Uutiset

Yleinen

St1:n Refuel-korkeaseosetanoli RE85 markkinoille

St1 Närpiön Etanolix-tehdas

Energiayhtiö St1:llä on käynnissä VTT:n kanssa kehityshanke, jossa testataan ja viimeistellään uutta korkeaseosetanolia Suomen markkinoille. Uusi Refuel-polttoneste vaatii flexifuel-auton, joita on Suomessa hankkeen ansiosta jo saatavilla. Tuotteessa tulee olemaan 80-85 % bioetanolia, jota St1 valmistaa suomalaisesta elintarviketeollisuuden biojätteestä Etanolix®-konseptillaan. Kotimaisella kehitystyöllä alan huippujen kanssa tuotetta kehitetään pohjoisen haasteellisiin ilmasto-olosuhteisiin ja siten suomalaisille autoilijoille parhaiten sopivaksi.

Refuel on läpimurto ympäristöä säästävien polttonesteiden kehityksessä – bioetanolin osuus polttonesteessä laskee autoilun fossiilisia päästöjä jopa 80 %. Samalla suomalaiset autoilijat saavat käyttöönsä suomalaisiin oloihin kehitetyn korkeaseosetanolin, jonka kylmäkäynnistysominaisuuksia on myös parannettu mm. valitsemalla seokseen bensiinin erikoiskomponentteja. Uudelle korkeaseosetanolille kehitetään yhdessä VTT:n kanssa laajan koeohjelman avulla optimikoostumus parhaimman mahdollisen toimivuuden takaamiseksi Suomen olosuhteissa.

Refuel-korkeaseosetanolin jakelu laajenee hankkeen edetessä

Kaksivuotisen kehityshankkeen jakeluvaihe alkaa 1.4.2009, kun Refuel tulee myyntiin pääkaupunkiseudun kolmella St1-jakeluasemalla: Mäkkylässä, Herttoniemessä ja Vallilassa. Jakeluasemien hintatauluissa ja polttonestepistooleissa laadun tunnuksena on RE85.

RE85:n hinta asettuu vähintään 30 senttiä 95E bensiiniä alemmaksi. Näin autoilijalle ei aiheudu lisäkustannuksia uuden korkeaseosetanolipolttoaineen alemmasta energiasisällöstä.

”Jokainen meistä voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen pienillä käytännön teoillaan. Autoilijalla on nyt konkreettinen mahdollisuus omalta osaltaan vähentää merkittävästi ilmaston lämpenemistä kiihdyttäviä fossiilisia hiilidioksidipäästöjä” toteaa St1 Biofuels Oy:n toimitusjohtaja Mika Aho.

Jatkossa RE85:n jakeluverkosto laajentuu tarvittaessa kysynnän mukaan. St1 uudistaa jatkuvasti jakeluasema-verkostoaan ja varmistaa asemien tekniset valmiudet polttonesteen laajamittaiseen jakeluun tulevaisuudessa. Yhtiön tavoitteena on vakiinnuttaa tuote pysyvästi Suomen markkinoille.

RE85 mahdollistaa ympäristöä säästävien flexifuel-autojen maahantuonnin

St1:n RE85 täyttää teknisesti E85-polttonesteen laatustandardin eli se soveltuu eri automerkeillä jo olemassa oleviin flexifuel-malleihin. Flexifuel-autot voivat nimensä mukaisesti joustavasti käyttää polttonesteenä sekä korkeaseosetanolia että tavallista bensiiniä, molempia tankataan samaan polttoainesäiliöön. Uuden korkeaseosetanolin markkinoille tulon myötä GM, Volvo ja Ford tuovatkin Suomeen näitä automalleja, joilla muuten jo ajetaan eri puolilla maailmaa. Bioetanolikäyttöön soveltuvien automallien uskotaan kiinnostavan niin ympäristötietoisia suomalaisia kuluttajia kuin yrityksiäkin – etenkin, kun ympäristöä säästävä bioetanoliautoilu ei kaadu lisäkustannuksiin.

Suomalainen polttonesteinnovaatio kehityksen kärjessä

EU:n liikenteen biopolttoainedirektiivin mukainen tavoite Suomessakin myytävien liikenteen polttonesteiden osalta on sisältää biokomponentteja 5,75 % energiasisällöstä ensi vuonna. Nykyinen käyttövelvoitelaki edellyttää osuuden olevan jo tänä vuonna 4 %. Biokomponenttien osuudet tulevatkin kasvamaan jatkossa nopeassa tahdissa – EU:n ilmasto- ja energiapaketin tavoitteet vuodelle 2020 linjaavat jo huomattavat tiukennukset mm. kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, uusiutuvien energialähteiden käyttöön sekä niiden osuuteen liikenteessä.

St1 tuottaa bioetanolia Etanolix®-konseptillaan elintarviketeollisuuden jätteistä ja sivuvirroista hajautetun tuotannon idealla eli tuotantoyksiköt viedään sinne missä jätettä syntyy ja niiden tuottama bioetanoli väkevöidään Haminan absolutointilaitoksessa. St1 on Suomen ainoa etanoliliikennepolttonesteen tuottaja ja pystyy jalostamaan liikennepolttonesteen biokomponentin elintarviketeollisuuden jätteistä ja sivuvirroista puhtaimmalla tavalla maailmassa.

Oma bioetanolituotanto onkin mahdollistanut St1:lle erilaiset kehityshankkeet, kuten käynnissä oleva hanke uudenlaisen jätepohjaisen korkeaseosetanolin kehittämisestä yhteistyössä VTT:n kanssa. VTT:n rooli hankkeessa korostuu erityisesti polttonesteen elinkaaritarkasteluissa ja tuotelaadun optimoinnissa Suomen ilmasto-olosuhteisiin sekä kenttäkokeiden toteutuksessa. Valtiovarainministeriö on myöntänyt hankkeen kohteena olevalle korkeaseosetanolille verohuojennuksen. St1:n ja VTT:n yhteistyön tarkoituksena on tuottaa markkinoille kustannuksiltaan kilpailukykyisiä ympäristöä merkittävästi säästäviä uusiutuvaan energiaan pohjautuvia liikenteen biopolttoaineita.

”EU:n ilmasto- ja energiapaketin tavoitteet merkitsevät erittäin suuria haasteita myös liikenteen energiankäyttöön. Tarvitaan uusia ja innovatiivisia ratkaisuja niin Suomen kuin koko maailman kasvavan liikenteen energianlähteiksi ja – ratkaisuiksi. Toisen sukupolven biopolttoaineiden tuotantoon on kehitetty nyt uusia, Euroopan edistyksellisimpiä tuotteita. St1:n kehittämät uudet polttoaine-etanolin sovellutukset tuovatkin aidosti uusia mahdollisuuksia niin nykyisen 4 %:n käyttövelvoitelain kuin 10 %:n uusiutuvan energian tavoitteen saavuttamiselle liikenteessä vuonna 2020”, linjaa VTT:n tutkimusjohtaja Kai Sipilä (Professor, Vice President, Strategic Research, Energy Technology)

St1:n jätteestä etanolia -konsepti etenee ja kasvaa

St1:llä on tuotannossa kolme Etanolix®-laitosta:Lappeenrannassa, Närpiössä ja Haminassa, jossa sijaitsee myös yhtiön etanolin absolutointilaitos. Seuraavat Etanolix®-yksiköt valmistuvat Vantaalle ja Lahteen. St1 rakentaa tänä vuonna myös bioetanolintuotannon seuraavan laitostyypin Hämeenlinnaan. Uudenlaiset BionolixTM-yksiköt tulevat käyttämään raaka-aineenaan kotitalouksien ja kauppojen erilliskerättyä biojätettä.

Uudet raaka-aineet moninkertaistavat hajautetun konseptin mahdollisuudet biopolttoainetuotannossa myös ulkomailla. Suunnitteluvaiheessa olevat seuraavan sukupolven laitostyypit tulevatkin hyödyntämään raaka-aineenaan mm. kotitalouksien, teollisuuden ja kaupan pakkauksia sekä olkea. Etanolix®-konseptin lailla Refuel tulee olemaan suomalainen vientituote.

Lähde ja kuva: ST1
Lisätietoja:
www.st1.fi

Lue seuraavaksi