Uutiset

Yleinen

Tiedostaminen ja ennakointi tehokkaimpia maatilapalojen torjuntakeinoja

LähiTapiolan, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n tuottaman Turvallinen maatila -videosarjan viimeinen video Tiedostaminen ja ennakointi palontorjunnassa julkaistiin 3.6. Videolla muistutetaan, että jatkuva seuranta, huoltotoimet ja ennakointi ovat tärkeimpiä keinoja maatilapalojen ennaltaehkäisyssä.

Suurpaloriski on maatiloilla huomattavan suuri. Vaikka tilat ovat viime vuosina lukumäärällisesti vähentyneet, on tuotantoeläintilojen yksikkökoko kasvanut. Tällä on ollut suora vaikutus myös omaisuusvahinkojen kasvuun tuotantorakennusten tulipaloissa. Pahimmassa tapauksessa tulipalon aiheuttamat kokonaismenetykset voivat nousta todella suuriksi ja tuhota jopa yrittäjän koko elinkeinon.  Mittavien aineellisten vahinkojen lisäksi maatilapalot aiheuttavat myös muuta vahinkoa. Oma tila on jokaiselle maatalousyrittäjälle aina se arvokkain ja tärkein. Monesti kyseessä on sukupolvien työn tulos, jonka menettämistä mikään rahallinen korvaus ei kata. Tästä syystä paloturvallisuusasioihin tulisi tiloilla panostaa määrätietoisesti ja ammattimaisesti.

Pienet asiat lisäävät paloturvallisuutta

Maatilojen toimintaympäristössä ja olosuhteissa on monia tulipaloriskiä kasvattavia tekijöitä. Esimerkiksi sähkölaitteiden kestävyys on monesti kovilla tuotantorakennusten haastavissa olosuhteissa. Yli puolet maatilapaloista saakin alkunsa sähkölaitteista. Sähköasennukset tulisi aina jättää sähköalan ammattilaisten hoidettavaksi. Yrittäjän tehtävänä sen sijaan on laitteiden kunnon jatkuva seuranta ja niiden huollattamisesta huolehtiminen.

LähiTapiola, Mela ja MTK korostavat omatoimisen varautumisen, tiedostamisen ja ennakoinnin roolia maatilan tulipalojen ennaltaehkäisyssä. Lopulta melko pienilläkin asioilla voi olla suuri merkitys palontorjunnassa. Painopiste on tulipalojen ennaltaehkäisyssä, mutta huolellisen varautumisen lisäksi on hyvä ennakoida myös toiminta palon sattuessa. Huolellisesti laadittu pelastussuunnitelma ja kunnossa oleva alkusammutusvälineistö voivat ehkäistä suurempia vahinkoja ja menetyksiä tulipalon sattuessa.

Tiedostaminen ja ennakointi palontorjunnassa -video on katsottavissa YouTubessa: http://youtu.be/8A2i9P3zSZw Lisätietoja maatalousyrittäjien työhyvinvoinnista, turvallisuuden kehittämisestä ja riskien hallinnasta löydät LähiTapiolan, Melan ja MTK:n verkkosivuilta.

TP

Lue seuraavaksi