Uutiset

Yleinen

Sikataloudessa jääkylmää kyytiä

Suomalainen sianlihantuotanto on ollut vakavissa ongelmissa jo pitkään. Tilanne on kriisiytynyt entisestään Venäjän elintarviketuontikiellon aiheuttaman kansainvälisen markkinahäiriön sekä maataloudessa tehtyjen tukileikkausten vuoksi. Ainoa keino taata sikatalouden jatkuminen Suomessa on tuottajahinnan nostaminen. MTK vetoaa kauppaan, että se ei siirrä tekemiään hinnanalennuksia teollisuuden ja viime kädessä tuottajan maksettavaksi. Kaupan ja teollisuuden on nyt etsittävä keinoja, joilla kotimainen sianlihantuotanto voidaan turvata kuluttajien toiveiden mukaisesti.

Vuoden 2013 lopulta sianlihan hinta on laskenut 0,20 e/kg. Venäjän asettama tuontikielto ja kasvava tuotanto muualla EU:ssa uhkaa rapauttaa hintatasoa edelleen. Suomalaisen lihaketjun on nyt otettava suunnanmuutos kotimaisen lihantuotannon pelastamiseksi. Tuottajan on saatava oikeudenmukainen hinta laadukkaasta ja turvallisesta kotimaisesta sianlihasta. Joulukuussa 2014 tuottajan osuus porsaan paistin kuluttajahinnasta oli 19 %, teollisuuden ja kaupan 68 % ja valtion 12 %. Sianlihantuottajan osuus oli 0,19 e/kg. Uusjako toimijoiden kesken on nyt enemmän kuin tarpeen.

Luonnonvarakeskuksen maatilojen kannattavuuskirjanpidon tulosten perusteella sikatilat olivat vuonna 2014 erittäin raskaasti tappiollisia. Sikatilojen yrittäjätulo oli negatiivinen, -5 700 euroa. Sen perusteella laskettu kannattavuuskerroin oli -0,08. Tämä merkitsee sitä, että yrittäjäperhe söi maatilan taseesta, eikä heille jäänyt yhtään korvausta tehdylle työlle ja otetulle riskille eikä yritykseen sitoutuneelle omalle pääomalle. Tällainen tuloskehitys johtaa tuotantosuunnan täydelliseen umpikujaan.

Suomalaisen sikatalouden tuotantokustannus on korkeampi kuin kilpailijamaissa. Pelkästään tiukemmat eläinten hyvinvointisäännökset nostavat kustannuksia. Suomalaisilla sioilla ei esimerkiksi typistetä lainkaan saparoita, tilavaatimus lihasikojen ja vieroitettujen porsaiden kasvatusalaksi on korkeampi kuin kilpailijoilla ja meillä on erityisvaatimuksia salmonellattomuuden takaamiseksi rehuissa. Myöskään antibiootteja ei käytetä ennaltaehkäisevästi. Korkeammista tuotantokustannuksista ja laadusta pitää saada myös korkeampi tuottajahinta.

Ajatuspaja e2:n, MTK:n ja Maaseudun Sivistysliiton vuonna 2014 julkaiseman tutkimuksen mukaan 91 prosenttia suomalaisista näkee kotimaisen ruuantuotannon tärkeänä tulevaisuudessa. Nyt on pidettävä huoli siitä, että sitä ei halpuuteta hengiltä repimällä hinnanalennuksia tuottajien selkänahasta.

Lue seuraavaksi