Uutiset

Yleinen

Senaatti-kiinteistöille ja Puolustushallinnon rakennuslaitokselle lämpöä kotimaisilta yrittäjiltä

Senaatti-kiinteistöt ja Puolustushallinnon rakennuslaitos kilpailuttavat useiden Länsi-Suomessa sijaitsevien kiinteistöjensä lämmityspalvelut. Hankinta julkistetaan Lämpöyrittäjäpäivillä Seinäjoella. Itä-Suomen kohteiden kilpailutus toteutettiin jo aiemmin ja lämpö tilataan ProPellet Oy:ltä. Kyseessä on merkittävä kotimaisen energian yhteishankinta, joka vahvistaa lämpöyrittäjyyden asemaa kannattavana liiketoimintana maassamme.

Lämpöyrittäjyys, jossa yritys tuottaa lämpöä kiinteistöjen lämmitykseen ja teollisuuden prosesseihin bioenergialla, on yleisintä juuri Länsi-Suomessa, johon tuleva hankinta kohdistuu. Itä-Suomen hankinta sisälsi 12 kappaletta kiinteistöjä ja muutoksella korvataan 8 200 MWh öljyä hakkeella ja pelletillä. Ensimmäiset pellettikontit saadaan tuotantokäyttöön tulevalle lämmityskaudelle.

– Kotimainen energia sopii puolustushallinnolle hyvin, sillä se vahvistaa energian omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Lämpöyrittäjyystoiminta on kehittynyt sen alkuajoista paljon ja lämpöyrittäjistä löytyy hyviä luotettavia kumppaneita, sanoo energia-asiantuntija Kari Huttunen Puolustushallinnon rakennuslaitokselta.

Toteutetussa ja tulevassa hankinnassa on kilpailutettu useita kohteita kerrallaan. Kari Huttunen näkee, että kaukana toisistaan sijaitsevien kiinteistöjen lämmitysratkaisut eivät voi aina pohjautua pelkästään perinteiseen lämpöyrityksen bioenergiaan pohjautuvaan toimintamalliin, vaan tarvitaan toiminnan kehittämistä.

– Odotamme mielenkiinnolla hyviä tarjouksia Länsi-Suomen kohteisiimme, sillä Itä-Suomen kilpailutus sujui kokonaisuutena hankintayksiköiden kannalta juohevasti ja saimme sopivasti tarjouksia, kommentoi Kari Huttunen.

Lämpöyrittäjyys vahvistaa maamme energiaomavaraisuuden ohella myös vaihtotasetta ja paikallistaloutta. Lämpöyrittäjät hoitavat Suomessa yli viittäsataa lämpölaitosta, joista kolmasosa on aluelämpölaitoksia ja loput yhden kohteen lämmitysratkaisuja.

Lämpöyrittäminen on tutkitusti kannattavaa yritystoimintaa, joka tuottaa tasaisesti tuloa. Uuden lämpölaitoksen rakentamisen tai toiminnan laajentamisen rahoitus ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Alkuinvestoinnit ovat mittavia ja takaisinmaksuajat pitkiä. Hankkeet ovat kuitenkin sen verran pieniä, että monet rahoitusmallit eivät sovellu niille. Seminaarissa käydään läpi uusia rahoitusmalleja, joita voitaisiin hyödyntää mm. lämpöyrittäjien ja muunkin hajautetun energiantuotannon rahoittamisessa.

–Lämpöyrittäjäliiketoiminnan tyypillisesti pieni koko on haaste rahoitussektorille, vaikka hankkeet sinällään voivat olla hyvinkin kannattavia. Yhtenä nopeasti kasvavana rahoitusmallina voisi toimia joukkorahoitus. Hajautetun uusiutuvan energian joukkorahoituspalveluita on maailmalla satoja, mutta Suomessa ei vielä yhtään. Näkisin siinä kuitenkin mahdollisuuksia myös täällä, sanoo Aleksi Lumijärvi Green Stream Networkista.

Motivan ja Bioenergia ry:n järjestämillä lämpöyrittäjäpäivillä Seinäjoella maanantaina ja tiistaina 29.–30.9. etsitään lämpöyrittäjille uusia toimintatapoja ja mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa. Päivillä julkistetaan myös Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen lämmönhankinta Länsi-Suomen alueella ja palkitaan vuoden Lämpöyrittäjä 2014.

Toimittajat ovat tervetulleita mukaan tapahtumaan ja tiistain retkelle paikallisiin yrityksiin. Tilaisuuden koko ohjelma Motivan verkkopalvelussa: Lämpöyrittäjäpäivät 2014.

TP

Lue seuraavaksi