Uutiset

Yleinen

Uusia ansioita

Maatalousyrittäjät ja etenkin kasvinviljelijät ovat perinteisesti hakeneet koneille lisää työtä erilaisista kunnossapitotöistä. On pukattu lunta, hiekoitettu, harjattu ja lanattu. Monta kuntataajamaa on pidetty puhtaana lumesta ja torjuttu liukkautta. Kesällä on tarjouspyyntöjä talvitöiden tekemisestä ja niihin tarjouspyyntöihin kannattaa tutustua.

Yhä useammin tarjouspyyntöön vastaa myös iso kunnossapitoa hoitava valtakunnallinen yritys. Toimintoja halutaan toki sielläkin laajentaa. Onhan yrityksen tavoitteena tuottaa voittoa ja siten osakkailleen hyvinvointia.

Aina en ymmärrä, miten joku voi lopulta voittaa tarjouskilpailun ja myöhemmin saada aiemmin töitä tehneet urakoitsijat aliurakoitsijoiksi. Tällöinhän väliin tulee yksi porras lisää, eikä kokonaisuudessa kustannukset ainakaan laske. Urakoitsija saa korvauksen tehdystä työstä monesti tunti- tai aluekohtaisesti hoitokerroittain. Jos asiakkaan ja urakoitsijan väliin tulee yksi porras lisää, kustannuksia se ei tiettävästi vähennä.

Monessa kunnan tai kaupungin urakoiden koko on laajentunut, eikä yksittäisen urakoitsijan rahkeet välttämättä riitä tarjoamaan isompaa urakkaa. Viime lehdessä oli juttu työyhteenliittymistä, joilla voidaan ratkaista ison urakkatarjouspyynnön ongelma, johon yksittäisellä urakoitsijalla ei ole mahdollista vastata. Tällöin pienet lyöttäytyvät yhteen ja tarjoavat kokonaisuutta yhdellä tarjouspaperilla.

Kuntien teknisen puolen henkilöresursseja on monissa paikoissa karsittu ja tehtäviä samaan aikaan lisätty. Ostopuolella ei välttämättä riitä aika alueiden pilkkomiseen ja monien tarjousten käsittelyyn. Toisaalta urakka-alueiden rajat ovat monissa paikoin olleet teennäisiä, vaikka niillä on jokin maantieteellinen lähtökohta. Isommat urakat ovat täten helpompia tilaajalle.

Yksi urakoiden jakoon liittyvä seikka on palvelun laajuus. Kokonaispalvelu ostettuna olisi monessa tapauksessa kätevä, koska tällöin talven tekemiset tai tekemättömyydet vaikuttavat seuraavaan työvaiheeseen ja aiheutuviin kustannuksiin.

Hoitorajojen minimi on lumitöissä hankala, jos vain sitä tuijotetaan lähtökynnyksenä. Jos ei hoitoraja ylity eikä lunta aurata, lumi tallataan ja tielle muodostuu polanne. Talven aikana tallattu lumi näkyy keväällä kelien lämmettyä runsaana loskana. Jos alueet hoidetaan kokonaisvastuulla, urakoitsija luultavasti päätyy auraamaan ennen hoitorajan ylitystä ja jopa karhentamaan pintaa sekä poistamaan polannetta. Tällöin tiellä on kaikkien mukavampi ja turvallisempi kulkea.

Sopivat työlaitteet käyttöön

Taajamissa on monenlaisia alueita ja niiden työstämiseen sopii erilaiset työlaitteet. Taloudellisinta olisi jos jokaisessa kohteessa on tehokkain mahdollinen työlaite. Isolla alueella koneiden siirtäminen työmaalta toiselle on mahdollista. Tällöin esimerkiksi seinien vierustat saadaan yhdellä koneella helpoiten puhtaaksi ja toisella koneella saadaan taas iso kenttä siivottua kätevimmin. Yhden koneen urakassa yksin tehtynä taas ei ole paljoa vaihtoehtoja, millä työ tehdään, koska yksittäisellä urakoitsijalla moninkertaiseen kalustoon ei välttämättä ole varaa.

Työlaitteiden tarjoaminen esimerkiksi traktoriin tai kiinteistökoneeseen on yksi hyöty, jonka pääurakoitsija voi tarjota. Tällöin urakoitsija tarjoaa peruskoneen ja kuljettajan työhön eikä esimerkiksi yhden tai muutaman vuoden urakan takia tarvitse hankkia omaa työlaitetta.

Urakoiden jaossa on monia tapoja ja kyse on toki siitä, millaisella kalustolla työ tehdään, jotta asiakkaat saavat parhaan mahdollisen hyödyn. Kun tavoite lumen kanssa esimerkiksi on siivota se mahdollisimman nopeasti pois, jotta lumi ei haittaa kulkua.

Satelliittiseurantaa

Monella on traktorissa käytössä jo satelliittipaikannus ja siihen korjaussignaalit, joilla päästään muutaman sentin tarkkuuteen. Näiden järjestelmien hyödyntämistä voidaan laajentaa teiden ja katujen kunnossapidossa. Taajamassa hoitoalueen rajat ovat monesti selviä, mutta keväällä on monessa paikassa nurmikko ajettu rullalle ja reunakivet kerätty vahingossa läjälle nurmikolle. Urakoitsijalle kivien asettelu takaisin aiheuttaa tavalla tai toisella kustannuksia.

Sähköinen reittikartta hoitoalueesta ja aktiiviset muistutukset näytöllä vaikka korkeista kaivonkansista tai ulkonevista kivistä etenkin hoitokauden alussa ja sijaisille voisivat olla kätevä helpotus. Sähköiset kartat hoitoalueesta ja aktiivinen töiden seuranta voisivat helpottaa myös urakoitsijalle menetelmien vertailua. Tällöin esimerkiksi erilaisten työlaitteiden soveltuvuus ja työtapojen vertailu olisi mahdollista.

Sähköinen kartta ja seuranta dokumentteineen tuo turvaa urakoitsijalle ja tilaajalle, kun hoitokerrat näkyvät tallenteissa. 

Lue seuraavaksi