Uutiset

Yleinen

Puulämmittäjällä riittää lämpöä kaikkina vuoden päivinä

Energian hinnat ovat viime vuosien aikana nousseet reilusti. Hintoihin ovat vaikuttaneet paitsi lisääntynyt kulutus myös raaka-aineet, joista se tuotetaan – esimerkiksi öljy ja maakaasu. Epävarmuus on lisääntynyt paitsi hintojen myös saatavuuden suhteen.

Kilowattituntikohtaiset lämmitysenergian hinnat ovat nousseet esimerkiksi lämmitysöljyn kohdalla nousu vuodesta 1998 on ollut 213 %* ja sähkön osalta 43%**.

Samaan aikaan muutostilassa oleva ilmastomme on muistuttanut meitä energian saatavuuden herkkyydestä erilaisten myrskyjen mukanaan tuomien sähkökatkojen ja ympäristökatastrofien muodossa. Ei siis ihme, että Suomessa uusiin omakotitaloihin rakennetaan lähes poikkeuksetta myös tulisija.

Puulämmitys on kannanotto ympäristön puolesta

Euroopan unioni on asettanut alkuvuodesta tehdyssä ilmastosopimuksessaan varsin korkeat tavoitteet uusiutuvien energiavarojen käytölle. Suomessa tämä tarkoittaa vajaan 40 prosentin osuutta uusiutuville energiavaroille. Puulla on merkittävä rooli tässä ja puulämmityksen valitsemista voidaankin pitää kannanottona ympäristön puolesta.

Puulämmitys on ilmastomyötäistä, sillä sen käyttö vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta. Fossiilisten polttoaineiden tuottamat päästöt vauhdittavat kasvihuoneilmiötä. Puu puolestaan ei lisää ilman hiilidioksidimäärää.

Viime vuosien aikana puulämmitys on herättänyt kuitenkin keskustelua muiden päästöjen, lähinnä pienhiukkasten, vuoksi. Tämä johtuu paitsi osin vääristä käyttötottumuksista ja heikkolaatuisesta polttopuusta, mutta myös vanhentuneesta tulisijatekniikasta. Tulisijojen tekniikan kehittyminen saanee kuitenkin tuulta purjeisiin Suomeen suunniteltujen, joskin Euroopan mittakaavassa, vaatimattomien, päästörajojen tultua voimaan 2010.

Lisätietoja:

www.nunnauuni.com
www.nunnauuni.nu/puhdastafaktaa

*Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto, Lämmitysenergian hintoja, pientalo, 1998 2,3 snt/kWh – 2007 7,2 snt/kWh.
**Energiateollisuus/Energiamarkkinavirasto, Sähkön hinnannousu sähkölämmitteisessä pientalossa 1998 6,7 snt/kWh – 2008 9,6 snt/kWh. Polttopuun hinnoista ei ole saatavissa ajankohtaisia tilastoja.

Lue seuraavaksi