Uutiset

Yleinen

Tukes muistuttaa henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista

Markkinoilla olevien henkilönsuojainten on täytettävä eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset, muistuttaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Suojaimissa on oltava CE-merkintä sekä käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että markkinoilla on vain vaatimustenmukaisia henkilönsuojaimia. Tukes valvoo kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta.

 Henkilönsuojain on laite, väline tai suojavaate, joka on suunniteltu henkilön käytettäväksi suojaamaan terveyttä tai turvallisuutta uhkaavalta vaaralta. Kuluttajien käyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia ovat esimerkiksi jalankulkijaheijastimet, kenkien liukuesteet, kelluntaliivit, urheilussa käytettävät kypärät, kuten laskettelukypärät ja pesäpallokypärät, sekä kamppailulajeissa käytettävät suojavarusteet säären suojaimista pään suojaimiin.

 Suojaimet jaetaan kolmeen ryhmään sen mukaan kuinka vakavilta vaaroilta ne suojaavat. Ryhmän 1 suojaimia ovat yksinkertaiset ja vähäisiltä vaaroilta suojaajat suojaimet. Muut kuin vähäisiltä vaaroilta suojaavat suojaimet (ryhmät 2 ja 3), on EY-tyyppitarkastettava ilmoitetussa laitoksessa. Vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama Euroopan talousalueella toimiva edustaja voi teettää EY-tyyppitarkastuksen. Ilmoitettu laitos antaa vaatimustenmukaiselle suojaimelle EY-tyyppitarkastustodistuksen. Ennen suojainten laskemista markkinoille valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan on laadittava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Maahantuoja katsotaan henkilönsuojaimen valmistajaksi, jos maahantuoja saattaa suojaimen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään. Tällöin maahantuojaa koskevat valmistajan velvollisuudet. Tukesin verkkosivuilta löytyy tarkempaa tietoa henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista.

 Henkilönsuojaimia koskeva lainsäädäntö edellyttää, että suojaimessa on CE-merkintä. Merkinnän on oltava niin pysyvä, ettei sitä voida irrottaa suojaimen käyttöaikana. Jos se ei tuotteen ominaisuuksista johtuen ole mahdollista, CE-merkintä voidaan kiinnittää pakkaukseen. Henkilönsuojaimen mukana on oltava asianmukaiset käyttöohjeet sekä suomeksi että ruotsiksi.

 Kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten markkinavalvontaan sovelletaan kuluttajaturvallisuuslakia (920/2011) . Kuluttajaturvallisuuslaki mahdollistaa sellaisen kulutustavaran markkinoilta poistamisen, jossa ei ole lain edellyttämää CE-merkintää tai merkintä on vaatimusten vastainen.

 Viranomaiset eivät tarkasta ennakkoon henkilönsuojainten turvallisuutta. Vastuu siitä, että markkinoilla on vain vaatimustenmukaisia henkilönsuojaimia, on toiminnanharjoittajilla eli tuotteiden valmistajilla, jakelijoilla ja jälleenmyyjillä. Tukes kehottaa toiminnanharjoittajia perehtymään henkilönsuojaimia koskeviin vaatimuksiin ja huolehtimaan, että markkinoilla on vain vaatimustenmukaisia tuotteita ja että tuotteissa on asianmukaiset käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Suojaimen vaatimustenmukaisuutta osoittavat asiakirjat, kuten EY-tyyppitarkastustodistus ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

TP

Lue seuraavaksi