Uutiset

Yleinen

Urakoitsija julkisuudessa

Urakoitsija tekee työtään seuraavien silmäparien alla. Asiakas seuraa, mitä urakoitsija tekee. Urakoitsijan töitä seuraa moni muukin, joka kulkee ohi ja katsoo, miten työ sujuu ja millaisilla välineillä urakoitsija on liikkeellä. Varsinkin työmailla, jossa paikalla on poikkeuksellista kalustoa, pysähtyy katselijoita tuon tuosta. Urakoitsijoiden puheita myös ehkä arvioidaan tarkemmin kuin monen muun.

Urakointi Uutisten artikkelien sisältö koostuu yleensä yrittäjien arkisista asioista, joita yrittäjä kohtaa joka päivä. Urakoitsija puhuu tai hänen pitäisi puhua asiakkaan kanssa pitkälti yleensä juuri samoista asioista. Näitä samoja asioita urakoitsija tekee, kun hän on töissä asiakkaalla. Oikeastaan ainoa asia, jota artikkeleissamme ei pääsääntöisesti tuoda esiin on kyseisen urakoitsijan työn hinta. Sen jokainen urakoitsija neuvottelee asiakkaidensa kanssa tapauskohtaisesti.

Monen kanssa olen puhunut julkisuudessa olemisesta. Urakoitsijan joutuu olemaan julkisuudessa ainakin suhteessa asiakkaisiinsa, kun neuvotellaan työstä ja sovitaan siitä. Erityisesti urakoitsija on julkisuudessa kun tehdään työtä asiakkaan työmaalla joskus vilkkaallakin paikkaa, jonka kaikki ohikulkijat näkevät. Kylvöurakoitsijan siisti työ on esimerkiksi valtatien varressa nähtävillä koko kasvukauden. Toisaalta pienet virheet huomataan siinä myös.

Siisteys vaikuttaa

Se mitä keskustellaan suullisesti vaikuttaa siihen, miten urakoitsijan työ etenee ja miten työ tehdään valmiiksi. Urakoitsijan pitää olla sovitteleva supliikki-ihminen, jotta asiakkaan kanssa päästään yhteisymmärrykseen. Asiakasta periaatteessa pitäisi kiinnostaa vain se, että työ tulee tehdyksi, kuten on sovittu. Mutta myös moni muu asia vaikuttaa kuten ulkoiset puitteet ja kalusto.

Urakoitsijan kaluston siisteyttä seurataan. Epäsiisteys pistää sekä asiakasta mutta myös ulkopuolisia silmään. Urakointikaluston siistinä pitäminen ei maksa paljon sen enempää kuin epäsiistinkään. Siisti kalusto kuitenkin antaa aivan toisenlaisen kuvan urakoitsijan työstä. Kyse on usein vain remontin jälkeen suojien kiinnittämisestä takaisin tai vanhan koneen maalaamisesta. Iäkkäämmistäkin koneista saadaan siistin näköisiä, kun niihin hieman panostetaan.

Työtä asiakaan ehdoilla

Tosiurakoitsija on töissä asiakkaan tilauksesta, ja pääasiassa asiakkaan antamilla ehdoilla. Kun asiakas tilaa työn, urakoitsijan tehtävä on saada asiakkaan työ valmiiksi mahdollisimman hyvin halutuilla kriteereillä. Toisaalta urakoitsijan välineet ja ammattitaito antavat mahdollisuuden tehdä työ paremmin kuin keskimäärin voidaan olettaa.

Urakoitsijan tehtävä on ylläpitää sellaista kalustoa ja edelleen parantaa ammattitaitoaan, jotta asiakkaan työ saadaan tehtyä mahdollisimman hyvin. Kaikkea on mahdotonta oppia itse omissa töissään, siksi kannattaa kiertää ja katsella miten toiset töitä tekevät ja etenkin kannattaa selvittää että miksi. Uusien menetelmien ja toimintatapojen ottaminen käyttöön saattaa olla vain asenteista kiinni. Uuden menetelmän tehoa ei ehkä uskota, ennen kuin se nähdään työmaalla.

Lisähyötyä urakoitsijasta

Asiakkaana ei välttämättä ole helpompaa olla kuin urakoitsijana. Asiakas päästää urakoitsijan tutustumaan omiin töihinsä ja takapihalleen paikkoihin, joihin ei välttämättä yleensä vieraiden kanssa mennä. Asiakas päästää urakoitsijan työpaikalleen, mutta samalla asiakkaan pitää voida luottaa urakoitsijan vaitiolovelvollisuuteen asiakkaan asioista.

Hyödynnä urakoitsijalle kertynyt kokemus

Asiakkaalla on toisaalta tuhannen taalan paikka myös saada urakoitsijalta uutta tietoa oppimismielessä, miten työtä muualla tehdään. En tarkoita tällä yleistä utelua vaan asiakkaan rakentavaa lähestymistä ylipäätään järjestelyjen parantamista ja työnteon tehostamista. Asiakkaan ei välttämättä ole helppo kysyä urakoitsijalta, miten työn saisi sujumaan paremmin. Lähestyminen voidaan tehdä kysymällä: mitenkähän tämän työn saisi tehtyä paremmin tai joutuisammin tai miten rakennukset tai kulkuväylät voisi sijoittaa tarkoituksenmukaisesti, kun niitä suunnitellaan?

Urakoitsijalla on usein näkemyksiä, jotka jouduttavat työntekoa ja vähentävät turhaa ahtautta ja hankaluuksia työtä tehdessä. Urakoitsijoilla on pääsääntöisesti luontainen halu ja tarve saada työ tehtyä sujuvasti. Urakoitsijalla on myös omien kokemustensa perusteella useimmiten halu opastaa asiakasta.