Uutiset

Yleinen

Suomi tarvitsee investoivia yrittäjiä tuottamaan maailman parasta maitoa

Maatalouden rakennemuutos on rajua, tuotannosta luopujia on paljon. Suomen Gallup Elintarviketiedon tekemän Maatalouden kehitysnäkymät 2020 -selvityksen mukaan vuonna 2020 on Suomessa enää noin 5500 maitotilaa, tiloja on nyt 8700. Luopuvat tilat tuottavat noin viidenneksen maidosta. Jotta sama määrää maitoa tuotetaan tulevaisuudessa, tarvitaan maitoalalla merkittäviä investointeja, muistuttaa MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Tommi Lunttila 19.9.2014 Päivi ja Kari Hännisen robottinavetan avajaisissa Hankasalmella.

Suomalainen maitosektori on toiminut taitavasti. Tuotteita on tullut tasaiseen tahtiin markkinoille ja ne ovat kehittyneet laatu edellä sekä pitäneet kuluttajien luottamuksen. Laatumaidon jalostus korkealuokkaisiksi kuluttajatuotteiksi on tuonut merkittävää lisäarvoa myös maidontuottajille. Epävakaat kauppakumppanit ja poliittiset kriisit ovat kuitenkin kärjistäneen maitosektorin tilannetta Venäjäpakotteiden seurauksena.

– On väärin, että maidontuottajat joutuisivat yksin kantamaan puhtaasti poliittista alkuperää olevan riskin. Teemme MTK:ssa hartiavoimin töitä kompensaatioiden saamiseksi joko EU:sta tai kansallisesti, vakuuttaa Lunttila.

EU:n maatalouskomissaari Ciolos on parhaillaan vierailulla Suomessa ja tutustumassa elintarvikkeiden tuontikiellon aiheuttamiin ongelmiin.

– MTK vetoaa maatalouskomissaariin, jotta Suomi saisi riittävän osuuden mahdollisista EU-tason kompensaatioista ja kriisiavusta suoraan tuottajille, sanoo Lunttila.

Suomen hallituksen päätös 20 miljoonan euron lisäbudjettivaroista on pikkuinen kädenojennus, muttei missään nimessä riittävä. Tämän jakamisesta MTK neuvottelee maa- ja metsätalousministeriön kanssa ensi viikolla.

Väestönkasvu, kulutustottumusten muutokset ja ruokavalioiden monipuolistuminen lisäävät ruoan kysyntää maailmanlaajuisesti. Ruokaa tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän, lähivuosikymmeninä lähes 70 prosenttia nykyistä enemmän. Ruoka ja ruoantuottaminen ovat äärimmäisen tärkeitä yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä.

Samanaikaisesti maailmanlaajuiset ympäristö- ja ilmastokysymykset sekä hyvin epävakaat ruokamarkkinat tuovat alalle kovia haasteita. Ruoan tuottamiseen tarvittavasta maa-alasta käydään maapallolla kovaa kilpailua. Joillakin alueilla tuotanto-olosuhteet muuttuvat lähes mahdottomiksi epäedullisten sääolosuhteiden vuoksi.

– Myös Suomen luonnonolosuhteet ovat vaikeat, mutta meidän valtteina ovat ekologisesti ja eettisesti kestävä tuotantotapa sekä erittäin korkealaatuiset ja turvalliset elintarvikkeet, muistuttaa Lunttila

Lunttilan mukaan avainasemassa ovat kuitenkin suomalaiset kuluttajat ja heidän ostokäyttäytymisensä.

– Mitä enemmän he ostavat suomalaisia elintarvikkeita, sitä pienemmiksi haitat jäävät. Nyt on jokaisella kaupassa käyvällä mahdollisuus tehdä kansallinen arvovalinta ja ostaa suomalaista ja samalla nostaa Suomi suosta, neuvoo Lunttila – Maatalous on merkittävä osa suomalaista yrittäjyyttä ja se tulee olemaan sitä myös tulevaisuudessa. Suomalaisella ruoalla on valoisat tulevaisuuden näkymät. Suomi tarvitsee tuotannollisia investointeja ja tulevaisuuteen uskovia yrittäjiä.

TP

Lue seuraavaksi