Uutiset

Yleinen

Suomalaisen ruuan tekijät kampanjoivat alan työpaikkojen puolesta

Maatalousyrittäjien edunvalvontajärjestöt Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, maatalouden asiantuntijajärjestö ProAgria, elintarvikealan henkilöstöä edustavat Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL, Meijerialan ammattilaiset MVL ja Agronomiliitto sekä Ruokatieto aloittavat 10.10. yhteisen kampanjoinnin kotimaisen ruuan ja ruuantuotannon työpaikkojen puolesta.

Venäjän elintarviketuontikiellon ja poikkeuksellisen haastavan ruokamarkkinatilanteen johdosta valmisteltu kampanja kuuluu lokakuun aikana kaupallisissa radioissa ja näkyy loppuvuoden ajan sosiaalisessa mediassa. Radiokampanjan slogan on: ”Nyt jos koskaan.”

Kampanja nostaa esiin tänä päivänä tehtävien kotimaisten ruokavalintojen merkityksen ruoka-alan tulevaisuudelle. Esille nostetaan myös kotimaisten raaka-aineiden laatu ja tuotannon vastuullisuus.

Suomalaisen Työn Liiton mukaan Suomeen voisi syntyä vuodessa jopa 15 000 elintarvikealan työpaikkaa, jos jokainen suomalainen lisäisi kymmenellä eurolla kuukaudessa kotimaiseen ruokaan käyttämäänsä rahamäärää.

Radiokampanjoinnissa kuluttajia kannustetaan valitsemaan kotimaista ruokaa kaupoissa ja kysymään ruuan alkuperää ravintoloissa, joissa alkuperää ei useimmiten omaehtoisesti kerrota. Sosiaalisessa mediassa kampanjoinnilla halutaan herättää keskustelua siitä, mitä kotimaisen ruuantuotannon vastuullisuus ja raaka-aineiden laatu käytännössä tarkoittavat.

Kampanjan osana lähestytään myös kuntapäättäjiä, joiden toivotaan suosivat kotimaista lähiruokaa omissa hankinnoissaan.

TP

Lue seuraavaksi