Uutiset

Yleinen

Puupellettien varastoinnin terveysvaaroihin on varauduttava

Ilman epäpuhtauksien aiheuttamiin vaaroihin on varauduttava huolehtimalla varastojen ja säiliöiden asianmukaisesta ilmanvaihdosta. Säiliöihin menossa on noudatettava säiliötyöohjeita. Työilman turvallisuudesta voi varmistua käyttämällä esimerkiksi suoraan näyttäviä ja hälyttäviä häkämittareita. Suodattavat hengityksensuojaimet eivät pidätä häkää tai suojaa mahdolliselta hapen puutteelta. Työterveyslaitos on antanut tarkempia ohjeita hengityksen suojauksesta välttämätöntä työskentelyä edellyttävissä tilanteissa.

Korkeat häkäpitoisuudet voivat aiheuttaa välittömän hengenvaaran

Työterveyslaitos mittasi sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston pyynnöstä pellettivarastojen ilman epäpuhtauksia vuoden 2007 aikana. Korkeita häkäpitoisuuksia mitattiin säiliötyyppisessä varastossa, jossa tapahtui pellettien hajoamista. Aiemmin työilmaraja-arvot selvästi ylittäviä häkäpitoisuuksia on mitattu Ruotsissa muun muassa pellettien laivakuljetuksessa.

Häkää voi epäsuotuisissa olosuhteissa muodostua varastoinnissa mahdollisesti puupellettien sisältämien rasvahappojen itsekseen tapahtuvan hapettumisen seurauksena. Häkäkaasu on hajuton ja väritön, eikä sitä voi aistein havaita työilmassa. Suurina pitoisuuksina häkäkaasu voi aiheuttaa välitöntä hengenvaaraa. Erityisen herkkiä sen terveyshaitoille ovat muun muassa sydänvikaiset ja raskaana olevat työntekijät.

Häkäkaasun lisäksi varastoilmassa saattaa esiintyä merkittäviä määriä silmiä ja hengitysteitä ärsyttäviä aldehydejä, kuten heksanaalia. Kemian työsuojeluneuvottelukunta on äskettäin valmistellut heksanaalille ärsytysvaikutukseen perustuvan työilmaraja-arvoehdotuksen.

Lisätietoja pellettivarastojen ilman epäpuhtauksien aiheuttamien vaarojen ehkäisemisestä saa Työterveyslaitoksen lokakuussa 2008 julkaisemasta tutkimusraportista sekä puupellettien valmistajan käyttöturvallisuustiedotteesta.

Pellettivarastojen ilman epäpuhtaudet ja niiden aiheuttamien vaarojen ehkäiseminen, Ilpo Ahonen ja Tuula Liukkonen, Työympäristötutkimuksen raporttisarja 32, Työterveyslaitos 2008. Saatavissa pdf-versiona Työterveyslaitoksen verkkosivuilta: www.ttl.fi

Kuva: Commons wikipedia

Lue seuraavaksi