Uutiset

Yleinen

Sokerin tuotantomaksuja palautetaan viljelijöille ja teollisuudelle

Sokeriteollisuus ja sokerijuurikkaan viljelijät saavat palautuksia tuotantomaksuista vuosilta 2001–2005. EU palauttaa sokerin tuotantomaksuja noin 2 500 viljelijälle. Suomessa viljelijöille palautettava määrä on korkoineen yhteensä noin miljoona euroa. Palautus sokeriteollisuudelle on korkoineen noin 800 000 euroa.

Päätökset palautettavista määristä on lähetetty viljelijöille postitse viikolla 43. Palautukset maksettiin viljelijöiden ilmoittamislomakkeessa ilmoitetulle tilille perjantaina 31.10.2014. Eri pankeista johtuen palautus saattaa näkyä tilillä vasta muutaman pankkipäivän jälkeen.

Palautukset kohdistuvat vuosiin 2001–2005

Euroopan unionin tuomioistuin päätti syyskuussa 2012, että komission tuotantomaksua säätelevät asetukset ovat pätemättömiä viitenä markkinointivuotena vuosina 2001–2005. Tämän vuoksi Euroopan komissio on laskenut tuotantomaksujen määrät uudelleen ja ne on vahvistettu neuvoston asetuksessa.

Tuotantomaksut peritään vuosittain sokeriteollisuudelta. Teollisuus on voinut periä tästä maksusta noin 60 % sokerijuurikkaan myyjiltä. Näin ollen myös palautettavat määrät jakaantuvat sekä teollisuuden että viljelijöiden kesken.

Oikeutettuja palautuksiin ovat ne toimijat (sisältäen kuolinpesien ja maatalousyhtymien osakkaat), jotka ovat myyneet sokerijuurikasta sokeriteollisuudelle satokausina 2001–2005 ja jotka ovat palauttaneet ilmoittamislomakkeen Maaseutuvirastoon keväällä 2014.

Viljelijöille maksettavan palautuksen suuruus vaihtelee noin 10 ja 4 300 euron välillä. Keskiarvo palautuksille on noin 300 euroa. Alle 10 euron palautuksia ei makseta, eikä alle 17 euron palautuksille makseta korkoa Tullilain mukaisesti.

Palautusten laskutapa

Sucros Oy on aikanaan perinyt viljelijöiltä noin 60 % tuotantomaksun suuruudesta ja maksanut itse loput noin 40 %. Maaseutuvirasto on saanut Sucros Oy:ltä tiedot vuosina 2001–2005 sille toimitetuista valkosokerin määristä ja on niiden sekä hakijan ilmoittamien tietojen perusteella laskenut palautettavat tuotantomaksun määrät juurikkaan myyjille.

Sokerin tuotantomaksut ovat koostuneet vuosina 2001–2004 A-perusmaksusta, B-perusmaksusta, B-lisämaksusta sekä lisämaksukertoimesta. Satojen 2001 ja 2004 tuotantomaksujen muutos koskee lisämaksukerrointa, joka lasketaan A- ja B-perusmaksujen sekä B-lisämaksun perusteella. Satojen 2002 ja 2003 tuotantomaksujen muutos koskee vain B-lisämaksua. Tämän vuoksi vuosina 2002 ja 2003 ainoastaan A-sokeria myyneillä viljelijöillä ei ole palautettavia määriä.

Sokerin tuotantomaksut rinnastetaan EU-lainsäädännössä tullimaksuihin, joten tuotantomaksujen palautuksessa maksettavaan korkoon sovelletaan tullilainsäädäntöä. Korko määräytyy kansallisesti Tullilain 39 §:n mukaisesti.

Vuosien 2001–2004 korkoprosentti vaihtelee 2,0 %:n ja 0,5 %:n välillä. Vuodelta 2001 palautettaville määrille on suurin korkoprosentti ja vuodelta 2004 palautettaville määrille pienin korkoprosentti.

TP

Lue seuraavaksi