Uutiset

Yleinen

Sercon Kerttu kuljettaa ja tasaa

JPT Jaskari Oy valmistaa Serco-tuotesarjaa, jossa on erilaisia kiinteistöhoitotyökaluja. Yksi niistä on Kerttu. Kerttu on kuin pieni tiekarhu hieman karsituilla ominaisuuksilla. Paikkansa Kerttu kyllä löytää, missä sillä voidaan töitä tehdä. Työlaitteena Kerttu voidaan irrottaa ja kiinnittää jälleen tarvittaessa peruskoneeseen, joten se sopii työmaalle, missä työtehtävät vaihtuvat.

Tiekarhut ovat harvinaisia. Ne ovat toimivia mutta kalliita laitteita. Niiden kuljettaminen ja työn tekeminen edellyttävät ammattitaitoa ja ne sopivat parhaiten pitkille tiepätkille ja isoille pihoille. Ahtaisiin kaupunkioloihin tiekarhut eivät erityisen hyvin sovi.

Juhani ja Ville Alanko ovat hankkineet tälle kaudelle Sercon Kertun, jolla tasataan murskeet ja asetetaan kallistukset paikalle. Alangoilla on sopimus Skanska Asfaltin kanssa asfaltoitavien alueiden pohjien teosta eri puolilla pääkaupunkiseutua. Alankojen tehtävänä on purkaa vanhat asfaltit, nostaa kaivot oikeaan korkoon ja tasata ja tiivistää pohjat sellaiseen kuntoon, että niihin voidaan laskea asfaltti.

Meidän työmaat ovat kuitenkin kohtalaisen pieniä, vaikka isompia kenttiäkin on pohjustettu. Aina joutuu kuitenkin tekemisiä soveltamaan tilanteen mukaan, Ville Alanko kertoo. Se ehkä tällaisen pienen yrityksen etu onkin, että liikkeellä ollaan joustavasti.

Ville jatkaa, että olemme täystyöllistettyjä käytännössä koko kesän ja yleensä olemme tekemässä pohjia mielellään vähintään päivää tai kahta ennen kuin asfaltti lasketaan. Aikataulutus on tiukka. Tälle katuosuudelle asfaltti laskettiin seuraavana päivänä. Montaa viivytystä ei saa päivän mittaan tulla, jotta pysytään aikataulussa.

Alankojen kalustoa työmaalla: kuorma-auto, pyöräalustainen kaivukone ja kuormain. Kun urakoista sovitaan, niin yleensä ostajan tehtävänä on kiristää hintaa alaspäin. Aikoinaan meille neuvotteluissa luvattiin tietty työmäärän ja se on pitänyt. Näillä koneinvestoinneilla saadaan työtä kehitettyä, mutta samalla saadaan omalta osaltaan helpotettua ja nopeutettua työtä. Samalla on toki parannettu myös työjälkeä, Ville muistuttaa. 

-Olimme jo aikoinaan pohtineet pienen tiekarhun hankintaa, mutta niiden käyttöaste jää kuitenkin pieneksi ja isolla investoinnilla pitäisi olla jatkuvaa käyttöä. Pienessä yrityksessä jatkuvaa käyttöä ei tule, kun työmaat ovat hyvin erilaisia. Yhteen vastaavaan mutta yksinkertaisempaan laitteeseen on aikoinaan tullut tutustuttua. Tämä Kerttu tuli vastaan pari vuotta sitten Maxpossa, missä se esiteltiin, Ville muistelee.

-Reilu vuosi kului, ennen kuin päätös hankinnasta tehtiin monien, myyjän eli Jukka-Pekka Jaskarin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen. Pääasiakkaamme kanssa menetelmiä pohdittiin ja esitimme, jotta tällaisella laitteella on mahdollista saada asfalttiporukalle tasaista pohjaa. Skanskalta saimme vihreää valoa ja päätimme hankinnan, Ville muistelee.

-Kerttu tuli meille kevättalvella, jolloin sillä kokeiltiin jo polanteen poistoa. Vaikka käytössä oli verkkoterä, polanne sillä irtosi odotettua paremmin, Ville kertoo. Paljon on kiinni toki peruskoneen painosta, miten työ käy.

Tiukkaan jäähän terävoimat eivät riitä, mutta ensi kautta silmällä pitäen polanteen poistoa aikaistetaan, jolloin talven aikana polannetta poistetaan lumisateiden jälkeen ennen lämpötilan vaihtumista plussalle. Kun lumi on kerran sulanut ja se tampataan tiukaksi, polanne on tiukassa.

Tarkkaa ohjausta

Kertun ohjaaminen perustuu manuaaliseen mittaamiseen. Ensin vesivaa´assa oli vihreää pakkasnestettä, mutta punainen näkyi paremmin. Peruskoneessa on myös perinteinen timpurin vesivaaka, millä voi seurata peruskoneen asentoa. Esimerkiksi kevyenliikenteen väylillä kaato on 2 %, jolloin sadevesi saadaan ohjattua sivuun.

Villen koneessa keskimmäinen ”tiiviste” osoittaa, että kone on vaakasuorassa. Viivat ylä- ja alapuolella osoittavat 2 % kallistuksen.

-Tarjollahan on hienoja vaakituslaitteita, mutta kun tätä nyt ensin tämä vuosi harjoitellaan kevyillä investoinneilla, niin pitää sitten katsoa, tarvitaanko erikoisempaa tekniikkaa ollenkaan, Ville pohtii.

Konetta ohjataan sähköisesti, jolloin ohjaus on tarkka, mutta ohjaaminen vaatii toisenlaista otetta kuin manuaalisilla venttiileillä. Sähköohjaus on toki helpompi monisylinterisissä työlaitteissa toteuttaa, kun lähdöiksi puomiin riittää yksi menopaluu.  

Yhden päivän urakka tällä työmaalla on 500 metriä kevyen liikenteen väylää. Työmaalla on kuorma-auto, jolla haetaan murskeet, Bobcat, jolla hoidetaan karkeampi tasaus ja murskeen kuljetusta. Työmaalla on myös pyöräalustainen kaivukone, jolla saadaan tasattua mursketta etenkin paikoista, jossa on matalaa puiden oksista johtuen. Kertun peruskoneena on nyt Kramer 480. Vaihtoehtona peruskoneeksi on myös linkkuohjattu Vacker Neuson WL 57.

Ajan tätä Krameria ja kaivukonetta vuorotellen. Juhani taas hoitaa kuorma-autohommat. Työmaalla on myös yksi Skanskan työntekijä.

-Tehtäväni on mestarin kanssa työmaakäynnin jälkeen hoitaa rakenteet kuntoon ennen kuin seuraava porukka tulee paikalle ja laittaa päällysteen, Ville toteaa.

-Aikoinaan kun näihin töihin lähdin peruskoulun ja armeijan jälkeen, niin pitkä tiehän tässä on kuljettu. Päivät ovat pitkiä, jotta kaikki saadaan ajallaan tehtyä. Joskus se edellyttää ilta- ja viikonlopputöitä, Ville tunnustaa.

Monesti työn alla olevat kohteet ovat vanhaa katuverkostoa. Tällöin katuverkoston vierellä olevien puiden oksat taipuvat tielle, eikä vapaata korkeutta ole riittävästi kaivukoneelle saatikka kuorma-autolle lava kippausasennossa. Ahtaat paikat koettelevat myös koneita, kun oksat repivät joskus letkuja. Työ keskeytyy joskus todella harvoin konerikkoon, kun Kerttu on matala työlaite ja se oli yksi syy sen hankintaan. Olosuhteet olivat etukäteen tiedossa.

Toimivuus tärkeää

-Kun konetta aikoinaan otettiin käyttöön, niin olihan meillä itselläkin ennakkoluuloja, saako tällä tasaista pohjaa. Olemme lopputulokseen tyytyväisiä, Ville kuittaa. Kerrostalojen pihatyömailla koneella saa tavaraa siirrettyä kasalta koko terän korkeudella. Täydellä lastilla toki ei voi ajaa kuin suoraan, kun ohjattavuus on silloin huono. Rakenne ei kuitenkaan hukkaa koneen veto- tai työntömassaa ja voimaa, eikä kone nouse kasan päälle. Koneen työleveys on 2,5 metriä ja jatkopaloilla leveyttä voidaan kasvattaa kolmeen metriin.

-Kun olemme vertailleet toimivuutta, niin linkkukoneessa tämä toimii paremmin. Toki meidän peruskonekin on silloin hieman painavampi. Tämä Kramer on painoltaan aivan minimikone peruskoneeksi, jotta Kertun voi nostaa pystyyn ja kääntyä ahtaassa paikassa, Ville toteaa.

Kun erilaisia työlaitteita ja niiden työsaavutuksia verrataan, niin Kerttu on tehokas työssä, mutta ei kuitenkaan kohtuuton investointi, mikäli töitä sille riittää. Jos Kerttua ei tarvita, sen voi hyvillä mielin irrottaa parissa minuutissa ja vaihtaa toisen työlaitteen tilalle.

Talvella lumi- ja hiekoitustöitä

-Mäntsälässä hoidetaan 70 kiinteistön auraus. Alueen hoitaminen on toki joskus haasteellista, jos lunta sataa useana päivänä, Ville tuumaa. Auraukset ovat viime vuosina toki vähentyneet ja hiekoitukset vastaavasti lisääntyneet merkittävästi.

Asuinkiinteistöjen parkkipaikat onneksi voidaan hoitaa päivällä, kun parkkipaikat tyhjenevät ja autot ovat siirtyneet aiemmin puhdistettujen työpaikkojen pihoille. Kerttua tarvitaan talvella polanteen poistossa.

Riippuen puomiston liikeradoista edellytetään joskus rakentelua. Krameriin piti rakentaa lisäkulma, jotta kone toimii halutusti.

Puiden alla tehtävät kevyenliikenteenväylät, joissa on koko ajan liikennettä ja ahtaat nurkat, vaativat jatkuvaa ympäristön seuraamista. Samalla pitää seurata Kerttua. Työ on kuitenkin tarkkaa, kun seuraava työvaihe on asfaltin lasku.
Ohjaamoon ei Kertun myötä tullut mitään turhaa; vain ohjainyksikkö, kun Kerttua hallitaan sähköisesti. Kuljettaja näkee koneen asennon vesivaa´asta. Peruskoneen liikkeitä seurataan ja ne rekisteröidään myös sähköisesti.

Tämän työlaiteen yksi etu on se, että aikaa kytkemiseen ja irrottamiseen kuluu vain pari minuuttia ja peruskone saadaan muihin hommiin. Yhdistelmä kääntyy ahtaassa tilassa, kun Kertun saa pystyyn. Konetta ei tarvitse ratista kääntää pienten esteiden takia, kun Kertussa on sivusiirto. Sivusiirrolla voidaan kätevästi ohittaa esimerkiksi kaivot. Yhdistelmällä tehdään töitä ja konetta siirretään pyörien varassa. Normaaleissa siirtonopeuksissa vapaasti pyörimään akseloidut pyörät eivät vielä lähde vapattamaan.

Lue seuraavaksi