Uutiset

Yleinen

Ruokohelvelle uutta kysyntää – helpiala voi moninkertaistua

Ruokohelpiä on käytetty polttoaineena Jyväskylän Energia -yhtiöiden Rauhalahden voimalassa kahden vuoden ajan. Helpiä on käytetty seospolttoaineena turpeen ja puun kanssa. Ruokohelven toimittaa Vapo Oy, jolla on omia ja sopimusviljelmiä maakunnassa noin 1 400 hehtaaria. Koko maassa Vapolla on omia peltoja 3 500 hehtaaria ja sopimuksia 11 500 hehtaaria.

Keski-Suomessa lasketaan olevan viljanviljelystä vapaata peltoalaa ja kesantoa 33 000 hehtaaria, mikä vastaa noin 700 GWh:n energiamäärää. Keski-Suomesta voi tulla ensi vuosikymmenellä Suomen suurin ruokohelven tuottaja ja käyttäjä. Tämä edesauttaa Keski-Suomen tavoitetta saavuttaa riippumattomuus tuontienergiasta (öljy ja sähkö) vuoteen 2015 mennessä.

Ruokohelpi tarjoaa viljelijöille harkinnanarvoisen viljelyvaihtoehdon. Myös maakunnallinen yrittäjyys lisääntyy: ruokohelven tuotantoketju työllistää viljelijöiden lisäksi kone- ja kuljetusurakoitsijoita.

Ruokohelven vahvuudet:

– kansallinen tavoite: 100 000 hehtaaria vuoteen 2015 mennessä (MMM, 2007)
– vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja lisää uusiutuvan energian määrää
– vähentää peltojen maaperähuuhtoutumia
– lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö viljelyssä vähenee
– maan rakenne paranee – humuspitoisuus lisääntyy ja tiivistyminen vähenee
– pellot säilyvät ”reservissä” rehun tai ruoan tuotantoa silmälläpitäen
– helpi tuottaa yhdellä kylvöllä satoa jopa 15 vuotta
– korjuu keväällä, jolloin ravinteet juuristossa
– sopimusten teko 17.4. mennessä
– uusien alojen kylvö kesäkuun loppuun mennessä
– yhden hehtaarin sato riitt! ää yhden ok-talon lämmitykseen vuodeksi

Lähde: Vapo

Lue seuraavaksi