Uutiset

Autot

Puusta puhtaampia ajokilometrejä

UPM:n biojalostamo Lappeenrannassa aloitti vuodenvaihteessa puupohjaisen dieselin valmistuksen ensimmäisenä maailmassa. Yhtiön oman kehitystyön tuloksena syntyneen tuotteen hiilidioksidipäästöt ovat jopa 80 prosenttia pienemmät kuin fossiilisten polttoaineiden.

Puupohjaista dieseliä – UPM BioVernoa voidaan tankata kuluvana vuonna ABC- ja ST1 -huoltoasemilta. Tuote sopii kaikkiin dieselmoottoreihin joko sellaisenaan tai sekoitettuna tavallisen dieselin joukkoon.

”Fossiilisten energialähteiden määrä on rajallinen ja niiden käytöstä johtuvia hiilidioksidipäästöjä halutaan vähentää. Biopolttoaineita on kehitetty jo vuosia, mutta raaka-aineet ovat usein kilpailleet ruoantuotannon kanssa. Autoilijat tarvitsevat vastuullisesti tuotettuja päästöjä vähentäviä polttoaineita”, toteaa UPM Biopolttoaineiden myynti- ja markkinointijohtaja Sari Mannonen.

BioVerno täyttää kattavasti kestävän kehityksen mukaisesti tuotetulle tuotteelle asetetut vaatimukset. Se ei kilpaile ruokatuotannon kanssa, koska se valmistetaan prosessitähteestä ja koko tuotantoketju metsästä lopputuotteeksi on varmistettu.

Suomen tavoitteena on lisätä uusiutuvien liikennepolttoaineiden määrä vuoteen 2020 mennessä viidennekseen kokonaiskäytöstä. UPM Lappeenrannan biojalostamon kapasiteetti kattaa tästä tarpeesta neljänneksen.

”Uusiutuva diesel on ollut yrityksemme yksi kärkihankkeista”, jatkaa Mannonen.

”Haluamme hyödyntää kuitua ja metsäbiomassaa ja luoda uusia kasvumahdollisuuksia jatkuvan tuotekehityksen sekä innovoinnin pohjalta. Tavoitteenamme on hyödyntää puun kaikki ainesosat mahdollisimman tehokkaasti ja tuottaa perinteisen sahatavaran, sellun ja paperin lisäksi uusia biotuotteita”.

Puupohjaisen UPM BioVernon tuotekehitys aloitettiin noin viisi vuotta sitten ja työssä on hyödynnetty yhtiössä olevaa 120 vuoden kokemusta puun jatkojalostamisesta UPM:n Kaukaan tehtailla Lappeenrannassa. Uusi laitos integroituu luontevasti Kaukaan alueen sellu- ja paperitehtaaseen, sahaan sekä tutkimuskeskukseen. Paikallisia osaamis-, raaka-aine- ja energiaresursseja voidaan näin hyödyntää myös logistiikan kannalta järkevästi.

UPM BioVerno valmistetaan sellun valmistuksen tähteenä syntyvästä raakamäntyöljystä, joka on alun perin puun pihkaa. Puhdistettu mäntyöljy jatkojalostetaan dieseliksi vetykäsittelyprosessissa.

Lue seuraavaksi