Uutiset

Yleinen

Turvetuotannosta poistuneet suonpohjat ovat jo hiilinieluja

– metsitys tärkein jälkikäyttömuoto

Turvetuotannosta poistuneista maista 75 % on metsittynyt tai metsitetty, 20 % otettu peltoviljelyyn ja 5 % muutettu kosteikoiksi. Turvetuottajan ympäristölupavelvoitteet päättyvät vasta, kun alue on kasvittunut tai se on otettu uuteen maankäyttöön.  

Soita ja turvemaita on Suomessa kaikkiaan noin 9,1 miljoonaa hehtaaria. Turvetuotannon vaikutuspiirissä on ollut tai on edelleen noin 120 000 hehtaaria. Tämä on Suomen koko suo- ja turvemaa-alasta noin 1,3 %.  

Turvetuotannosta on poistunut noin 50 000 hehtaaria tuotantoalaa, pääasiassa 30 viimeisen vuoden aikana. Näistä suonpohjista on 75 % metsittynyt tai metsitetty, 20 % otettu peltoviljelyyn ja 5 % muutettu kosteikoiksi. Lisäksi alueille on tehty muutamia pienlentokenttiä tai niillä on jokin muu erikoinen käyttömuoto. 

Vuosittain uuteen maankäyttöön siirtyy noin 2 000–3 000 hehtaaria suonpohjia. Turvetuottajan ympäristölupavelvoitteet päättyvät tuotannon jälkeen vasta, kun alue katsotaan kasvittuneeksi tai se on otettu uuteen maankäyttöön. 

Turvetuotantopinta-alaa on tällä hetkellä yhteensä noin 60 000 hehtaaria. Näiden tuotantoalueiden yhteydessä on lisäksi lähivuosina uuteen maankäyttöön siirtyvää maa-alaa noin 6 000 hehtaaria pieninä sirpaleisina laikkuina, jotka ovat vielä kasvittumattomia. Kun riittävän suuri alue on jo poistunut tuotannosta, se siirtyy yhtenä kokonaisuutena uuteen käyttötarkoitukseen.  

Tuotannosta poistuneita suonpohjia ei ole ”heitteillä”. Joillakin paksuturpeisilla alueilla metsittäminen on voinut aiemmin olla ongelma. Nykyään tätä ongelmaa ei juuri ilmene, sillä metsitettävät alueet yleensä ravitaan pitkävaikutteisella tuhkalannoituksella. Sen avulla alueelle syntyy voimakaskasvuinen hieskoivikko, joka sitoo tehokkaasti ilmakehästä hiilidioksidia. 

Turvetuotannon pinta-aloja voi suhteuttaa metsätalouden pinta-aloihin: Vuosittain Suomessa tehdään päätehakkuita noin 130 000 hehtaarin alalla. Turvetuotanto on historiansa aikana vaikuttanut suopinta-alaan, joka vastaa yhden vuoden päätehakkuita Suomessa.

Lue seuraavaksi