Uutiset

Yleinen

Pääkirjoitus – Toimivaa talvihoitoa

Seppo Pentti

Päätoimittaja
Urakointi Uutiset

Hoitotasoa säännellään käytännön työtä tekeville urakkasopimuksissa, joissa määritellään hoitorajat. Kun senttimäärä esimerkiksi lumessa ylittyy, lähdetään tietä hoitamaan. 

Monesti auraus aloitetaan jatkuvassa lumipyryssä ennen hoitorajan ylittymistä, jotta hoitoalueen viimeisen kolkat eivät ole paksun lumikerroksen peitossa, kun sinne aikoinaan ehditään. Kun lunta sataa ja liikenne ehtii sen tallata, seurauksena on tarpeetonta liukkautta. Erilaisilla työtavoilla voitaisiin hoitoa jossain määrin nopeuttaa esimerkiksi taajamissa. 

Kyse on toki pitkälti resursseista, joita tilaaja haluaa ylläpitää talvikauden yllätyksien varalle. Urakoitsijan varuillaolosta pitäisi myös maksaa, jotta olisi tarvittaessa taloudellisesti mahdollista tulla töihin. Kuljettajia ei saada yht´äkkiä jostain paikalle ja kalustokin pitäisi olla varattu ja kunnossa.

Leveillä, vilkasliikenteisillä kaduilla joudutaan lunta ajamaan pois yleensä heti aurauksen aikana. Lumen kanssa mälvääminen vähenisi, jos lumi lastattaisiin taajamien ongelmapaikoissa heti lavalle ja vietäisiin pois. Yhdellä koneella aurataan lumi karholle sivuun ja toisella koneella kerätään karho ja pyöritetään linkoa, jolla saadaan puhallettua lumi lavalle ja siirrettyä pois. 

Siirtokalustoa kuormaanlinkouksessa pitää olla paikalla, mutta työ käy nopeasti ilman hankalaa liikennettä sotkevaa kauhalastausta. Lingolla kuormista saadaan myös tiiviitä, jolloin ilmaa ei lavalla kuljeteta. 

Tiet taajamien ulkopuolella

Traktorit sopivat yhä paremmin tienhoitoon myös vilkkaammilla väylillä. Kun traktoreiden paino, voima ja nopeus ovat vuosien varrella lisääntyneet, lumi saadaan lentämään oikealla siipimallilla pitkälle penkkaan. 

Ketteryys risteysalueilla ja mahdollinen työlaite nostolaitteessa edesauttaa risteysten nopeaa siivoamista. Lunta kun voidaan siivota myös peruuttaessa.

Linko on kätevä työlaite myös taajamien ulkopuolella. Pohjois-Suomessa, missä lunta on runsaammin, linko on yleinen työlaite. Lingolla voidaan lumimassa siirtää riittävän pitkälle penkkaan, jolloin se ei tule toista kertaa enää vastaan. 

Liukkautta torjumaan

Hiekoitus tai tavalla tai toisella liukkaudentorjunta on tehtävä kulkuväylillä. Liukkaudentorjuntaa voidaan tehdä ennakoiden tai viime hetkellä. Ongelmallisinta on, jos vahinkoja ehtii tapahtua ennen hoitoa. 

Usein edullisinta ja tehokkainta liukkaudentorjuntaa on pinnan karhentaminen ja mahdollisen aikaisemmin levitetyn materiaalin kaivaminen esiin jäätiköstä. 

Nostolaitteisiin sopivat itselastaavat hiekoittimet ovat käteviä pienissä hiekoitustöissä, joissa tavaraa on saatavilla läheltä. Pitkille tienpätkille taas sopivat hinattavat hiekoittimet. Lava pystyssä hiekotus tuo epävakautta kulkemiseen ja muutamalla valmistajalla on hinattavia hiekoittimia, joissa paino ei katoa traktorin taka-akselilta työn edetessä. Kuormaa kipataan keskelle tai eteen hiekoittimelle. Ne sopivat erittäin hyvin etenkin mäkiseen maastoon, missä tien kallistukset aiheuttavat omat hankaluutensa.

Monenlaisia sopimuksia

Talvikaudelle on käytössä monenlaisia urakkasopimuksia. Tunti- ja hoitokertakorvausta tehdystä työstä, ilman takuukorvausta ja takuukorvausten kanssa. Takuukorvauksessa tilaaja lupaa maksaa esimerkiksi 20 aurauskertaa riippumatta siitä, aurataanko kertaakaan. Kun aurataan 21. kerta, alkaa laskutus juosta normaalisti. Tällöin urakoitsijalla maksetaan varuillaolosta, jolloin työhön ainakin voidaan panostaa. 

Koko tietyn alueen talvihoidon järjestäminen sopimushinnalla taas takaa urakoitsijalle tietyn summan euroja vuodessa. Jos hoidettavaa on paljon, johtuen vaikka runsaista lumipyryistä, tulos jää pieneksi. Vähälumisina talvina taas tulos on parempi. 

Lue seuraavaksi