Uutiset

Yleinen

Työkonepolttoaineen verotuksen tuplaaminen kohtuutonta

Energiaverotuksen muuttamisen tavoitteena on fossiilisten polttoaineiden lämmityskäytön veron korottaminen sekä liikennepolttonesteiden tuottoneutraali polttoaineverotuksen rakennemuutos.

Sen sijaan työkonepolttonesteiden osalta ei ole julkilausuttua korotustavoitetta, mikä onkin perusteltua ottaen huomioon käytön kohdentuminen merkittävästi uusiutuvien raaka-aineiden korjuuseen ja talteenottoon sekä toisaalta yhteiskunnallisten peruspalveluiden tuottamiseen julkisyhteisöille.

Tätä taustaa vasten työkonepolttonesteiden verojen korottaminen ilman mitään kompensointia on ristiriidassa julkilausuttujen tavoitteiden ja toisaalta uusiutuvien raaka-aineiden käytön edistämistavoitteiden kanssa.

Moottoripolttoöljyn valmisteverotuksen korottaminen tuplaamalla se 8,70 sentistä litralta 16,05 senttiin litralta on kohtuuton kertakorotus ilman mikäänlaista siirtymäaikaa.

Hallituksen kaavailema moottoripolttoöljyn valmisteveron korottaminen  tuplaamalla vero merkitsisi työkonekäytölle noin 22 miljoonan euron lisärasitusta, jolle ei esitetä – toisin kuin esimerkiksi maataloudelle ja rajoitetusti kuljetusaloille – mitään kompensaatiota. Tästä rasituksesta reilu kolmannes kohdistuu puunkorjuuseen mukaan lukien energiapuun korjuu.

Tämä epäkohta tulee korjata esityksen eduskuntakäsittelyssä. Nähdäksemme asia on korjattavissa kevyen polttoöljyn laatuporrastuksella niin, että moottoripolttoöljyn kokonaisverorasitusta ei nosteta kerralla esitettyä määrää ja kompensoimalla moottoripolttoöljyn veronkorotus ammattimaisille koneyrittäjille valmisteveronpalautuksilla.

Koneyrittäjien liiton tiedote

 

Lue seuraavaksi