Uutiset

Yleinen

Räätälöidyt rehut lisäävät osuuttaan nautatilojen ruokinnassa

Lypsykarja- ja lihanautatiloilla on Suomessa siirrytty yhä enenevissä määrin tilakohtaisesti valmistettujen rehujen käyttöön. Tämä edellyttää tilan omien kotoisten rehuvarantojen täydellistä analysointia, eli säilörehu- ja vilja-analyysien tekemistä. Suomen Rehun räätälöityjen, tilakohtaisten rehujen konsepti on nyt uudistunut ja saanut samalla uuden nimen: Sopiva-konsepti. Sopiva-ideologia sisältää tilakohtaisesti räätälöityjä rehuratkaisuja, jotka sopivat kaikille kotieläintiloille ja kaikkiin tuotantomuotoihin.

Suomen Rehun tilakohtaiset houkutusväkirehut ja kivennäiset on koostettu huomioimalla tilalla käytettävät kotoiset rehut ja niiden erityispiirteet. Tilan omien täydennysrehujen ja tilakivennäisten suunnittelussa on ensimmäistä kertaa pystytty huomioimaan tilakohtaiset kivennäis- ja hivenaineanalyysit. Seuraavana kehityskohteena tulee olemaan tilarehujen analysoinnista saadun tiedon vieminen aina viljelytoimenpiteisiin asti. Mikäli tilakohtaisissa analyyseissa huomataan puutosta esimerkiksi jossakin ravinteessa, voidaan tilanne korjata seuraavana vuonna lannoitetoimenpiteillä.

Sopivat ovat sopivia kaikille tuotantomuodoille ja kaikkiin ruokintamuotoihin. Jokainen Sopiva-tuote tehdään vastaamaan tilakohtaisesti niitä tavoitteita, joita huippukarjan omistajat ruokintaratkaisuiltaan odottavat. Sopiva-tuotteet ovat käytössä 300 maito- ja lihakarjatilalla Suomessa, ja niitä on ollut saatavilla reilun kahden vuoden ajan.

Hankkija Oy:n myyntipäällikön, Heikki Ikävalkon mukaan ”asiakkaidemme kokemukset Sopiva-tuotteista tukevat käsitystämme siitä, että Sopivat ovat voimakkaimmin kasvava tuotekonsepti rehumarkkinoilla. Konseptin sisältämä puhtaasti asiakaslähtöinen ajattelu ja syvä ruokinnan osaaminen ovat vakuuttaneet suomalaiset kotieläintilat siitä, että heidän tuotantoeläimensä saavat markkinoiden parhaat mahdolliset rehut ja ruokintaratkaisut. Nykyään räätälöidyt rehut ovat yhä useammin käytössä myös sellaisilla nautatiloilla, joilla ei ole käytössä seosrehuruokintaa”, toteaa Ikävalko.

Suomen Rehun kivennäistuotteet saavat kevään aikana uuden ilmeen ja uuden sisällön. Sopiva-tuotteiden suunnittelun yhteydessä on kerätty runsaasti analyysejä asiakkaiden kotoisista rehuista ja huomattu, että ne poikkeavat virallisista keskiarvotuloksista. Näiden havaintojen perusteella kivennäistuotevalikoima on uudistettu ja osalle tuotteista on tehty uudet reseptit. Nyt Suomen Rehun kivennäissarja vastaa entistä paremmin asiakastilojen tarpeisiin. Uudet tuotteet on nimetty niin, että ne helpottavat asiakkaan kivennäisvalintaa, esimerkiksi kasvavalle naudalle Kasvu Hertta, Kasvu Namino tai Kasvukivennäinen.

TP

Lue seuraavaksi