Uutiset

Yleinen

Suomi tarvitsee työtä

Bioenergia ry julkaisi vaalitavoitteensa eduskuntavaaleihin 2015 Bioenergiapäivillä Helsingissä 25.11.2014.

Bioenergia ry:n vaalitavoitteet voi tiivistää sanaan työ. Yhdistys muistuttaa, että kotimainen työ tulisi nyt asettaa etusijalle. Työllisyyden kasvun myötä aukeaa moni muukin Suomea vaivaava solmu.

Valtionvelasta on viime aikoina kannettu suurta huolta. Velkaantumistakaan ei lopulta voida hoitaa ilman uusia suomalaisia työpaikkoja.

Bioenergia-ala yhdistää poikkeuksellisen laajasti suomalaista osaamista. Korkeatasoista bioenergiaosaamista Suomessa on turvetuotannosta ensiharvennushakkuisiin, lämpöyrittäjyydestä biojalostamoihin. Jokaisen bioenergiaketjun jokaiseen vaiheeseen liittyy vahvaa suomalaista teknologiaosaamista. Suomalaisista metsistä ja turvemailta on siten suora yhteys kansainvälisille markkinoille. Bioenergian cleantechiä on niin metsäkoneissa kuin biojalostamoteknologiassakin.

Vaalitavoitteissaan Bioenergia ry esittää tulevalle hallitukselle ja eduskunnalle toteutettavaksi konkreettisia toimia, jotka työllistävät suomalaista – nyt ja tulevaisuudessa.

Lue seuraavaksi