Uutiset

Yleinen

St1 alkaa tuottaa biokaasua

Kuva: St1 Automaattiasema Helsinki, Vallila, RE85-korkeaseosetanoli tankkaus

Biojalostamon kaasutuotanto käynnistyy syyskuussa 2012 ja se tuottaa vuodessa noin 2,2 miljoonaa kuutiometriä biokaasua, jonka energiasisältö on n. 14 000 MWh.

Uusi konsepti tuo erittäin kilpailukykyisen ratkaisun vuoteen 2016 ulottuvan valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi, joiden mukaan yhdyskuntajätteestä hyödynnetään kierrättämällä vähintään 50 prosenttia ja energiana noin 30 prosenttia.

Investoinnin myötä St1 nostaa Hämeenlinnan laitoksessa käsiteltävän biojätteen kierrätysasteen lähes sataan prosenttiin. Etanolin valmistus ennen mädätystä parantaa biokaasun saantoa tavallisesta suomalaisesta erilliskerätystä biojätteestä.

”Yhdistämällä bioetanolin ja biokaasun valmistuksen samaan laitoskokonaisuuteen, voimme tuoda biokaasun tuotantoon selkeää lisäarvoa”, toteaa St1 Biofuels Oy:n toimitusjohtaja Mika Aho.

”Kokonaisvaltainen biojalostamokonsepti mahdollistaa näin uusien, entistä energiatehokkaampien laitosten rakentamisen. Jätteestä valmistetusta etanolista teemme kotimaista avainlippumerkittyä RE85-polttonestettä perinteisiä bensiinimalleja korvaaviin flexfuel-autoihin ja biokaasun hyödynnämme ympäristön kannalta kestävimmällä, kannattavimmalla ja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla tuottamalla sillä paikallisesti sähköä ja lämpöä”, Aho jatkaa.

Integroitu biojalostamokonsepti avaa entistä kilpailukykyisempiä mahdollisuuksia myös Saksan ja Ruotsin kaltaisille vakiintuneille biokaasumarkkinoille.

Biokaasulaitoksen toimittaa MK Protech Oy.

http://st1.fi/

Lue seuraavaksi