Uutiset

Yleinen

Sekon biokaasulaitos rakenteilla

Lietesäiliön lattialle säiliön keskelle on valettu pilari, jonka päälle laskeutuu laipio. Seinät on valettu kahdessa osassa ensin neljä metriä kerrallaan ja sitten loput kaksi metriä. Jokaisessa kerroksessa on 21 kuutiota betonia ja kuutiossa betonia on noin 100 kiloa rautaa. Ylimmäinen kerros metrin valua on eristetty sisältä erikoiskumimatolla, koska ylimmäinen kerros joutuu alttiiksi kovimmille olosuhteille. Korroosioherkkyyttä lisäävät bakteerit, jotka ovat töissä kuplivassa massassa.

Viisi läpivientiä

Kaksi reikää seinässä ovat lämmitystä varten. Toisesta sisään johdetaan 16 lämmitysputkea, jotka ovat seinää vasten ja toisesta reiästä hoidetaan paluupuoli. Seinällä on paikat kolmelle sekoittajalle.

Kyseinen biokaasulaitos toimii samoin kuin jo käytössä oleva laitos, mutta sonnin lannan sijaan syötteenä on kananlanta. Kanan lantaa ei sekoiteta refinerissä vaan kananlannalle on oma sekoitussäiliö, jossa se sekoitetaan veteen noin 50/50 suhteessa ja liete pumpataan erillisestä linjasta suoraan esisäiliöön. Kanan lannan erikoiskohtelulla halutaan välttää hajuhaittoja.

Tällä biokaasulaitoksella käytetään normaalin sekoittajan lisäksi erillistä repijää, jolloin kiinteät osaset ovat pienempiä ja kaasunmuodostus nopeutuu. Kun kiinteät osaset ovat pienempiä, seurauksena on myös vähemmän häiriöitä.

Biokaasulaitoksen viereen rakennetaan neljä 24 metriä leveää ja 56 metriä pitkää siiloa. Kanan lanta kuljetetaan 6–7 kilometrin etäisyydeltä laitokselle.

Biokaasulaitoksen rakennuttaja on luvannut, että paikalliset viljelijät saavat noutaa biokaasutuotannon läpäissyttä lietettä vapaasti säiliöstä. Tällä omistaja haluaa välttää kustannuksia, jotka lietteen takaisinkuljetuksesta pellolle aiheutuu.

Lue myös Sekosta biokaasulaitosvalmistaja -juttu

Lue seuraavaksi