Uutiset

Yleinen

Tulityösuunnitelmien laadinta ja lupien myöntäminen sähköiseen aikakauteen

Tulityösuunnitelma.fi – palvelu mahdollistaa tulityösuunnitelmien laatimisen täysin sähköisesti. Opastetun palvelun avulla niiden laatiminen on helppoa, vaivatonta ja nopeaa. Palvelun avulla voi myöntää tarvittavat tulityöluvat sähköisesti, aina allekirjoitusta myöten. Palvelun avulla voi hallita ja luoda sähköisessä, nykyaikaisessa muodossa kaikki tulitöihin liittyvät dokumentit.

Palvelu mahdollistaa tarvittaessa myös vanhanaikaisen tavan, suunnitelmat ja luvat voi laatia sekä allekirjoittaa manuaalisesti paperisessa muodossa. Lisäksi tulitöihin vaadittavien tulityökorttien tai –koulutusten voimassaolot ja seuranta onnistuu palveluun sisältyvän koulutusseuranta moduulin avulla.

Tulityösuunnitelma on kirjallinen suunnitelma tulitöiden sekä katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisesta tekemisestä.

Tulityölupa on pakollinen asiakirja, joka vaaditaan tulitöiden suorittamiseen tilapäisellä tulityöpaikalla.

 Palvelun tarjoaja on Safetum Oy. Palvelu on käytettävissä kaikille tulityösuunnitelmien laatijoille sekä tulityölupien myöntäjille.

TP

Lue seuraavaksi