Uutiset

Yleinen

Puunkorjuun seisokeissa noudatettava tehtyjä urakointisopimuksia

Teollisuuslaitosten lakkauttamisten yhteydessä metsäteollisuusyritykset ovat sitoutuneet yhteiskuntavastuuseen, joka ylittää metsäteollisuusyrityksiä velvoittavat sopimukset. Tämä luo olettaman asiallisesta menettelystä myös yrittäjiä kohtaan.

Sopimuksista ja niiden kunnioittamisesta huolimatta myös valtiovallan on syytä tahollaan miettiä, miten kotimaiset puunkorjuuyritykset selviävät tästä suhdanteesta. Kela-maksun poistaminen on tervetullut apu, mutta se ei ratkaise raskaita pääomakuluja. Tältä osin esillä olleen suhdannelainan ehdoissa tulee huomioida puunkorjuuala siten, että alalle tyypilliset pienet, muutaman sadantuhannen euron liikevaihdolla toimivat yritykset voisivat vakauttaa toimintansa muutamaksi vuodeksi, minkä jälkeen palveluiden kysynnän voidaan olettaa elpyvän. Järeämpiinkin keinoihin on hyvä varautua.

Puunkorjuun turvaamiseksi tarvittava rahoitus näyttää säästyvän puukaupan vilkastuttamiseksi tarkoitetuista veronalennuksista, joten tältä osin yhteiskunnan päättämä tuki on vain ohjattava uudelleen.

Lue seuraavaksi