Uutiset

Yleinen

Seulamurskain traktoriin – traktorille uusi käyttötarkoitus?

Seulamurskaimet ovat tuttuja laitteita pyöräkuormaajissa ja kaivukoneissa. Niiden massa on riittävä, jotta minimissäänkin noin tonnin painoinen seulakauha saadaan liikkeelle. Tämän lisäksi tulee liikuteltavaksi vielä kauhassa olevan tavaran massa.

Kaivukoneissa ja pyöräkuormaajissa on riittävä hydrauliikka pyörittämään seulakauhan rumpuja. Kaivukoneilla ja rajoitetummin myös pyöräkuormaajilla voidaan samaan aikaan myös sekoittaa massoja, jotka sitten seulotaan homogeeniseksi.
Kaivukoneen puomistossa riittää voima seulakauhan liikuttamiseen kuten myös pyöräkuormaajissa, joissa taas käytetään jo isompia seulakauhoja.

Seulamurskain traktoriin

– Ensimmäistä kertaa meille ehdotettiin, että SC-sarjan murskain kiinnitettäisiin traktorin etukuormaajaan, kertoo Ilpo Ellonen Allu Finland Oy:ltä.

– Ajatus oli mielenkiintoinen, koska uusi käyttäjäkunta toki kiinnostaa.
Pienin SC-sarjan etukuormaajaan sopiva ALLU toimii optimissaan noin 130 litran minuuttituotolla. Mitä nopeammin rumpu pyörii, sitä nopeammin seulontatyö etenee.
Seulamurskaimessa voidaan seuloa periaatteessa melkein mitä vain. Yleisimmin eri raekokoa olevat ainesosat halutaan erikseen, esimerkiksi kivet hiekan seasta. Toinen yleinen käyttötarkoitus on maan sekoittaminen, jolloin sekoitettavat maat on esimerkiksi kaivukoneella läjitetty ja esisekoitettu. Seulamurskaimella viimeistellään työ.
Seulamurskain on monipuolinen lisälaite, jolla on useita käyttökohteita.

– ”Alluttaminen tarkoittaa työtä, jossa yhdessä työvaiheessa samanaikaisesti seulotaan, murskataan, sekoitetaan, seostetaan, kuormataan ja ilmastetaan eri materiaaleja ALLU seulamurskaimella”, Ilpo kertoo.

Pienin Allun SC -sarjalainen

Koekäytössä oli pienin pyöräkuormaajiin tarkoitettu seulakauha SC 2–20, jonka omamassa on 1080 kiloa. Valmistaja suosittelee seulakauhaa kiinnitettäväksi 5–7 tonnin pyöräkuormaajaan. Kauhan tilavuus on 0,7 m3 ja terien pyöritykseen suositellaan 90–135 litran tuottoa. Koeajossa olleessa seulamurskaimessa oli varusteena XHD 35 rummut ja suorat vakioterät.

Traktori ja etukuormaaja

Seulamurskaimen liikuttamisessa ja pyörittämisessä käytössä oli Valtra T171 Advance -traktori. Traktori oli varustettu Valtran 65 etukuormaimella. Allun seulamurskaimeen oli kiinnitetty EURO -sovitteet, jolloin se voitiin kiinnittää suoraan etukuormaajaan.
T- sarjan Valtran omamassa on 5950 kiloa, Testitraktorin kokonaispaino lisävarustein oli noin 8000 kiloa. Lisäksi traktoriin kiinnitettiin takapaino nostolaitteisiin, jonka paino oli noin 800 kiloa. Etukäteen jo hieman odotimme etupainoista traktoria, etenkin kuorman kanssa.

Seulamurskaimen öljyt

Seulamurskaimen pyörittämiseen tarvittavan öljyn ohjaamiseksi etukuormaajaan traktoriin rakennettiin erilliset hydrauliikkaletkut takaa eteen. Tämän asennustyön teki Hautra Oy Suolahdessa. Traktorin takana ykkös- ja kakkoslohkojen öljyvirta yhdistettiin ja 3/4 tuuman letkuilla öljy ohjattiin eteen.

Seulamurskaimen ohjaamiseksi piti siis käyttää ykkös- ja kakkoslohkojen käyttövipuja.
– Koko hydrauliikan tuotto, 115 litraa minuutissa, saatiin näin seulamurskaimelle, toteaa Kalle Mattsson Valtralta.

Ensikokemukset

Kun raskas työlaite on etukuormaajassa, yhdistelmästä tuli hieman kiikkerä etenkin kaltevalla tasolla. Toinen takapyöristä oli herkästi nousemassa ilmaan etenkin, jos kauha oli ylhäällä ja kauha vähänkään täynnä murskattavaa massaa. Kun kauha oli tyhjä ja alhaalla, oli meno jo vakaata. Seulontapaikan piti siis olla tasainen.

Seulamurskain on järeä työlaite. Rakenteet kestävät pyöräkuormaajan puskun sorakasaan; traktorilla tällaista voimaa ei saa aikaiseksi.

Seulamurskaimen tuki- ja painopisteen siirtyminen on myös erilainen kuin normaalissa kauhassa. Kun kauhaa täytti kasasta, kauhan hallinta oli poikkeuksellista. Seulamurskaimen ollessa vaaka-asennossa, sen pohja oli reilusti kauhan tukipisteen alapuolella. Tällöin kauhaa suoraan kasaan työntäessä kauha olikin haukkaamassa ja lipsahtamassa helposti ”etukuormaajan alle”. Kuormauksessa kauhan kärjen piti olla koko ajan hieman yläviistoon, jotta etukuormaajan kauhan murtovoima riitti pitämään kauhan linjassa.

Etukuormain koetuksella

Traktorin ominaisuuksissa on rajoituksia etenkin etukuormaajakäytössä. Traktoria ei ole varsinaisesti tällaiseen työhön suunniteltu. Kun kauha oli täynnä seulottavaa massaa, voima etukuormaajassa ei aivan riittänyt, jotta puomit olisi saanut halutessaan aivan ylös. Aivan kukkukauhallisella kauhan nosto traktorin perävaunun laidan yli ei aina onnistunut, kun kauhassa oli kosteaa massaa. Voima riitti sitten, kun kauhasta sai seulottua hieman kuormaa pois.

Seulamurskaimen käyttö

Seulamurskaimen rumpuja voidaan pyörittää kahteen suuntaan traktorinkin hydrauliikalla.
– Seulontatyö tulee tehtyä molempiin suuntiin, mutta kätevämmin työ yleensä käy kun massa virtaa takakautta alas, kertoo Ilpo.

Kun seulottava massa kuitenkin ajoittain holvasi kauhaan, holvaus purkaantui monesti ainakin osittain, kun seulojen pyörimissuuntaa vaihdettiin. Pääsääntöisesti seuloja kuitenkin pyöritettiin siten, että massa liikkui takakautta alas, jolloin seulalta putoava massa ei myöskään lentänyt traktorin nokalle.

Märkä seulottava massa holvasi kauhaan niin, että kauhaa piti ”hempauttaa”. Ravistelu kuitenkin koettelee traktoria ja etukuormaajan rakenteita, eikä se siksi ole suositeltavaa. Jos hempautusta tarvitaan toistuvasti, on menetelmä väärä tai seulottava massa liian kosteaa.
Kun seulan rummuille ohjattiin molempien lohkojen hydrauliikkaöljyt, etukuormaaja ei noussut eikä kauha kipristynyt. Traktorin öljyntuotto ei siis riittänyt joka paikkaan. Kun seulat pysäytti, saattoi kauhaa taas nostaa tai kipristää. Kun kauha oli lähes tyhjä ja kun seulaa pyöritti vain toisen lohkon hydrauliikkaöljyllä, saattoi kuormaajaa myös nostaa kauhan ollessa vajaa.

Kokemukset peltomaan murskauksesta

Aluksi yritettiin kuormata suoraan vuoden seisseestä kasasta peltomultaa, jossa oli mukana runsaasti savea. Traktorilla ja seulamurskaimella kiinteän, märän ja savisen maan kauhaan saaminen on hankalaa. Kasa pitäisi irrotella esimerkiksi kaivukoneella.
Kun rintama hieman kuivahti, sai siitä jo kauhan täyteen. Sekaan otettiin myös turvetta ja hiekkaa. Savista peltomaata pystyi seulomaan kun se oli kuivahtanutta. Mitä kuivempaa massa oli, sitä paremmin massan sai seulottua. Jos savi murustuu käsissä, on se mahdollista seuloa.

Käypäistä tavaraa

Kun seulakauhaan otettiin eri maalaatuja ja hienonnettiin ne kasalle, seulonnan jälkeen voimakkaampi hiekka- ja turvepitoisuus erottuivat. Jotta esimerkiksi tonteille vietävästä seulotusta maasta tulisi silmälle sopivaa, pitää ainekset esisekoittaa, kuten teollisessa mullanvalmistuksessa tehdään. Seulakauhalla saatiin kuitenkin myös kaupallisesti hyödynnettävää, sekoitettua maata.

Turvemaa

Seulamurskain on parhaimmillaan, kun seulotaan turpeista tai multaista maata. Aluksi epäilyttävän näköinen kokeilu kuoritusta, ruohoisesta pintamaasta, joka kasvoi jo hentoa pajua, osoittautui seulakauhalle helpoksi tehtäväksi. Muilla työvälineillä kasan selvittäminen olisi vienyt aikaa. Pintamaa oli sopivan kuivaa ja se murustui hienojakoiseksi. Pajut murskautuivat massaan.

Kuiva turvemaa on seulakauhalle helppo työmaa, kun turve valuu koko seulakauhan leveydeltä joutuisasti läpi. Turvekasan pohjalla olleet kivet oli kätevä erotella turpeen seasta ja ”jakojäännöksenä” kivet kipattiin kauhasta syrjään.

Tieojamaat helppoja

Tieojamaita ja muita ajomaita on jäänyt monen kiinteistön nurkkiin odottamaan uusiokäyttöä. Epäsiistit kasat heinittyvät ja pajuttuvat. Kasojen viereen kerääntyy helposti myös muuta epämääräistä tavaraa, kuten kostuneita ja kovettuneita lannoitteita tai puutavaraa. Tienvarresta ajetut kasat sisältävät kaikkea mahdollista, mitä tienpenkkoihin yleensä joku heittää.

Tällaisen kasan selvittäminen seulamurskaimella on palkitsevaa työtä, kun aiemmin vain täyttömaaksi kelvannut kasa saa uusia käyttökohteita. ”B”, kasaan kertyy seulontaylitettä kuten romukettinkiä, muuta metallia ja isoja kiviä. Pienet kivet murskaantuvat osittain kauhassa. Risut ja lankunpätkätkin saadaan murskattua maan sekaan sitä kuohkeuttamaan.

Kalkkikasa

Nurkkiin oli jäänyt vanha kalkkikasa, joka oli aikoinaan kuormattu kiviseltä pohjalta. Kalkkikasassa oli erikoisia kiviä, jotka aiheuttivat ongelmia kasan levityksessä. Kasa oli jäänyt vuosiksi odottamaan seulontaa tavalla tai toisella.
Hieman kostea kalkki läpäisi seulamurskaimen nihkeästi, mutta kuivahtanut kalkki valui melko sulavasti läpi. Kasassa olleet kivet saatiin eroteltua ja kalkki hienonnettua levityskelpoiseksi.

Seulamurskain traktorin etukuormaajassa

Nykyiset seulamurskaimet on suunniteltu raskaampiin työkoneisiin kuin traktoriin ja sen etukuormaajaan. Etenkin etuakselisto ja etukuormaaja ovat seulamurskaimen kanssa kovalla koetuksella. Kun lisäpainoa etukuormaajaan kertyy helposti puolitoista tonnia, on myös traktori painotettava takaa kunnolla esimerkiksi nestetäyttöisillä renkailla. Traktoriin sovitettuna seulamurskain toimii, mutta kuitenkin tietyin varauksin.
Mitä kosteampaa on käsiteltävä massa, sitä huonommin se läpäisee seulamurskaimen. Työ on hidasta, kun kasa holvaantuu kauhaan. Seulottavan tavaran pitäisi olla kuivaa ja vähintään valmiiksi irtonaista, jotta se on helppo kuormata.

Työkalu urakoitsijalle

Seulamurskaimelle olisi kuitenkin käyttökohteita ympäristönhoidossa, maan sekoittaminen viheralueiden perustamiseen on seulamurskaimella kätevää. Ympäristönhoitotöissä voidaan seuloa myös erilaisia ”jäännöskasoja”, ja erotella niistä ylimääräinen aines.
Käyttöä seulamurskaimelle on myös esimerkiksi putkityömailla, jonne ei tarvitse kuljettaa soraa putken päälle, sillä seulamurskaimella saadaan poistettua kivet peittomaasta. Tällöin säästytään maamassojen kuljettamiselta.

Jos traktoriurakoitsija suunnittelee hankkivansa seulamurskainta, on tietyt rajoitukset syytä muistaa. Seulamurskainta hankkiva traktoriurakoitsija ei pysty kuormaamaan korkealaitaiseen kuorma-auton perävaunuun. Traktorin normaali maansiirtoperävaunu tai kasa ovat paikkoja, johon traktorilla ylettää.

Traktorin oikeaan varusteluun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Järeämmällä etukuormaajalla ja traktori oikein painotettuna työn tehokkuus olisi parempia. Jos seulamurskain on mielessä, kannattaa ehkä hankkia varusteeksi mallistosta isompi etukuormaaja. Toinen vaihtoehto on, että traktoriin kiinnitettäisiin astetta kevyempi seulamurskain, jotta voima riittää ja traktori olisi vakaampi käyttää.

Johtopäätöksiä

Johtuen kosteudesta ja märän maan huonosta läpäisevyydestä, ei seulamurskaimen toiminnasta saatu ruusuisinta mahdollista lopputulosta. Pelkkien positiivisten kokemusten julkaiseminen tästä kokeesta olisi kuitenkin turhaa, koska tämän teeman puitteissa on vielä hieman kehiteltävää. Seulamurskain traktorissa sopivissa olosuhteissa on kuitenkin näppärä yhdistelmä.

Jos urakoitsija hankkii seulamurskaimen hankkiakseen sillä lisää työmahdollisuuksia, seulamurskain niitä toki tarjoaa. Kuutiokaupalla hinnoittelu olosuhteista riippumatta ei kuitenkaan ole yrittäjälle välttämättä oikea hinnoittelumenetelmä ja märissä olosuhteissa työ on syytä keskeyttää.

Monikäyttöisyytensä traktori kokeessa taas osoitti. Urakoitsijan on syytä etukäteen varmistaa, että traktorin ominaisuudet riittävät seulamurskaimen käyttöön, ennen kauhan hankintaa. Kyseisen Valtran ominaisuuksilla, hydrauliikan tuotoilla ja nostovoimalla koe saatiin kuitenkin onnistumaan.

Lisää tietoa käyttökohteista ja käytettävistä koneista:
www.allu.net
www.valtra.com

Lue seuraavaksi