Uutiset

Yleinen

Urakointia yli 2 000 hevosvoimalla

Peltotyöt Ari tekee naapurinsa, Pekka Rämän kanssa yhteistyössä, jolloin niistä selvitään nopeasti ja Ari pääsee turvesuolle koneidensa kanssa. Myös peltokoneet on hankittu puoliksi, jolloin on säästetty hankinnoissa ja työt sujuvat yhteis­työssä.

Turveurakointia Ari on tehnyt vuodesta 1977 alkaen ja vanhempiensa kanssa puoliksi omistamansa Valkealan Turve Oy:n nimissä vuodesta 1995. Teiden kunnossapitohommia on tehty noin viisi vuotta. Toinen, hieman nuorempi yrittäjä, Mikko Rantanen on ollut aluksi Ari Niemellä töissä viisi vuotta, kunnes reilu vuosi sitten aloitti urakoinnin omalla traktorilla seuraten isänsä jälkiä urakoitsijana. Tällä hetkellä Mikolla on jo kaksi omaa traktoria sekä yksi vuokratraktori ja tela-alustainen kaivukone, jolla tehdään muun muassa mätästystä.

Mikko asuu Elimäellä ja viljelee myös kotitilansa 56 peltohehtaaria. Kolmas urakoitsija on Eetu Noukkala, joka asuu ja hoitaa 50 hehtaarin lypsykarjatilaa vanhempiensa kanssa hieman kauempana Ummeljoen kylässä. Eetu on tehnyt rehu-urakointia ja nyt lumenauraus-, hiekoitus- ja lanaushommia toista vuotta. Myös hänellä on kolme traktoria.

Järeätä kalustoa

Urakoitsija Ari Niemen traktorikalustoon kuuluu kaksi Fendtiä ja kolme John Deereä. Viimeisin Arin hankinta on todellinen voimanpesä – 366-hevosvoimainen Fendt 936 Profi-varustuksella. Tällä sujuvat turvevaunun, kolmiakselisen maansiirtokärryn, 6-metrisen Ovlac-kultivaattorin vetäminen sekä lumenauraus 3,5-metrin vinoetuauralla vauhdilla.

Fendtissä on 50 km/h vaihteisto. Viime keväänä Valkealan Turve Oy:lle hankittu hieman pienempi, Fendt 820 on puolestaan sopiva kone kaupunkiauraukseen sekä piha-alueiden puhdistamiseen. Siihen on asennettukin taittuva VM:n nivel­aura sekä Roten alusterä. Traktorilla vedetään myös Soukkion kaksiteräistä polannelanaa, jolloin hyödynnetään myös alusterää.

John Deere -merkkisistä traktoreista suurin on tela-alustainen 8310T, jolla on vedetty mekaanista kokoojavaunua turvesuolla, keväällä kultivaattoria ja talvella latukonetta. Kaksi muuta John Deereä ovat malliltaan 7530:ä, joista toinen on varustettu etukuormaajalla ja on siten kuormauksissa tarvittava yleiskone. Toisessa 7530:ssa on etunostolaite ja Vaman 3,5 metrin alueaura, jolla aurataan ja hiekoitetaan pyöräteitä ja tiehoitokuntien teitä.
Kaivukonekalustoa Arilla itsellä on tela-alustainen Kobelco 235, jolla tehdään kaivutöitä aina tarvittaessa. Arilta löytyy myös maansiirtotöissä tarvittava kolmeakselinen 22-tonninen ja 17-tonninen maansiirtoperävaunu. Valkealan Turve Oy:n puolella on turvesuon käytössä 1200 mm teloilla oleva Hyun­dai 180 LC.

Mikko Rantasen Valtra T171 on yleensä kesät turvesuolla imuvaunun vedossa ja talvisin auraus- ja hiekoitushommissa sekä metsätöissä. Traktorissa on varusteena Kronoksen tuppisovitteinen 5-tonninen nosturi, jolla kerätään energiapuuta omasta metsästä ja lastataan hiekkaa Tempon maansiirtokärryyn, jossa on ajosirotin perässä.

Valtran 171 Advancea Mikko käyttää teiden lanauksissa, jota hän tekee Arin ja Eetun kanssa yhdessä Soukkion 2800 polannelanalla. Lisäksi traktoria käytetään maansiirtotöissä sekä tela-alustaisen kaivukoneen siirroissa. Kotikulmien aurauksissa ja muissa töissä Mikolla on lisäksi vuokralla Valtran T 170. Metsäojien kaivuuta ja mätästyksiä Mikko urakoi metsäalustaisella metrisillä teloilla olevalla Kobelco 115 SRL:llä, jota ajaa pääasiassa hänen isänsä Esa Rantanen.

Rehu-urakointi on kesäaikaan Eetu Noukkalan päätyö. Viime kesänä Eetu niitti yli 400 hehtaaria hinattavalla niittomurskaimella. Ensi kesäksi tulossa on lisäksi Elhon etuniittokone. Lisäksi Eetulla on kaksi Welgerin 220:stä pyöröpaalainta ja yksi käärijä, joilla paalataan heinää, olkea ja ruokohelpiä. Urakoiden kasvaessa ensi kesänä 500–600 hehtaariin, vaihtuu hinattava niittomurskain kevääksi Samasz KDD940S -perhosniittokoneeksi, jolloin työleveys kasvaa 9,4 metriin.

Urakointikoneina Eetulla on Valtra T170 ja Valtra T140 sekä varakoneena Case 5130. Talvella T170:llä hoidetaan Destian päätieaurauksia ja T140:llä Anjalankosken taajama-aurauksia. Hiekoituksiin Eetulla on vastaavanlainen hiekoituskärry kuin Mikollakin. Väliaikoina Eetu tekee myös maansiirtotöitä.

Tienhoitoa

Aurauksien osalta kolmikko hoitaa yhdessä Kouvolan kaakkoispuolella kaikkiaan yli 200 kilometrin tieosuutta, joka jakautuu Destian ja tiehoitokuntien töihin. Lisäksi aurataan pyöräteitä sekä kiinteistöjen ja hallien pihamaita sekä hiekoitetaan niitä. Lanauksia tehdään vuosittain Destialle noin 300 kilometriä sekä lukematon määrä yksityisteitä.

Valkealan Turve Oy

Vuonna 1995 perustettu Valkealan Turve Oy myy sekä poltto-, kuivike- että kasvuturvetta. Turvesuota on parissa paikkaa yhteensä noin 160 hehtaaria, josta ensi vuonna on käytössä noin 150 hehtaaria. Isoin turvesuo on kooltaan 97 hehtaaria ja saran pituus 1,4 kilometriä.
Kesäisin sesonkiaikana turvesuolla on töissä kahdeksan traktoria, joista suurin osa on Niemen. Niemellä on turvehommissa: Fendt 936, Fendt 820 ja John Deere 8310T. Mukana ovat myös Mikko Rantanen Valtran 171:llä imuvaunun edessä sekä Arto Pokki Sippolasta John Deere 6620:llä ja Hannu Haimi Rautakorvesta John Deere 6820:llä, jotka jyrsivät turvetta 7- ja 9-metrisillä pyörivillä Raiselift-jyrsimillä. He hoitavat myös kääntötyöt.

Turvetyöt vaativat yli 200 hevosvoimaisen traktorin, jotta sillä kävisivät kaikki työt. Riittävän tehokas traktori kuluttaa myös vähemmän polttoaineetta, koska sitä ei tarvitse huudattaa täysillä. Tämä on huomionarvoinen asia, koska näidenkin yrittäjien traktoreihin tulee reilut tuhat tuntia vuodessa.

Turpeen imurointia on tehty viime kesänä neljällä 40 kuution Raussin imuvaunulla, joista kaksi on hankittu viime keväänä ja yksi edellisenä ja vanhin noin neljä vuotta sitten. Lisäksi on yksi pari vuotta vanha mekaanisella, etukarheajalla oleva, kokoojavaunu, jonka tilalle tulee myös imuvaunu ensi kesään mennessä. Imuvaunuilla saadaan kerättyä enemmän kuivaa turvetta ilman karheamista ja pölyhaittoja. Mekaaninen kokoojavaunu on puolestaan hyvä mullan raaka-aineen nostossa.

Aumaus tapahtuu suoraan vaunuista tyhjentämällä ja tarvittaessa käytetään Jumbo 70 -tampparia työntämään turvetta auman päälle. Syksyllä tampparin perään kytketään ojajyrsin ja puhdistetaan turvesuon saransuuntaiset ojat kuntoon. Päisteet hoidetaan Kobelcolla.
Polttoturve ajetaan yrityksen omalla yhdistelmällä, Volvo FH12 6×4 + Jyki-perävaunu, yhdeksän kilometrin päässä sijaitsevalle Vattenfallin voimalaitokselle Myllykoskelle sekä Kymin Voiman voimalaitokselle Kuusankoskelle.

Kuivike- sekä kasvuturpeet ajetaan myös suoraan asiakkaille, alueena Hartola, Orimattila, Porvoo, Hamina, Lappeenranta ja Tuohikotti. Lähialueelle ajetaan itse, mutta pidemmälle kuljetuksen hoitaa yleensä joku muu kuljetusurakoitsija.

Lue seuraavaksi