Uutiset

Yleinen

Pääkirjoitus – Talvihoidon haasteet ja sähköinen seuranta

Seppo Pentti

Päätoimittaja
Urakointi Uutiset

Luonnollista kehitystä ei pitäisi ainakaan jarruttaa. Kehitys on kuitenkin useimmiten tehty asiakaslähtöisesti ja jonkun tarpeeseen; olkoon se sitten sähköistä seurantaa tai menetelmäkehitystä kalustossa. 

Kun paikannuslaitteiden hyödyt on huomattu ja niiden hinnat ovat kohtuullisia, niiden käyttö on yleistynyt. Monella sektorilla paikannus on tätä päivää, eikä niistä ainakaan haluta enää luopua. Osa laitteista on hankittu asiakkaan vaatimuksesta, osassa urakoitsija on itse havainnut, että paikannukseen perustuva seuranta ja dokumentointi on toimivaa. 

Moni urakoitsija on asentanut traktoriinsa paikannuslaitteen, joka rekisteröi koneen liikkeet työssä. Helpoimmillaan paikannus käynnistyy automaattisesti, samalla kun traktori käynnistetään. Tämän jälkeen kuljettaja valitsee mobiililaitteen valikosta, mitä työtä lähdetään tekemään. Työlaite kytketään päälle ja rajakatkaisija avulla tunnistetaan työn alku. Kaikki tämä kirjataan muistiin myöhemmin tarkasteltavaksi. Työn kuluessa voidaan kirjata myös muistiinpanoihin huomioita, jotka ovat vaikuttaneet työn kulkuun tai voivat vaikuttaa myöhemmin. Työn lajia voidaan muuttaa myös jälkeenpäin, kun sähköistä tallennusta tarkastellaan. 

Sähköisten järjestelmien käytön etu on niiden lahjomattomuus. Kuljettaja saattaa unohtaa merkitä muistiin tuiskuyön tunteina, missä on käynyt töitä tekemässä, mutta sähköinen järjestelmä tuo ne myöhemmin tarkasteltavaksi. Kun kirjaus on tapahtunut, voidaan tapahtumia muistella ja laskea jälkikäteen vaikka auraus- tai hiekoituskerta kerrallaan. 

Kun töitä seurataan sähköisesti, se antaa selkänojaa ja turvaa myös urakoitsijalle. Dokumenteista voidaan jälkeenpäin todeta, onko alue käyty hoitamassa ja onko perustetta laskulle olemassa vai ei. Osa asiakkaista edellyttää jo nyt, että tehdyt työt pitää olla saatavissa dokumentteina myös paikannukseen perustuen. Osa liittyy esimerkiksi vastuisiin, onko auraus tai liukkauden torjunta tehty ajoissa. 

Konetyön logistiikka

Jos koneita on liikkeellä useita ja kaikista niistä on sähköiset seurantatiedot, järjestelmät tuovat lisää tietoa eri konetyyppien soveltuvuudesta tietylle alueelle. Esimerkiksi perinteisen auran tai leveydestään säädettävän auran toimivuutta voidaan vertailla sähköisen aineiston avulla. Investointikustannuksen ja käytettävän työajan perusteella voidaan tehdä päätöksiä investoinneista mutta myös hoitokohteista, joita olemassa olevalla kalustolla kannattaa hoitaa ja missä järjestyksessä. Toki kuljettajan panos vaikuttaa myös lopputulokseen. 

Turvaa yrittäjälle

Valvonta ei ole epäluottamusta, mutta väärinköytöksiä voidaan osaltaan välttää, kun työlaitteiden käyttöä voidaan valvoa. Esimerkiksi soramontuilla voidaan seurata ristiin vaakatositteiden ja kuormaajan käytön vastaavuutta. Tällöin voidaan varmistaa, jotta joka kuormasta on asiakkaalta saatu korvaus.

Paikannuslaitteissa on myös omaisuutta suojaava tai ainakin löytymistä helpottava ominaisuus. Jos joku työlaiteen jostain syystä mukaansa ottaa, löytyy paikannuksella oleva laite todennäköisemmin kuin ilman paikannusta oleva. Työkoneitakin kuitenkin varastetaan, etenkin jos niissä on kiinni arvokkaita lisälaitteita.

Seurantalaite tuo turvaa myös konetyön tekijälle. Laitteen avulla voidaan osoittaa, että tiettynä ajanjaksona töissä ollaan oltu sopimuksen mukaan. Toisaalta vahinkotilanteessa voidaan osoittaa myös toisin, että paikalla ei ole edes voitu olla, kun kone on ollut aivan muualla töissä. 

Tietoa tekemisestä

Kun työt on tehty, on aika katsoa, mitä on saatu aikaiseksi. Kerätyn aineiston avulla voidaan vertailla eri menetelmiä, mutta myös kuljettajien tapoja ajaa. Aineistoa voidaan käyttää myös kuljettajien opastuksessa, miten työt kannattaa tehdä. Työjärjestys vaikuttaa esimerkiksi liikenteen sujuvuuteen sinä aikana, kun tietä aurataan liittymistä. Liittymien hoidossa esimerkiksi ketterä kalusto, jolla voidaan lunta puskea molempiin suuntiin, on tehokas. Tällöin voidaan liikkua mahdollisimman paljon muun liikenteen suuntaan ja liittymä ei ruuhkaudu. 

Vaikutus rahaliikenteeseen

Merkittävä etu seurannasta tulee laskutukseen, joka voidaan hoitaa jopa automaattisesti perustuen ajettuihin reitteihin, jos kyseessä on hoitokertalaskutus. Laskuttamattomia kertoja ei jää ja jos poikkeuksellisesti käydään hoitamassa joitain normaalista poikkeavia alueita, niistä jää jälki järjestelmään. Seurannasta on etua kaikentyyppisissä urakointisopimuksissa, jos työntekijöille maksetaan palkkoja. Työntekijän kuitatessa itsensä töihin, henkilökohtainen seuranta syöttää kertyneen tiedon palkanlaskentaan, jolloin käsisyötön virheiltä voidaan välttyä.

Paikannuslaitteet, joissa tarkkuus on senttien luokkaa, voidaan käyttää myös ajoreittien merkitsemiseen. Kun aurattava lenkki ajetaan etukäteen ennen lumia reunoja myöden, voidaan samoja jälkiä ajaa koko talvi, eikä aurata turhan pitkälle, muttei myöskään varovaisuuden vuoksi liian vähää. Tuiskaavilla paikoilla paikannuslaite voi korvata osaltaan perinteistä aurauskepitystä. Tuiskussa auratessa ei tarvitse tihrustaa seuraavaa aurauskeppiä vaan voi keskittyä tien reunan seuraamiseen, jotta ei ainakaan aja kenenkään päälle. Automaattiohjauksen käyttö nykysäännösten mukaan tiellä ei kuitenkaan ole sallittua, vaikka siitäkin voisi olla kuljettajalle monissa paikoissa apua.

Lumilogistiikkaa

Lumen kanssa pelaaminen tuntuu olevan kivaa taajamissa, kun sen kanssa halutaan temuta. Paikkoja, joihin lunta voisi varastoida, on vähän. Roskat ja hiekka ovat toki ongelma ja keväällä lumien sulettua, kaiken pitäisi taas olla kerralla siistiä. 

Taajamissa voisi jossain toimia auran ja lastaavan lingon yhdistelmä kasauksen ja myöhemmän kauhalastauksen sijaan. Tällöin auralla karhotetaan lumi perässä ajavalle lingolle ja lumi lastataan saman tien perävaunun kyytiin tai tilanteen niin salliessa puhalletaan syrjään tiealueelta.

Lue seuraavaksi