoaa renkaita lisäksi off-road laitteisiin kuten armeijalle, satamiin, kaivoksiin ja lastinkäsittelyyn ja nostokoneisiin. Perinteisiin tiellä liikkuviin linja- ja kuorma-autoihin on omat renkaansa.

-Näiden lisäksi tarjolla on vanteet ja/tai kokonaisuudet vanteiden kanssa. Yleinen suuntaus on tietenkin yhä isommat vanteet ja renkaat, mitä traktoripuolella on ollut suuntaus jo vuosia, Toni toteaa. Se tarkoittaa rengasvalmistajille entistä vaativampia suunnittelutehtäviä ja isompia tuotantokoneita, kuten esimerkiksi paistopuristimia.  

-Meillä on valikoimissa nyt aktiivisia nimikkeitä toista sataa linja- ja kuorma-autoihin ja 250 muuhun käyttöön. Tämän lisäksi pinnoitteita on tarjolla useita kymmeniä, Toni luettelee.

Traktoreihin enemmän valikoimaa

Jarkko Heinämäki liiketoimintalinjan vetäjänä vastaa agri-liiketoiminnasta, jota ollaan kasvattamassa voimakkaasti. Traktoreihin suunniteltuja uusia renkaita on tuotekehitysputkessa niin suunnittelupöydällä kuin aktiivisissa kenttätesteissä koeajossa. Rengastehdas kouluttaa jälleenmyyjiä ja neuvoo myös asiakkaita rengasvalinnoissa.

Nokian Ground King on monivuotinen hanke, jonka ensimmäinen konseptijulkaisu oli kaksi vuotta sitten. Useimmat asiakkaat eivät halua lisää traktoreita, vaan vähemmän kalustoa ja laadukkaampia renkaita.

Rengas sopii kasvukaudella nurmi- ja peltoajoon ja myös talvitöihin. Ground Kingin saa nastoittaa. Perinteinen palapinta menee paksussa lumessa tukkoon, mutta Ground Kingissä on avonaisempi pintamalli, joka helpottaa renkaat itsepuhdistuvuutta.

Rengasta on testattu useampi vuosi asfaltilla, soralla, nurmella, pellolla maanmuokkauksessa ja maansiirrossa ja asiakaspalaute on ollut hyvää. Pintakuviossa on yhdistetty palapinnan ja riparenkaan hyvät puolet hyödyntäen Nokian Renkaiden Hybrilug-teknologiaa. Toisaalta se vastaa palapinnan kulutuskestävyyttä, kun kumia on kuitenkin paljon ja tärkeää on se, miten palat kohtaavat tien pinna. Pintapainejakauma on myös hyvä, kun palalinja jatkuu olkapäille saakka suorassa linjassa.

Pintaprofiilissa on paljon kumia etenkin keskellä, jolloin rengas on mukava tieajossa. Palojen geometrinen muoto lisää särmiä veto- ja sivuttaispitoon. Tämä rengas ei vastaa talvella aivan Hakkapeliitta TRI:tä, mutta on talvikäytössä kuitenkin riparengasta parempi.

Itsepuhdistuvuus Ground Kingissä on palapintaisia renkaita huomattavasti parempi. Toisaalta pehmeässä hieman lisää pitoa saadaan renkaan olka-alueen sivukohoumista, joiden toteutukseen saatiin myös designerin näkemys.

Kun renkaan runkorakenne on vahva ja stabiili ja rengasta voidaan käyttää 3,2 barin paineilla, vaikka maansiirrossa tai puomimurskaimen kanssa, jolloin traktori on tukeva ajaa. Nopeusluokka uutuudella on 70 km/h. 2020 vuoden aikana on tarjolla tulee olemaan 14 kokoa. Vuonna 2021 seuraa merkittävä määrä lisäkokoja.

Lue lisää Levypyörä Oy:n kaupasta.

Lue seuraavaksi