Uutiset

Yleinen

Suomen maaseutu- ja luontokohteiden markkinointia tehostettava

Venäläisten vähentynyt matkustaminen näkyy suomalaisissa maaseutumatkailuyrityksissä.  Romahduksesta huolimatta venäläisten osuus Suomeen maaseudulle matkaavista ulkomaalaisista on edelleen suurin. Tämä selviää MTK:n, Lomalaidun ry:n ja Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n toteuttamista maaseutumatkailun syys-huhtikuun suhdannekyselyistä. Vaikean tilanteen korjaamiseksi maaseutumatkailuelinkeino tarvitsee pikaisesti tehokkaampaa markkinointia ja myyntiä lähimaihin sekä Keski-Eurooppaan.

Tammi-huhtikuussa eniten laskua ulkomaisten matkailijoiden määrässä näkyi yksittäisten matkailijoiden kysynnässä. Ulkomaisten ryhmä- ja työmatkailijoiden määrä pysyi samana tai kasvoi noin 70 prosentilla yrityksistä. Suomen maaseudulle suuntasi talvi- ja kevätkaudella eniten matkailijoita Venäjältä, Virosta, Saksasta, Ruotsista ja Englannista. Lisäksi matkailu Saksasta, Sveitsistä ja Itävallasta on jälleen kasvamassa.

Markkinointitoimenpiteitä tulisikin nyt suunnata Keski-Eurooppaan sekä Suomen lähimaihin, joista Ruotsi ja Viro ovat Venäjän ohella tärkeitä Suomen matkailuelinkeinon markkinoinnin kohdemaita. Markkinointi Viron ja Ruotsin suuntaan on lähestulkoon unohdettu huomioiden näiden maiden potentiaalin, läheisen sijainnin sekä Suomen maaseudun laadukkaan ja monipuolisen matkailutarjonnan.

Erityisesti Visit Finlandin markkinointitoimenpiteitä suunnataan pääosin Aasian markkinoille. Matkailu Aasian maista Suomeen näkyy maltillisesti maaseudun yrityksissä. Yrittäjät toivovat, että liikenneyhteyksiä maaseutukohteisiin kehitettäisiin, jotta matkailijat eivät jäisi vain pääkaupunkiseudulle tai Lapin keskuksiin. Maaseutumatkailuyrittäjille ja koko Suomen matkailuelinkeinolle on tärkeää, että yhteyksiä maakuntalentokentille kehitetään ja Suomen tiestöt saadaan pikaisesti kuntoon hallitusohjelman mukaisesti.

Syys-joulukuussa eniten ulkomaisia matkailijoita Suomen maaseudulle saapui Venäjältä, Virosta, Saksasta, Ruotsista ja Sveitsistä.  Syksyn tuloksissa kotimaan asiakkaiden kysyntä laski, kun taas ulkomaalaisten asiakkaiden kysyntä pysyi samalla tasolla.  

Alkuvuoden toteutuma pysyi kotimaisten asiakkaiden osalta samana tai kasvoi hieman yli puolella vastaajista. Eniten laskua verrattuna edellisen vuoden samaan ajankohtaan tapahtui kotimaan vapaa-ajan matkailijoiden kysynnässä. Kotimaiset vapaa-ajan matkailijat ovat merkittävin asiakasryhmä maaseutumatkailuyrityksille. Yrittäjät ovat myös huolissaan yritys- ja työmatkailijoiden määrän laskusta, jota on tapahtunut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Matkailutoimiala toivookin muun muassa Suomen vientitalouden pikaista elpymistä ja toimenpiteitä elinkeinoelämän vilkastuttamiseksi.

Kesän kysynnän ennustetaan kasvavan kotimaisten ja ulkomaisten vapaa-ajan matkustajien osalta. Kevät ja alkukesä ovat ryhmämatkojen sesonkia. Vapaa-ajan ryhmämatkojen osalta yrittäjät ennustavat kasvua edellisvuoteen verrattuna. Ulkomaalaisten ryhmämatkailijoiden osalta kysynnän ei odoteta huomattavasti kasvavan.

Maaseutumatkailuyrittäjät panostavat sähköisiin myyntikanaviin entistä enemmän. Näkyvyys ja myynti online-myyntikanavien kautta ovat lisääntyneet. Silti yrittäjät nostavat edelleen tärkeimmiksi sähköisiksi kanaviksi yrityksen omat nettisivut ja sosiaalisen median. Kanta-asiakkailta varauksia otetaan vastaan useimmiten perinteisesti puhelimitse tai sähköpostilla.

Lue seuraavaksi