Uutiset

Kuljetuskalusto

Suomen ensimmäinen etanolikuorma-auto Valiolle

Valion käyttöön tuleva auto on täysilmajousitettu Scania P 270 -jakeluauto, joka on varustettu Scanian viimeisimmän sukupolven täysautomaattisella Opticruise-vaihdeautomatiikalla. Auton kolmannen sukupolven etanolimoottori perustuu tekniikaltaan vastaavan kokoiseen dieselmoottoriin ja täyttää voimassa olevaa Euro 5 -pakokaasunormiakin tiukemman EEV-normin (Enhanced Environmentally friendly Vehicle) vaatimukset. Auto on varustettu 2-lämpötilaisella raskaseristekorilla ja jäähdytyslaitteistolla.

Ulkoisesti 2-akselinen jakeluauto ei juuri poikkea perinteisestä diesel-autosta. Etanolia polttoaineenaan käyttävä 8,9-litrainen ja 5-sylinterinen moottori kehittää 270 hevosvoiman tehon ja 1200 Nm vääntömomentin. Poikkeavasta polttoaineesta huolimatta moottorin käyntiääni ja käyttöominaisuudet ovat likipitäen samanlaiset kuin vastaavankokoisessa dieselmoottorissa. Käytettävää polttoainetta lukuun ottamatta auto on myös tekniseltä spesifikaatioltaan ja käytöltään perinteistä dieselautoa vastaava.

Käytettävän polttoaineen ohella uudessa jakeluautossa korostetaan ympäristöystävällisyyttä muutenkin, sillä kuormatilan jäähdyttämiseen käytetään perinteisen, polttomoottorilla toimivan, lämmönsäätölaitteiston sijasta hiilidioksidilla toimivaa, niin kutsuttua kryogeenista jäähdytyslaitteistoa. Koska siinä lämmönsiirtoaineena käytetään teollisuusprosesseista talteen otettua puhdistettua hiilidioksidia, se on auton tapaan lähes hiilineutraali eli sen CO2 -taseen katsotaan olevan käytännössä nolla.

Nyt alkavan raskaan liikenteen bioetanolikokeilun alkuvaiheessa St1 toimittaa etanolin tankkauslaitteiston Valion Pitäjänmäen toimipisteeseen.

Bioetanolin edut

Bioetanolin edut liikennepolttoaineena liittyvät ennen kaikkea sen edulliseen hiilidioksiditaseeseen. Koska se ei ole fossiilinen polttoaine, sillä on luontaisesti edullinen CO2 -tase. Valmistustavasta riippuen etanolin käytöllä voidaan hiilidioksidipäästöjä vähentää jopa yli 90 prosenttia perinteiseen diesel-tekniikkaan verrattuna.

Raaka-aineena etanolin valmistuksessa voidaan käyttää muun muassa elintarviketeollisuuden jätevirtoja, jotka sisältävät joko sokeria, tärkkelystä tai muuta käymiskelpoista materiaalia. Tulevaisuudessa bioetanolin tärkein raaka-aine tulleekin olemaan muun muassa kaikissa kotitalouksissa syntyvä biojäte, joka on tähän asti kuljetettu kaatopaikoille tai polttolaitoksiin.

Scanialla on yli 20-vuotiset perinteet etanolikäyttöisten autojen valmistajana. Etanolia on viimeisen 20 vuoden aikana käytetty polttoaineena lähinnä paikallisliikenteen linja-autoissa, joita Scania on valmistanut yli 700 kappaletta moniin Euroopan maihin ja Brasiliaan.

Scanian mielestä bioetanoli on helpoin, nopein ja kustannustehokkain vaihtoehto pienentää hiilijalanjälkeä nopeasti mitä tulee käytössä olevaan tekniikkaan, teknologioihin ja infrastruktuurin asettamiin vaatimuksiin.

Lähde: Scania.fi

 

Lue seuraavaksi