Uutiset

Yleinen

Tana Shark – repii kotimaisin voimin

– Tanalla on kokemusta kaatopaikkajyrien valmistuksesta jo 1970-luvulta alkaen, joten murskaimien kehittäminen ja tuotanto on luonnollinen jatke kierrätyksen ja jäte­huollon parissa toimivalle yhtiölle, kertoo aluemyyntipäällikkö Harri Sorvoja.

Tana Shark -repijän suunnittelussa ja tuotekehityksessä on hyödynnetty kaatopaikkajyrissä luotettavaksi todettua voimansiirtoa ja ohjausjärjestelmää. Repijävalikoima koostuu kahdesta versiosta, joissa hyödynnetään yhtäläistä runkorakennetta.

– Erot löytyvät moottorista ja voimansiirrosta. Pienemmässä, Shark 5430-repijässä käytetään teholtaan 540 hevosvoiman CAT C-15 moottoria, Shark 6330:ssä voima tuotetaan 630 hevosvoiman CAT C-18 koneella. Tällä repijäkaksikolla voidaan käsitellä haastavimmatkin materiaalit, valistaa Sorvoja.

Shark-repijällä voidaan murskata niin yhdyskuntajätettä, puuta kuin renkaitakin haluttuun palakokoon. Myös hankalaksi todetut runkopatjat, suursäkit ja viira kohtaavat voittajan joutuessaan repijän kitaan.

Tana Sharkissa käytetään Tanan EPECin kanssa yhteistyössä kehittämää TCS ohjaus- ja valvontajärjestelmää, jonka ansiosta kaikille jätelajeille voidaan luoda optimaalinen ajo-ohjelma. Tasalaatuisessa materiaalissa, kuten renkailla voidaan ylläpitää suurempaa syöttönopeutta ja tehokkuutta kuin esimerkiksi raudansekaisella puulla.

Vuosia sitten aloitetussa repijän suunnittelussa painotettiin monikäyttöisyyttä, jotta yhdellä repijällä voitaisiin murskata mitä erilaisimpia lajikkeita. Sharkin monikäyttöisyys saatiin aikaan modulaaristen vastaterien käytöllä, seulaverkkoratkaisulla ja koneen jaekohtaisella ohjelmoinnilla.

Kapasiteetin ja lopputuotteen määrittämisessä käytetään hyväksi irrotettavia vastateriä, joista on tarvittaessa paikoillaan vain joka neljäs.
Tanan roottori- ja vastateräratkaisun ansiosta repijällä voidaan tuottaa hyvä- ja tasalaatuista jaetta.

Terien vaihdossa käytetään työhön kehitettyä erikoistyökalua, joka helpottaa ja ennen kaikkea nopeuttaa terien vaihtotyötä. Roottorissa käytetään 30 terää, vastaterien määrän ollessa 25. Erikoistyökalun avulla terien vaihto sujuu yhdeltä mieheltä alle neljässä tunnissa.
– Monikäyttöinen kone antaa käyttäjälleen liiketoiminnallista turvaa sillä tämä kone ei niin sanotusti ”roiku yhden materiaalin varassa” muistuttaa Sorvoja.

Tähän mennessä Tana on valmistanut tätä mallia reilut 20 konetta ja ne ovat päätyneet vientimarkkinoille, jopa Australiaan saakka.

Suomessa myydään vuosittain noin viisi kappaletta hitaasti pyöriviä repijöitä, vastaava luku Iso-Britanniassa on lähellä sataa. Sorvojan mukaan suomalaismarkkinat ovat pienuudestaan huolimatta Tanalle tärkeät.

– Kotimaan markkinat ovat jo sijainnillisesti tärkeät, sillä loppukäyttäjä saa täällä äänensä kuuluviin helposti, mikä edesauttaa asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin vastaamista. Tämä pitää meidät lähellä loppu­käyttäjää, pohtii Sorvoja.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi