Uutiset

Autot

Turun joukkoliikenteen bussit kulkevat kohta jätevesikaasulla

– Jätevesilietteen tuottama 2,4 miljoonaa kuutiometriä metaania melkein riittää pyörittämään joukkoliikenteen, Jokinen arvioi.

Göteborgissa liikenteen tarpeisiin on käytetty hieman enemmän kaasua, kuin Turku nyt tuottaa.

Jos myös kotitalouksissa ja teollisuudessa syntyvää biojätettä, kesantonurmia ja rantojen ruovikoita hyödynnetään, Jokisen mukaan Turun joukkoliikenne ja osa esimerkiksi jätekuljetuksia voidaan pyörittää biopohjaisella metaanilla.

Turun Topinojan kaatopaikalla toimiva Biovakka Oy hyödyntää jo nyt jätevesilietettä sekä muita biopohjaisia raaka-aineita energian tuottamiseen, mutta vain lämpöön ja sähköön. Jokisen mukaan hyötysuhteeltaan olisi edullisempaa käyttää metaani suoraan autojen ”menokaasuna”.

Jokinen painottaa, että luonnon nopealla kierrolla tuotettu biokaasu on autojen polttoaineena selvästi kestävämpi ratkaisu kuin fossiiliset bensiini tai dieselöljy.

Jo vuonna 2003 Etelä-Ruotsin Helsingborgissa todettiin kaupunki-ilmaston olevan huono ja bussikaluston kirjavaa. Koska käytettävissä oli biokaasutuotantoa ja myös kaasuverkko, toteutettiin järjestely, jonka seurauksena nyt kaupungin bussiliikenne ajetaan pääasiassa biokaasulla.

Putki linja-autovarikolle

Jokisella on jo näkemys myös käytännön järjestelyistä. Mädätyksessä syntyvä biokaasu siirretään puhdistuksen jälkeen putkea pitkin julkisen liikenteen solmukohtaan varikolle, jossa tankkaus on mahdollista tehdä.

Lähinnä eteläisessä Ruotsissa toimii jo noin 30 bussien, jäterekkojen ja kaupunkien ajoneuvoille tarkoitettua biokaasun jakeluasemaa. Julkisia asemia on 75.

Ruotsissa on Jokisen mukaan havaittu biokaasun olevan energiatehokas ratkaisu suoraan liikenteessä käytettäväksi.

Tekes (Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) rahoittaa Jokisen mukaan selvitystä biokaasun soveltuvuudesta linja-autoliikenteen polttoaineeksi.

Jokinen muistuttaa, että Kiinassa jo puoli miljoonaa autoa kulkee biokaasulla. Myös Etelä-Amerikassa liikenne käyttää paljon biokaasua.

Turun kaupungin selvityksen mukaan vuonna 2016 biopolttoaineeseen siirtymisellä voidaan hiilidioksidipäästöjä vähentää kaupunkiseudulla jopa 10000 tonnia vuodessa.

Biokaasuun siirtyvän liikenteen hiilidioksidipäästöt putoaisivat 72 ja typenoksidien 46 prosenttia sekä meluhaitta puolittuisi.

Maakaasu varapolttoaineeksi

Tankkauspisteeseen tulee Jokisen mukaan rakentaa riittävän suuri säiliö maakaasulle varapolttoaineeksi. Biokaasun tuottamisessa saattaa ilmetä prosessi- tai logistisia katkoksia.

Jokinen pitäisi myönteisenä, että Fortumin Naantalin jalostamo voisi toimittaa maakaasua. Kaasua voitaisiin toimittaa myös Ruotsin puolelta.

Viking Linen STX:n Turun telakalta tilaama autolautta ottaa polttoaineensa, nesteytetyn maakaasun eli LNG:n näillä näkymin aluksi Ruotsin Nynäshamnista.

Hakusessa on Jokisen mukaan yleisesti myös se, valitaanko biokaasua käyttäväksi kulkuneuvoksi pelkästään kaasua käyttävä auto vai hybridi. Bensiiniä tai dieselöljyä lisäpolttoaineenaan käyttäviä autoja on jo liikenteessä. Kaasu polttoaineena on yleisesti halvempaa kuin nestemäiset kilpailevat vaihtoehdot.

Pekka Helminen

Bioweb/Kansan Uutiset
Kuva: Wikipedia Commons

 

Lue seuraavaksi