Uutiset

Yleinen

Työntutkimukset rohkaisivat istutuskoneen sarjavalmistukseen

M-Planter töissä. Kuva Metla

M-Planter istutuskone tekee yhtä aikaa kaksi kääntömätästä ja istuttaa niihin taimet. Peruskoneena on kaivinkone. M-Planterin rakenne on saatu niin keveäksi, ettei istutusyksikkö paina oleellisesti markkinoilla olevia yhden istutusyksikön koneita enempää. Istutusyksiköt ovat erikseen nivellettynä perusrunkoon niin, että molemmat yksiköt voidaan aina painaa tiiviisti maahan maaston muodoista riippumatta ja istutusputket voidaan nostaa pystyasentoon.

Vertailevissa työntutkimuksissa protokoneen käyttötuntituotos oli keskimäärin 36 prosenttia suurempi kuin vertailukohteena olleen koneen tuotos. Hyvin kivisissä oloissa vastaava ero oli 23 prosenttia. Koneita tutkittiin sekä avohakkuuoloissa ilman hakkuutähteiden korjuuta että hakkuutähteiden ja kantojen korjuun jälkeen. Vaikka hakkuutähteiden korjuu sinänsä lisää koneiden tuottavuutta noin 20 prosenttia, ei se näyttänyt vaikuttavan koneiden suhteelliseen tuottavuuteen.

Työn laatu luokiteltiin molemmilla koneilla hyväksi, mikä vastaa myös erillisen kaivinkonemätästyksen ja manuaalisen istutuksen laatua. Lupaavien tulosten valossa voidaan M-Planterilta odottaa jo sopivissa oloissa kustannussäästöjäkin manuaaliseen työhön verrattuna. Lopullinen varmuus kuitenkin saadaan vasta tulevan kesän tutkimuksista ja käytännön kokemuksista.

Lisätietoja:

  • Pertti Harstela, Metla/Suonenjoki, p. 050-391 4852, pertti.harstela @ metla.fi. Hanke 3447 Metsänhoitotöiden koneellistaminen.

Lue seuraavaksi