Uutiset

Yleinen

Torrefioitu biomassa lupaava polttoaine

Torrefioitua biomassaa voidaan myös pelletöidä toisin kuin hiillettyä biomassaa. Torrefioitu biohiili sopii suoraan hiilivoimalan polttoaineeksi ja sen varastointi on helppoa.

Tutkijat toivovat, että torrefioidun biomateriaalin tutkimukseen ja tuotantomittaan saattamiseen panostettaisiin, sillä hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kannalta lupaavia uusia biopolttoaineita ei ole varaa jättää hyödyntämättä.

lähde: esmerk/Bioenergia Suomessa

 

Lue seuraavaksi