Uutiset

Yleinen

Suomi energiaomavaraiseksi

MTK katsoo, että Suomi voi olla omavarainen energian tuotannossa vuonna 2040. Tavoitteeseen päästään, kun kotimaisen energian tuotanto lähes kolminkertaistetaan ja kotimaisia bioraaka-aineita käytetään merkittävästi nykyistä enemmän. Kilpailukykyä haittaavat verot ja maksut – jotka haittaavat kotimaisten energiaraaka-aineiden käyttöä – on kuitenkin poistettava.

MTK arvioi energian kulutuksen olevan 370 TWh vuonna 2040. Kotimaisilla bioraaka-aineilla: puulla, turpeella ja peltobioenergialla voidaan silloin tuottaa lähes 60 prosenttia energiasta, yhteensä yli 210 TWh.

– Vuonna 2040 ainespuuhakkuut ovat noin 100 miljoonaa kuutiometriä nykyisen 60 miljoonan kuution sijaan. Lisäys ei vaaranna metsien kestävää käyttöä eikä nykyisiä luonnonsuojelualueita. Metsien vuotuisesta, yli 140 miljoonan kuution kasvusta riittää raaka-ainetta perinteiselle metsäteollisuudelle ja kehittyvälle liikenteen biopolttoainetuotannolle, arvioi MTK.

– Vuoteen 2040 mennessä myös turpeen käyttö lähes kolminkertaistuu nykyisestään. Maatilojen energiantuotanto vastaa koko maatalouden energiankäyttöä. Öljyn, kivihiilen ja maakaasun käyttö lämmön ja sähkön tuotannossa on lähes kokonaan lopetettu.

MTK uskoo, että sähkön tuonti ja vienti EU:n sähkömarkkinoilla on vilkasta ja Suomi on aktiivinen sähkön nettomyyjä vuonna 2040.  

– Rakennettujen vesistöjen sähköntuotantoa tehostetaan. Kotimaisista bioraaka-aineista valmistettuja liikennepolttoaineita viedään merkittävästi. Ydinsähkö on osa sähköntuotantoa.

MTK kehottaa energiapolitiikassa varmistamaan, että hajautettu ja paikallisiin vahvuuksiin perustuva energiantuotanto saadaan vauhdikkaaseen kasvuun.

– Investointeja hajautettuun energiantuotantoon on vauhditettava. Hajautettu tuotantotapa varmistaa energian häiriöttömän saannin myös poikkeustilanteissa. Samalla koko maan elinkeinoelämän kilpailukyky paranee, ja alueet kehittyvät tasapainoisesti, muistuttaa MTK.

TP

Lue seuraavaksi