Uutiset

Yleinen

Puhtaan energian investoinnit kasvavat kuplavauhtia

Kuva: Talentum arkisto

Vaikka kuluva vuosi onkin puhtaalle energialle haasteellinen, ja uusien tuotantotilojen rakentaminen hidastuu, ennustaa alan Clean Energy Trends -raportti vahvaa kasvua keski- ja pitkällä aikavälillä.

Biopolttoaineiden globaali tuotanto ja myynti ylsivät 35 miljardiin dollariin ja vuoteen 2018 ulottuvalla jaksolla luvun arvioidaan olevan 105 miljardia dollaria.

Tuulivoima oli ensimmäinen puhtaan energian sektori, joka ylitti 50 miljardin dollarin rajan. Alan maailmanlaajuisen markkinan ennakoidaan kasvavan noin 140 miljardiin dollariin vuoteen 2018. Viime vuonna uutta tuulivoimakapasiteettia rakennettiin 27 000 megawattia, josta yli 8 000 Yhdysvalloissa. Saksa on edelleen suurin tuulivoimamaa.

Aurinkoenergian markkinat nousivat viime vuonna noin 30 miljardiin dollariin, ja vuoden 2018 arvio on 80,8 miljardia. Aurinkovoimakapasiteettia asennettiin viime vuonna maailmanlaajuisesti 4 gigawattia.

Newnetin mukaan energiateknologiainvestoinnit kasvoivat viime vuonna 4,7 prosenttia 148 miljardista viime vuoden dollarista runsaaseen 155 miljardiin dollariin. Aurinko- ja tuulienergia työllistävät globaalisti yhteensä yli 600 000 ihmistä suoraan ja epäsuorasti ja vuonna puhtaan energian työpaikkoja voisi olla vuonna 2018 jopa 2,7 miljoonaa.

Lähde: Finbio ry.