Uutiset

Yleinen

Suocco turvetuotantoalueen kunnostuksessa

Talvi on sopivaa aikaa kunnostaa turvesoita. Kunnostusta tehdään soilla, joissa on nosto jo käynnissä ja soilla, joissa nosto on alkamassa. Vanhojen turvesoiden kunnostustarve johtuu kuivatuskorkeuden madaltumisesta, kun turvekerroksia nostetaan vuosittain pois. Silloin syvennetään ojia ja puhdistetaan laskeutusaltaita. JHM-Service Oy on hankkinut Suomen ensimmäisen Suokoneen Suoccon, jota käytetään soiden kunnostuksiin.

Martti Viinamäen ja perheensä yritys JHM-Service Oy Oulusta hoitaa soiden kunnostuksia käytännössä ympäri vuoden. Suurin työllistäjä on Vapo, jolla on soita ympäri maata. JHM-Service kunnostaa ja raivaa myös peltoja alusta loppuun. Kesällä turvetta nostetaan Mikkelin lähellä Lintusuolla.

Ojakaira heittää turpeen siististi saralle ja ajonopeus on noin 2,2 kilometriä tunnissa. Jos ajonopeus on suurempi, eteen tulevia kiviä ja kantoja ei ehdi yhtään väistämään käsiohjauksella. Tiukassa paikassa paineventtiili estää konerikon.

Martti Viinamäki on pitkän linjan suomies.

Vaikka kivihiilen ja öljynkin käyttö näyttää täältä katsottuna puhtaalta, ei se sitä tuotantopäässä ole. Öljynsiirtoputkiston hävikki esimerkiksi on matkalla tuotantokentiltä jalostamolle suuri, Martti kertoo kokemuksistaan naapurimaasta.

– Meillä on turvetuotannosta esittää koko tuotantoketju alusta loppuun saakka. Yhteiskunnallisesti voidaan laskea turvetuotannon haittoja, mutta myös positiiviset puolet kuten koko tuotantoketjun työpaikkojen määrä ja verokertymä. Etenkin se, että turpeella voidaan korvata ulkomailta tuotavaa energiaa, on tärkeää. Jos energiasta maksetaan Suomesta ulos euroja, pitää vastaava määrä tuotteita viedä, jotta tasapaino säilyy. Kun turve-energia on kotimaista ja eurot jäävät kotimaahan, pitäisi ainakin jokaisen joka virkamieheksi tai ministeriksi nimitetään, vähintään ymmärtää, miten talous toimii, Martti kiteyttää.

Martin poika, Harri Viinamäki, ajaa Suocco S500:aa leviketeloilla. Käytössä ei ole vielä oma Suocco, vaan oma uusi valmistuu maaliskuussa, jolloin työt jatkuvat sillä. Siihen saakka lainakäytössä on Suokoneen protokone. Pieniä parannuksia koneeseen on tulossa, jotta se palvelee paremmin.

Turvetuotantoalueen päisteet ovat putkitettu syksyllä ja sarkaojanteko aloitetaan alajuoksulta.

Ojalinjat pitää olla suoria, jotta turpeennosto voidaan tehdä nostokoneiden maksimileveyksillä. Pintaturpeen kuivuminen alkaa, kun ojat on saatu kuntoon. Turvemaahan on sitoutunut runsaasti vettä.

Ajolinja on hyvin kepitetty. Monesti kepityslinja saisi jatkua vielä saran pään yli, jotta loppu olisi helpompi seurata, Martti toteaa. Suoccon keulaan on laitettu yksi aurauskeppi pystyyn, jolla oikeaa linjaa on helpompi seurata ohjaamosta.

– En pidä sitä vääränä, että täällä laitetaan vesihuolto viimeisen päälle kuntoon, Martti aloittaa. Täältä ei humuspitoista vettä karkaa. Sen sijaan kun kunnallisiin vedenpuhdistamoihin tulee paljon jätevettä sateiden aikana, se voidaan päästää vain suoraan läpi, ja se näemmä sopii viranomaisille ja lupaehtoihin. Luulisi niiden putkistoissa liikkuvien jätevesien olevan hieman ongelmallisempia. Runsaan veden aikaan ei puhdistamoille ole edellytetty minkäänlaisia vara-altaita tai suodatuskenttiä, Martti pohtii.

Vapo tekee luvan saatuaan lopullisen suon kunnostussuunnitelman. Kun tulevien turpeennostoalojen kunnostuksia tehdään, noudatetaan suunnitelmaa, joka taas perustuu viranomaisilta saatuun lupaan. Ohjeissa on tarkasti säädelty, miten vedet pitää suolla käsitellä. Kunnostajalle annetaan suunnitelmat käteen ja suunnitelman mukaan yleensä toimitaan.

Nykyisillä menetelmillä on turvetta nostettu 80-luvulla ja monet tuotantoa helpottavat suuret keksinnöt on jo tehty. Ojantekokeli on mitä parhain, kun suon pinta on hieman jäässä, mutta pinnan alla on sulaa. Jäätynyt pinta kantaa konetta, mutta oja on kevyt kairata auki. Ojan pohjalle tihkuu heti vettä ja suo alkaa kuivua nostokuntoon. Ojan kairaus on sitä haastavampaa mitä paksumpi on jää lumen alla.

Tiet suolle pitää tehdä kunnolla. Suo kunnostetaan ja turvetta ajetaan sen jälkeen monta kymmentä vuotta. Nyt on tankkauksen aika. Kuvassa ovat tankkaamassa Harri Viinamäki ja Lasse Leppälä selin kameraan.

Lue seuraavaksi