Uutiset

Yleinen

Pronar-puskulavavaunu rehulle ja viljalle

SR-Harvesting tuo maahan Pronarin tuotteita. Yksi mielenkiintoinen tuote on puskuperävaunu, jolla saadaan kuljetettua ja purettua kuormasta turvallisesti esimerkiksi hake, säilörehu, vilja tai turve. Lavalla liikkuu tarvittaessa myös lanta ja lumi. Turvallisuus kuormanpurussa johtuu puskutyhjennyksestä, jolloin kippiä ei tarvitse käyttää eikä lavaa nostaa.

Kohtuuhintaiset monikäyttöiset perävaunut ovat haluttuja työlaitteita. Pronarin valikoimassa on puskuvaunu, jolla saa kätevästi kuljetettua ja kuormasta turvallisesti purettua esimerkiksi rehua, viljaa ja haketta. Puskuvaunun merkittävä etu on turvallisuus tyhjennyksessä. Puskutyhjennys ei kuormita vaunun runkorakennetta kuten kippaus, kun kuormaa ei nosteta ylös huojumaan eikä kuormaa tarvitse nykiä irtoamaan. Puskutyhjennys voidaan myös pysäyttää kesken tyhjennyksen toisin kuin kippaus, jossa liikkuvaa tavaraa ei nopeasti saada pysähtymään.

Puskutyhjennyksen yksi toiminnallinen etu saadaan matalissa rakennuksissa. Kuorma saadaan sielläkin tyhjäksi, eikä lava käy kattotuoleihin kiinni. Ainoa mikä pitää sopia katon alla nousemaan on takalaita. Monet vanhat hakevarastot esimerkiksi on mitoitettu pikkukärryille, mutta puskuvaunulla nekin saadaan täyteen.

Antero Ristimäellä Seinäjoella on monenlaisia perävaunuja. Tähän mennessä käytössä ovat olleet perinteiset kippiperävaunut. Massoja kuten säilörehua ja lantaa 1000 pään lihanautatilalla kuljetetaan vuosittain paljon ja myös vaaratilanteita on tarjolla kippausvaiheessa. Jos kippausalusta on hiemankaan kallellaan, se aiheuttaa aina pienen riskin ja riskit halutaan minimoida. Kun korjuu kestää kerrallaan noin viikon ajan, ei turhia viivästyksiä mielellään kaivata.

– Pronarin hankinnassa painoivat etenkin ominaisuudet ja hinta, Antero Ristimäki kertoo. Puskuvaunu oli ensisijaisesti mielessä ja uusi vaunu hankittiin säilörehun ajoon, mutta mielessä oli myös syksyn viljaralli. Siksi taakse hankittiin purkutorvi viljalle. Kolmas akseli on välttämätön, kun vaunulla ajetaan painavilla kuormilla ja samalla ainoa oikea vaihtoehto oli pakko-ohjaus.

Etenkin rehukorjuussa perävaunut ovat koetuksella. Raskaassa lastissa kuljetaan pellolla, tiellä ja lopulta yleensä pitäisi nousta siilolla kasan päälle. Kasan päällä ei aina ole tasaista ja eikä rehu ole tiivistä, joten moni perävaunu on kipatessa kaatunut.

Puskutyhjennys saattaa pelastaa korjuupäivän. Jos pelto on kevyttä maalajia ja perävaunun renkaat uppoavat yht´äkkiä toiselle puolelle, yhdistelmä jää jumiin. Kippaamaan ja tyhjentämään kuormaa ei tuollaisessa tapauksessa missään tapauksessa pääse, joten paikalle pitää saada kaivukone ja siihen kuluu aikaa. Puskutyhjennyksellä vaunu on mahdollista tyhjentää kallellaankin, jättää kuorma pellolle, jatkaa ketjun kanssa korjuuta ja käydä keräämässä rehukuorma myöhemmin.

Perävaunun pohja on osittain liukuva. Vaunu tyhjenee, kun etuseinää ja etuosan lattiaa työnnetään hydraulisylintereillä taaksepäin. Etusermi ei liiku aivan lavan perälle saakka ja etulattian päällä oleva tavara tyhjennetään kippaamalla pohja tyhjäksi, jolloin etusermikin nousee ylöspäin. Purkukeloja ei hankittu, kun rehu puretaan laatalle eikä siilon päälle.

Etusermiä vasten oleva tavara kipataan kallistuvan lattian avulla sylintereillä.

Korjuuketju kuntoon

Ajosilppurikorjuuta on tehty omalla silppurilla jo muutaman vuoden. Ristimäen perävaunuja vetämään tarvitaan kuitenkin traktoreita ja kuljettajia. Riittävän tehokasta traktorikalustoa ja kuljettajia on toki lähiseudulla saatavilla.

– Me tehdään kasviviljelytilojen kanssa yhteistyötä, jolloin kaikki saavat hyötyä. Normaalisti töissä on yksi palkattu työmies ja yksi kaveri auttaa pajalla koneiden kunnossapidossa, Antero kertoo.

– Moni kuljettaja on käynyt ajamassa rehua jo useamman vuoden ajan, joten paikat ovat tuttuja. Meidän kuljettajien ikärakenne on huomattavasti alle 25 vuotta, mutta pojat ovat saaneet kuormat liikkumaan näpsäkästi siilolle, Antero toteaa.

– Jos rehusiilossa rehukasan päälle ajettaisiin säilörehukorjuussa vaunun kanssa, riski vahingoista kasvaisi merkittävästi, Antero toteaa. Ristimäellä kuormien purku tehdään joka tapauksessa kovalla pohjalla täyttyvän siilon eteen, jolloin siilolla saadaan tasoittaa ja tampata omaan tahtiin. Rehu kuljetetaan tamppauskoneilla kerroksittain päällekkäin samalla rehua tampaten.

Akselisto kunnossa

Kun siirtomatka on pitkä, perävaunuja rakennellaan mielellään tilavuudeltaan isommiksi. Kun tilavuus kasvaa, painot nousevat ja se taas koettelee herkästi telejä. Pronarissa akselisto on mitoitettu kestämään kuormaa jo valmiiksi. 36,5 kuutiota on kasvatettu lisälaidoin 46,4 kuutioon. Rengastuksena jokaisella akselilla on vakiona 550/60-22,5 ja etummainen ja takimmainen akseli ovat ohjaavia. Anterolla rengastuksena on BKT:n 700/50-26,5, jolloin kantavuutta pehmeään saadaan enemmän. Akselisto on jo mitoitettu 60 km/h–nopeuteen, joten raskaammankin liikkuvan kuorman rengastusta lämmittävään vaikutukseen on varauduttu.

Akseliston hydraulinen jousitus tuo ajoon mukavuutta, mutta hydrauliikalla on mahdollista nostaa etuakseli ylös. Etuakselin nostolla saadaan hieman siirrettyä painoa vetokoukulle ja yhdistelmään normaalisti vakautta tyhjäajoon. Aisa on jousitettu mekaanisesti lehtijousilla.

Akseliväli Pronarissa on pitkä, jolloin saadaan kantavuutta tieajoon. Pitkä akseliväli edellyttää ohjautuvaa teliä, muuten murtovoimat kasvavat valtaviksi. Pitkä akseliväli helpottaa myös akseliston huoltoa, kun mies sopii joka väliin. Pronarin vaunussa on alarunko ja sen päällä lavarakenteet. Rungot ovat yhdistetty pulteilla, jolloin paketista tulee jämäkkä. Kolmella akselilla traktorin painotus ei merkittävästi muutu kuorman sijainnista huolimatta.

Pellot hajallaan

Anteron pellot ovat hajallaan, koska jo riittävän rehumäärän haaliminen vaatii toki peltoalaa. Teiden kunto pelloille vaihtelee tasaisesta kestopäällysteestä hiekkaan ja monessa paikassa etenkään hiekkatiellä ei ole väistämismahdollisuutta raskaalla kalustolla. Mutkaisella, monttuisella ja mäkisellä taipaleella kuorman kanssa on syytä olla tarkkana, jotta vastaantulevien kanssa ehditään katsoa sopiva väistöpaikka. Oman kalustonkin väistöä tulee, kun pidemmällä matkalla on neljä-viisi vaunua. Lähipelloilla riittää kaksikin vaunua ajoon. Ajossa Pronar tulee kuormalla perässä siististi pellolla ja tiellä. Pakko-ohjauksella vaunu seuraa käänteissäkin traktoria, eikä nurmeen jää kasvua haittaavia murteita.

Lauri Tuomi on ollut rehukuskina jo muutaman vuoden ja tänä vuonna perävaunuksi 7485 Massikan perään laitettiin Pronarin vaunu.

Mäkisessä maastossa kuorman kanssa kulkiessa portaaton vaihteisto on luonteva, kun vaihteen vaihdon ajaksikaan veto ei katkea.

Antero Ristimäen lihakarjakasvattamo on logistisesti aivan tien vieressä. Rakennukset ovat nykyaikaisia, jolloin karjan ruokinta puhtaanapito ovat helpot ja nopeat tehdä. Kuivutus tehdään kahdesti viikossa kuivituskauhalla. Seosrehua tehdään nyt viisi kuormaa päivässä hinattavaan vaunuun ja lokakuusta alkaen seokset tehdään ajettavalla apevaunulla.

– Vanha vaunu jää kuitenkin varavaunuksi jemmaan ja se kunnostetaan talven aikana, Antero toteaa.

– Jotta työt saataisiin turvallisiksi, pitää aina olla uutta suunnitelmissa. Mullien siirtoon on valmistumassa ajoaita, jolloin aitaa voidaan liikuttaa turvallisesti koneella. Konehallilla meillä häärää Tuomo, joka pitää koneen kunnossa ja rakentelee kaikenlaista, Antero kertoo.

Lue seuraavaksi