Uutiset

Yleinen

Pääkirjoitus – Työ tehdyksi ja kalusto kuntoon

Seppo Pentti

Päätoimittaja
Urakointi Uutiset

Erilainen yhteistyö auttaa monissa tapauksissa sekä maatiloja että muita yrityksiä. Maatiloilla supistuvien rahavirtojen kanssa yrittäjät joutuvat pohtimaan etenkin nyt, miten työt vastaisuudessa tehdään. Samanlaisiin investointeihin ei ole monellakaan varaa kuin muutama vuosi sitten. Yhteistyö, yhteisnavetta, yhteiskuivaamo, yhteinen kone, naapuriapu, suorakauppa viljassa, urakoitsijan käyttö tai urakointityön myynti yksittäisinä keinoina tai kaikkia tavalla tai toisella hyödyntäen on yhä useammin paikallaan. 

Tavalla tai toisella, ja mieluummin mahdollisimman monella tavalla, yhteistyötä tekevä maatila saa työnsä tehtyä poikkeuksetta edullisemmin kuin toiset. Rahaa jää silloin enemmän kassaan riippumatta siitä, millainen taloudellinen tilanne on tai paljonko maidosta, viljasta tai lihasta maksetaan. Jos siemenet saa kylvettyä peltoon, rehut saadaan varastoon ja lannat levitettyä vaikka murto-osan edullisemmin kuin vertailutila, on kaikki säästetty raha parantamassa taloudellista tulosta ja samalla maksuvalmiutta. Murto-osa voi olla joskus isokin.

Halutut menetelmät

Harha koneinvestoinnin verovähennyksen riemusta on lyhytaikainen. Urakoitsijan laskun saa vähentää kalenterivuonna kokonaan, eikä laskun maksamisen jälkeen ole muita velvoitteita. Asiakas- ja urakointisuhde voi olla kertaluontoinen tai toistuva, ja se antaa vapauksia etenkin asiakkaalle.

Urakoitsijan vaihtaminen esimerkiksi korjuumenetelmän vaihtuessa on nopeaa. Korjuumenetelmä saattaa vaihtua vaikka nurmikorjuussa kesken satokauden tai kokeilumielessä seuraavan satokauden päätöksien tueksi. Menetelmää voidaan vaihtaa myös olosuhteiden muuttuessa.

Työn tekemiseen tarvitaan välineitä. Verojen vähentämisellä investointeja ei ole syytä itselleen perustella missään tapauksessa, vaan investoinnille pitää olla yritystoiminnan kehittämisen kannalta olennainen peruste. Jos maatila tai mikä tahansa yritys ei maksa kuin vähän veroja pitkällä aikajänteellä, se ei ole tuottava yritys. Veroja nimittäin maksetaan vain, kun on kertynyt jotain, mistä maksaa. Verojen välttely ei siis loputtomasti voi olla yritystoiminnan tavoite. 

Ylimittainen rautaan sidottu raha on poissa muusta yrityksen toiminnasta. Ennen koneinvestointien tekoa olisi syytä pohtia, voisiko saman työn teettää urakoitsijalla. Jollei sitä mahdollisuutta ole, hankitaan kerralla hieman tehokkaampi kone urakointikäyttöön mielellään asiakkaat etukäteen varmistaen. Nyt on syytä katsoa avoimin mielin, miten työt saadaan tehtyä taloudellisesti.

Urakoinnilla leipä

Kukaan ei ole ainakaan tuttavapiiristäni tietääkseni maatalous- saatikka muulla urakoinnilla rikastunut. Rikastumisen vuoksi kukaan ei ole ainakaan urakointia lopettanut. Tietääkö joku muu sellaista? Hengissä ahkerasti ja ammattimaisesti työtään tekevä pysyy, mutta ylimittaiseen investointiin ei urakoitsijallakaan ole varaa. Urakoitsijan kassaan tuleva raha menee koneiden ylläpitoon ja vähitellen parempiin ja tehokkaampiin koneisiin investoiden. 

Viimeistään nyt pitäisi päivittää sekä asiakkaiden että urakoitsijoiden puolelta, miten kasvukauden työt oikein hoidetaan. Viime hetkellä sovitaan urakointitöistä edelleen valitettavan usein. Vaikka se on toki hyvä, että sovitaan ylipäätään. Kaikkien etu olisi kuitenkin se, että kasvukauden töistä sovitaan ajoissa. Se antaa teettäjälle pelivaraa, mutta myös helpottaa urakoitsijan töiden aikatauluttamista. 

Rahat riittämään

Yllättäviäkin rahan menoja tulee väistämättä. Urakoitsijalle asiakkaat ja olosuhteet aiheuttavat yllätyksiä. Joskus katkeaa akseli ja joskus kiinteän lannan levittäjästä menee läpi jotain lantaa kovempaa tai sitkeämpää. Korjauksiin pitää raha jostain vahingon sattuessa löytyä, joten kassan pitää olla urakoitsijallakin jonkinlaisessa kunnossa.

Urakointi ei pankkitoimintaa

Ainakin tilapäinen rahan puute vaivaa joitain urakoitsijoiden asiakkaita. Toivottavasti se ei ole pysyvää. Viimevuotista rehun korjuuta ja lietteen levitystä on vielä maksamatta monella asiakkaalla. Niin ainakin urakoitsijat ovat sanoneet. Pitää muistaa että yhdenkään urakoitsijan yhtiöjärjestyksessä ei tällä tietoa lue ”pankkitoiminta”, koska se on luvanvaraista liikkeenharjoittamista. Rahoituslaitokset ovat erikseen. Urakoitsijoiden laskut pitäisi hoitaa ensisijaisesti, koska siten varmistaa, että työn saa aikanaan tänäkin vuonna tehdyksi. Maksuajoista on toki useimmiten mahdollista neuvotella, mutta urakoitsijallakin on omat laskunsa maksettavana.

Lue seuraavaksi