Uutiset

Yleinen

Tutkimus tasoittaa suomalaisyritysten tietä Venäjällä – työn alla eväät puunkorjuun ja logistiikan tehostamiseksi

Venäjän uuden, vuonna 2007 voimaan tulleen metsälain tavoitteena on metsien käytön tehostaminen pohjoismaisen mallin mukaan. Metsän vuokraajien vastuu, kustannukset, mutta myös mahdollisuudet metsien hyödyntämisessä lisääntyvät.

Venäläisille yhtiöille tämä on uusi haaste.  Tuotanto- ja turvallisuusvaatimukset lisäävät tarvetta siirtyä moderniin teknologiaan ja aiheuttavat samalla investointitarpeen. Puunkorjuu ja -kuljetus on suunniteltava ja toteutettava tehokkaammin kuin ennen.

Suomalaisyritysten on seurattava tarkasti Venäjän metsäsektorin kehitystä menestyäkseen naapurimaan markkinoilla. Tärkeää on myös ymmärtää paikallisen liiketoimintaympäristön erityispiirteet. Aihepiirin kysymyksiin etsitään vastauksia hankkeessa Puunkorjuu ja logistiikka Venäjällä – painopisteenä tutkimus ja liiketoimintamahdollisuudet.

Tutkimuksen tavoitteena tukea suomalaisten toimijoiden asemaa Venäjän markkinoilla

Tutkimus koostuu kolmesta työpaketista, joissa tarkastellaan sekä aines- ja energiapuun korjuuseen että kuljetukseen ja logistiikkaan liittyviä kysymyksiä Luoteis-Venäjällä.

Tapaustutkimukset keskittyvät Karjalan tasavaltaan ja Leningradin lääniin, mutta tietoja kerätään myös ydinalueen ulkopuolelta.

Tavoitteena on lisätä ja turvata suomalaisen metsäsektorin yritysten ja tutkimuslaitosten liiketoimintamahdollisuuksia ja kilpailukykyä Venäjän markkinoilla kansainvälisen tutkimuksen kautta. Yksityiskohtaisempana tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön uusia tutkimusmenetelmiä ja lähestymistapoja. Tämän tiedon avulla lisätään suomalaista osaamista puun korjuuseen ja kuljetukseen liittyvissä kysymyksissä  Luoteis-Venäjällä.

Tutkimuksessa on jo edetty ainespuun korjuun ja logistiikan kysymysten kautta energiapuun hankintaan ja metsäteiden suunnitteluun. Aines- ja energiapuun korjuun ja kuljetuksen optimoimiseksi on rakenteilla paikkatietopohjainen suunnittelujärjestelmä. Järjestelmän testeissä on saatu lupaavia tuloksia kuljetusten tehostamiseksi ja kustannusten alentamiseksi.

Konekaluston tehokkaaseen hyödyntämiseen Venäjän olosuhteissa keskittyvissä osatutkimuksissa ovat esiin nousseet käyttötarkoitukseen sopivan kaluston  valinta ja  yhteensopivuus, kaluston asianmukainen käyttö ja ylläpito sekä laitteita käyttävien henkilöiden riittävä perehdytys.

Hankkeeseen osallistuu tutkijoita Metlan lisäksi Helsingin yliopistosta,  Ruotsin maatalousyliopistosta sekä Pietarin metsäteknisestä akatemiasta ja Petroskoin valtionyliopistosta. John Deere Forestry Oy, Kesla Oyj, Mantsinen Group Ltd Oy, Metsäliitto Osuuskunta, Ponsse Oyj, Sisu Auto Oy, Stora Enso Oyj ja UPM-Kymmene Metsä ovat mukana hankeessa. Yhteistutkimus on mahdollisuus myös tiedonvaihdolle ja verkostoitumiselle. Se tiivistää projektiin osallistuvien suomalaisten, venäläisten ja ruotsalaisten tutkimusorganisaatioiden ja yritysten välistä yhteistyötä entisestään.

Metlan tiedote

 

 

Lue seuraavaksi