Uutiset

Yleinen

Sedu perehdyttää turvealalle

Turvetuotannon perehdyttämiskoulutus käsittää viisi päivää opintoja. Näistä neljä päivää on teoriaopintoja ja ne järjestetään seuraavalla tulevalla kurssilla huhtikuun alkupuolella kahtena viikonloppuna (perjantai-lauantai), joten koulutuksen suorittaminen onnistuu hyvin töiden tai muiden opintojen ohessa. Viides päivä on käytäntöön tutustumista tulevassa työpaikassa työnantajan edustajan, opettajan ja oppilaan kesken.

Viime vuonna ensimmäisellä kurssilla oli 16 kurssilaista, jotka olivat varsin laajalla ikäjakaumalla – 15-vuotiaasta noin viisikymppiseen. ”Tämä kurssi on tarkoitettu kuljettajille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta turvealan töistä tai työkokemusta on yhdeltä tai kahdelta kaudelta”, kertoo koulutussuunnittelija Vesa Aho.

”Tällöin lähtötasoerot eivät kasva liian suuriksi. Kokeneemmille kuljettajille voimme tarpeen mukaan järjestää oman kurssin vastaavasta sisällöstä sovellettuna. Nämä ensimmäiset kurssit toteutetaan Ilmajoella, mutta voimme lähteä myös vetämään kurssin yrittäjien luokse. Tällöin kurssi voidaan räätälöidä vielä tarkemmin tietyn yrityksen tarpeisiin ja olosuhteisiin sopivaksi. Jo seitsemän hengen ryhmälle on mahdollista toteuttaa oma kurssi.”

Tärkeimmät asiat selviksi

Kurssin ensisijainen tavoite on onnettomuuksien ennaltaehkäiseminen ja vahinkojen minimointi. Yksi kurssipäivä onkin omistettu paloturvallisuudelle, alkusammutukselle ja ensiavulle. Kurssilla käydään läpi myös traktoritekniikkaa ja esimerkiksi päivittäisiä puhdistustoimenpiteitä, jotka kuljettajan tulee hallita ja tiedostaa niiden tärkeys. Osallistujat saavat myös yleiskäsityksen turvetuotannosta, kuten työmenetelmistä ja -vaiheista ja laadusta sekä jyrsin- että palaturvetuotannon osalta. Työturvallisuus on luonnollisesti tärkeässä roolissa kurssin annissa ja lainsäädäntö tulee tutuksi niin varsinaisen työn kuin liikenteessä liikkumisen osalta. Luennoitsijoina ovat sekä Sedun henkilökunta että kunkin erikoisalan asiantuntijat.

Kurssin käynyt on näin saanut perehdytyksen turvekoneiden kuljettamiseen ja tuntee näin tärkeimmät asiat suolla ajoa varten. Kovin syvällistä tietoutta ei toki pystytä omaksumaan tämän mittaisella kurssilla. Ammattitaitoa voi syventää esimerkiksi Sedu aikuiskoulutuksen järjestämällä bioenergia-alan ammattitutkinnolla, jossa turvetuotanto on yhtenä osana biopolttoaineiden ja lämpötuotannon asioiden opiskelua. Ensimmäinen tällainen kurssi alkoi viime vuonna ja seuraava alkaa taas syksyllä. Turvetuotannon perehdyttämiskoulutus on mahdollista saada myös hyväksi luetuksi alan muissa tutkinnoissa ja mahdollisesti se on joskus osa tutkintoa.

Turvesuot työllistävät tyypillisesti 16-20 -vuotiaita nuoria kuljettajiksi. Usein heillä on maataloustausta ja sitä kautta traktorinajotaito. Perehdytyskurssi antaa tällaisilla lähtökohdilla hyvät valmiudet turvesuotyöskentelyyn. Perustiedot auttavat näkemään kokonaisuutta ja siten perehdytetty kuljettaja ymmärtää ja uskoo turveyrittäjää, mikä käytännössä tarkoittaa myös kustannustehokkuutta.

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi