Uutiset

Yleinen

Turvetuotannon tavoitteet korkealla – turve työllistää tuhansia

Kuva: VAPO

Turvetuotannossa työskentelee nyt kesäkuussa sesonkiaikaan noin 600 koneyrittäjää. He työllistävät itsensä lisäksi noin 3000 kuljettajaa. Tuotantotöissä on Suomessa käytössä lähes 2000 traktoria. Kun lama koettelee monia toimialoja, tarjoaa turvetuotanto työtä ja toimeentuloa entiseen malliin.

Turvetuotantokauden alku on on ollut vaihteleva eri puolilla Suomea. Lounais-Suomessa turpeen nostoa ovat haitanneet kuurosateet, ja sateista on ollut haittaa myös Itä-Suomessa. Etelä-Pohjanmaalla kausi on alkanut vähintäänkin keskimääräisesti. Myös Pohjanmaalla kausi on alkanut suhteellisen hyvin. Lapissa kausi ei ole sateiden vuoksi alkanut yhtä hyvin kuin monessa muussa osassa maata.

Tehdyt ja suunnitteilla olevat investoinnit kotimaista bioenergiaa käyttäviin polttolaitoksiin lisäävät turpeen käyttöä lähivuosina. Vuoteen 2020 mennessä tarvitaan 80 000 ha uutta turvetuotantopinta-alaa tyydyttämään turpeen kasvavaa kysyntää ja korvaamaan turvetuotannosta uuteen käyttöön siirtyviä alueita. Ympäristölupien hakuajat ovat valituksineen kohtuuttoman pitkät, ja tämä on uhkana tuotantoalojen korvaamiselle ja hienoiselle lisäämiselle.

Turvetuotannossa on Suomen suo- ja turvemaiden pinta-alasta 0,7 %. Turvetta käytetään yhä enemmän myös ympäristönhoidossa esimerkiksi viherrakentamiseen, kompostointiin ja kuivikkeeksi.

Lue seuraavaksi