Uutiset

Yleinen

Seko kompostivaunuksi

Sipoon Kulloossa sijaitseva vuonna 1994 perustettu Metsäpirtin kompostointilaitos käsittelee Espoon ja Helsingin Viikinmäen keskuspuhdistamon jätevedestä erotetun puhdistamolietteen, kiinteän jakeen. Puhdistamoille toimitetaan viemäriverkostoa pitkin noin miljoonan ihmisen jätevedet ja kaiken sen mitä viemäriverkostoon on laitettu.

Metsäpirtin kompostointilaitos on reilu 18 hehtaarin asfaltoitu kenttä, jossa nesteet kerätään talteen ja pumpataan Viikinmäen puhdistamoon. Kompostointikenttä on mitoitettu niin, että puhdistamolietettä ja turvetta sekoitetaan koko ajan.

Palaverissa Metsäpirtin kenttämestari Igor Gottmann ja Antti Launto, joka on tuonut hevosen lantaa talliltansa sekä Timo Haavisto Konefarmilta. Timo on Sekon tuotevastaava.

Kyseisen kompostointikentän toimintoineen omistaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, hsy ja kuluttajille valmistetut tuotteet näkyvät Metsäpirtin-nimellä. Valmiita kompostoituja tuotteita suunnataan puutarhoihin, viherrakentamiseen ja maatalouteen, jolloin ravinteet saadaan kiertämään. Puutarhoihin ja viherrakentamiseen tarkoitetut tuotteet ovat seulottuja ja kaikista tuotteista on analyysit. Kompostoidut tuotteet kuormataan asiakkaan tai kuljetusliikkeen auton perävaunuun tai kuorma-auton lavalle. 

Tunnissa ehditään käsitellä yleensä kolme vaunullista tavaraa ja kahdella täydellä vaunulla päivässä saadaan kompostiin noin 1000 kuutiota. Tahti on melko vakio, mutta kuormamäärä päivässä riippuu hieman ajoajasta aumalle. Vaunu lastataan pyöräkuormaajalla ja kompostiin sekoitetaan yhtä monta kauhallista puhdistamolietettä ja turvetta. Toinenkin 30-kuutioinen Green&Compost-sekoitusvaunu on tulossa kentälle. Tämä pienempi, 25-kuutioinen vaunu, on vuokralla. 

30-kuutioisen vaunun pyörittäminen edellyttää noin 200–250 hv traktoria ja pienempi vaunu vaatii tehoa noin 160 hv. 30-kuutioisen vaunun suurempi tehotarve selittyy esimerkiksi vaakaruuveilla, joiden halkaisija on 70 senttiä pienemmän vaunun 60 sentin sijaan. Kun maasto on tasainen, kompostointivaunun liikuttaminen ei edellytä erityisiä ponnisteluja, mutta ruuvien on syytä antaa pyöriä täytön ja sekoituksen aikana. Voiman ulosoton kytkimet ovat muuten koetuksella. Kahden vaunun pitää olla liikkeellä, muuten vastaanotettu läjä kasvaa.

Puhdistamolietteen kuutiopaino on hieman yli tonnin, mutta turpeen lisääminen laskee kompostiseoksen painoa noin 600-700 kiloon kuutiolta. Kuvassa on 30-kuutioinen HSY:n hankkima kompostointivaunu. Purkukuljetinta tarvitaan vain vaunun oikealla puolella.

Komposti tarvitsee toimiakseen runsaasti ilmaa. Liete sekoitetaan suunnilleen 1:1-tilavuussuhteessa turpeeseen, joka tekee kompostista ilmavan.

Luonnollista prosessia vastaan ei kannata taistella, vaan prosessia mielellään ylläpidetään ja edesautetaan. Mitä nopeammin kentällä olevat aumat saadaan kompostoitua sitä parempi. Vajaa kuusi metriä leveää kompostiaumaa käännetään noin kuukauden välein. Käännön tekee ulkopuolinen urakoitsija. 

Green&Compost-sarjan vaunut ovat perusrakenteeltaan samanlaisia kuin karjan ruokinnassa käytettävät seosrehuvaunutkin, kertoo Timo Haavisto Konefarmilta. Sekoitusruuvit, voimansiirtokomponentit ja ainevahvuudet ovat pykälää vankemmat, koska kompostointipuolella vaunut käyvät monesti koko työvuoron, kuten täällä Metsäpirtissä.

Ruuveissa on vastakkaiskierteet ja massaa sekoitetaan vaunussa keskelle päin, josta se valuu reunojen kautta jälleen sekoitettavaksi. Vaunun pohjassa on vastaterät, joita vasten massa jauhautuu.

Sadevesi sitoutuu osittain kompostiin. Ylimäärä vedestä valuu asfaltille ja se kerätään talteen. Kompostointikentältä vettä kerätään kahteen tasausaltaaseen, josta vesi pumpataan Viikinmäen puhdistamolle. Komposti ajetaan aumaan kerroksittain, jotta laatuvaihtelut lopputuotteessa ovat mahdollisimman pienet ja auma valmistuu kerralla. Auman lopullinen leveys on kuusi metriä. Komposti sekoitetaan noin kerran kuukaudessa, jolloin komposti saa myös ilmaa. 

Kaikilla aumoilla on tunnukset ja niitä seurataan ja laaditaan dokumentit. Kun kompostoitumista seurataan, tiedetään missä vaiheessa auma on valmis. Lämpömittareista kerättävä tieto tallennetaan automaattisesti järjestelmään. Kuiva-aine-% on puhdistamolietteessä noin 75:n hujakkeilla. Kompostointi on käynnissä ja näkyvä höyrynmuodostus riippuu vallitsevasta säätilasta, kun kyseessä on avokompostointi. Turve on nykyisin käytettävä seosaine kompostoinnissa. Kokeilussa on myös auma, jossa on seosaineena olki. Olki antaa näillä näkyminen paremmin happea kasaan ja höyryä nousee enemmän kuin muualta. Lue seuraavaksi