Uutiset

Yleinen

Pääkirjoitus – Urakoinnin lisääntyminen ei ole nopeaa, mutta jostain pitää aloittaa

Seppo Pentti

Päätoimittaja
Urakointi Uutiset

Jokaisella on mahdollisuus tavalla tai toisella hyödyntää verkostoja, ostaa urakointityötä tai myydä sitä. Yhtenä vaihtoehtona ovat erilaiset yhteenliittymät, osuuskunnat, osakeyhtiöt tai porukka, joka vain hankkii yhteisen koneen. 

Ehkä vuosia sitten on tehtykin yhteistyötä tavalla tai toisella ja se on jatkunut jollain kolmannella tavalla. Olosuhteet ja tilanteet kuitenkin muuttuvat ja kerran alkanut yhteistyö päättyy joskus. Kerran alkanut yhteistyö saattaa toki laajetakin nopeasti, kun kaikki tuntuu käyvän helpommin. Joskus taas henkilökemiat eivät vain sovi tai tavoitteet ovat erilaiset. Yhteistyökumppani ei välttämättä löydy naapurista vaan kauempaa, kun rasitteena silloin eivät ole vanhat rajaselkkaukset tai tieasiat.  

Yhteistyön vaihtoehtoja pitäisi pohtia yhä vakavammin, koska sillä tavoin päästään hyödyntämään muiden ammattitaitoa ja nykyaikaista kalustoa. Yksittäisen maatilan työmäärä sesonkina kasvaa yleensä sietokyvyn ylärajoille. Tavalla tai toisella muiden työpanoksen hyödyntäminen on kätevää. Yleensä pula on kuitenkin osaavista kuljettajista eikä kalustosta. 

Missä mennään?

Urakointityön lisääntyminen ei ole itsestään selvää maataloudessa. Kalkituksessa, kiinteistö-, ja metsätöissä se on jo yleistä. Urakoinnin ja ylipäätään verkostoitumisen lisääntymiseen maataloudessa vaikuttaa monta muutakin asiaa kuin talous ja työmäärä. Kun pohditaan ihmisten käyttäytymistä, suurin motivoiva tekijä urakointiin ei ole kuitenkaan raha. Monille töiden teettäminen urakoitsijalla olisi taloudellisesti kannattavaa. Ongelmaksi koetaan ehkä se, että kun joku tulee tekemään työn, niin mitä silloin itse teen. Eikö se ole kovalla työllä ansaitun rahan antamista liian helpolla pois?

Urakointityön ostajan ehkä pitäisikin lähteä miettimään omaa tekemistään. Onko omalla maatilalla riittävästi tekemistä? Jos töitä on riittävästi tai liikaa, omia töitä pitäisi ehkä järkeistää. Omien töiden paremmin tekeminen on päättymätön kehityskohde. Usein kasvanut työmäärä on kiinni pienistä asioista. Yhden työn tekeminen edellyttää runsasta valmistelua. Päivästä toiseen aikaa saattaa kulua vaikka varttitunti asiaan, jonka voisi tehdä toisin. 

Lue seuraavaksi