Uutiset

Yleinen

Suomalainen rengaspinnoitus on huipputasolla

Renkaiden pinnoitus on tehokkain keino pienentää loppuun ajettujen renkaiden ympäristökuormitusta. Raskaan renkaan pinnoituksen materiaali- ja energiantarve on vain kolmasosa uuden renkaan valmistukseen verrattuna. Pinnoitustoiminta onkin erinomainen esimerkki jätehierarkian toteutumisesta. Suomessa renkaiden pinnoituksella on vahvat perinteet. Uudet hyötyajoneuvojen renkaat pinnoitetaan keskimäärin kaksi kertaa, kun Keski-Euroopassa kerroin on yleensä alle yhden.

”Raskaan kaluston renkaat pinnoitetaan tyypillisesti asiakkaan rengasrunkoon, joten ne näkyvät kierrätystilastoissamme vasta käytöstä poistumisen jälkeen”, toimitusjohtaja Risto Tuominen Suomen Rengaskierrätys Oy:stä selvittää.

Uusi talvipitomerkintä vaativiin talvikeleihin

Liikenne- ja viestintäministeriössä arvioidaan parhaillaan nykyisiä rengasmääräyksiä osana tieliikennelain kokonaisuu­distusta. Samaan aikaan on tarkoitus tutkia tarkemmin raskaassa kalus­tossa käytössä olevien renkaiden tyyppiä ja kun­toa tien päällä. Selvitysten perusteella tehdään päätökset mahdollisista muutoksista sekä kevyen että raskaan kaluston rengasmääräyksiin.

Raskaiden ajoneuvojen talvirengasvaatimuk­sessa ongelmana on ollut yksikäsitteisen kansainvälisen määritelmän puuttuminen. Nyt tilanne on muuttumassa lumihiutalesymbolin käytön yleistymisen myötä. Uusi 3PMSF-merkintä (”three peak mountain snowflake”) edellyttää E-säännön mukaisen lumipitotestin läpäisyä, kun perinteinen M+S perustuu pelkästään renkaan valmistajan omaan näkemykseen.

Testausvastuu pintakumin valmistajille

Pinnoitustoiminta on luvanvaraista ja tarkoin säädeltyä. Pinnoitetut renkaat testataan samojen vaatimusten mukaan kuin uudet renkaat.

”Tyyppihyväksynnän saamiseksi pinnoittamolta edellytetään toimivaa laatujärjestelmää ja renkaiden säännöllistä testausta. Parin vuoden kuluttua myös pinnoitetuilta renkailta vaaditaan EU-rengasmerkintä”, asiantuntija Jukka Lankolainen Autonrengasliiton pinnoitustyöryhmästä toteaa.

Ranskan suunnalta on ehdotettu, että myös 3PMSF-merkintään liittyvä testaus ja hallinnointi pitäisi hoitaa pinnoittajien toimesta. ”Mielestäni ne kuuluisivat luontevammin pintakumin valmistajille ja suunnittelijoille. Ehdotuksen läpimeno toisi pinnoitusyrityksille kohtuuttomia lisäkustannuksia. Käytännössä kotimainen pinnoitustoiminta tulisi loppumaan nykymuodossaan”, Lankolainen arvioi.

Lue seuraavaksi