Uutiset

Yleinen

Pöttinger ruuvauksella tai ilman

Aikoinaan heinä niitettiin. Sitten heinää niittomurskattiin. Nyt ollaan palaamassa jälleen pelkkään niittoon. Pöttinger esitteli Agritechnicassa 2013 ruuvikarhottimella –Crossflow-varustetun niittokoneen, jolla sato saadaan siirrettyä karholle tai jättää leväälleen. Tästä kesästä lehtien ensimmäisellä sellaisella on niitetty Suomessa. Pöttingerit myy Turun Konekeskus.

Lautasniittokoneissa ei ole ”kehitystä” tapahtunut vuosiin. Erilaisia murskaimia metalli- ja muovisormin jne toki on esitelty mattoperällä ja ilman. Sitten alkoi taas tapahtua, kun murskaamisesta ei katsottukaan olevan vastaavaa hyötyä. Murskaaminen vaatii traktorilta voimaa paljon ja ylettömän paljon, jos nurmessa on hiukankaan apilaa. Jos apilaa on runsaasti, voi murskaamisen unohtaa vallan, kun kone on nopeasti tukossa. Apilan kuten myös muiden valkuaista tuottavien kasvien ottaminen nurmiseoksiin on lisääntynyt ja se tulee vähentämään murskausta niiton yhteydessä.

Etukone on murskaava ja takakone niittävä.

Toki moni on pohtinut myös sitä, onko murskaaminen energiataloudellisesti järkevää. Murskaaminen vie voimaa, mutta kuivausta nopeuttavana työvaiheena se ei välttämättä kannata. Jos murskaimen kanssa traktorissa voi olla juuri ja juuri etu- ja takakone, pelkästään niittovarusteisena yhdistelmä voi olla perhonen ja ajonopeutta voidaan nostaa huomattavasti. Niitossa kun korsi saadaan vain poikki, se riittää ja siihen riittää pieni voima.

Pelkän niittämisen jäljiltä sadon karhottamiseen on muutamia vaihtoehtoja. Karhotuksen voi tehdä erikseen joko heti niiton jälkeen tai hetken päästä kuivana heinänä, kun sato on ensin muutamaan kertaan pöyhitty. Käyttötarkoitus, varastointimenetelmä ja vallitseva säätilanne joka tapauksessa ratkaisevat seuraavan työvaiheen. Vaikutusta on myös sillä, millainen kasvusto on korjattavana.

Pehmeällä suopellolla ovat paripyörät tarpeen, jotta ei tulisi tarpeettomasti raiteita. Ruuvikone heittää niitetyn sadon etukoneen tekemän karhon päälle. Niitettäessä kaksi karhoa tulevat kohtalaisen lähelle toisiaan, jolloin ne olisi helppo yhdistää.

Pertti Liias Joutsasta hankki Pöttingerin Novacat 352 -takakoneen ruuvisiirrolla tälle kaudelle. Ensimmäiset mallit valmistuivat tehtaalta keväällä ja sellainen tuli Pertin käyttöön. Perusteena hankinnalle oli nimenomaan niiton ja karhottamisen yhdistäminen, jolloin säästytään erillisiltä työvaiheilta.

Etukoneena Pertillä on Pöttingerin murskaimella varustettu Novacat 351 Alpha Motion, joka on murskalla varustettu työleveydeltään kolme ja puolimetrinen. Murskaimen kautta kiertävä rehu saa hieman vauhtia ja siivet ohjaavat rehun karholle, johonrehu kerätään noin seitsemältä metriltä. Aiemmin käytössä oli etuniittolaite ilman murskausta, mutta sillä sato ei siirtynyt renkaiden väliin vaan jäi turhan leveelleen, jolloin satotappiot hieman kasvoivat.

Murskattu rehu myös luonnostaan menee epäjärjestykseen eikä jää vain suoraviivaisesti pitkittäin makaamaan maahan. Tällöin seuraavassa vaiheessa noukin saa paremmin tavaran ylös mattona, eikä noukinta tarvitse laittaa kulkemaan aivan maata vasten.

Pertin työntekijä, Lintusen Jari on niittämässä hieman kitukasvuista kolmannen sadon apilapitoista heinää. Vuodesta 2000 Pertillä aloittanut Jari on nähnyt jo monta korjuuta ja pitää nykyistä menetelmää toimivana.

Kyseinen pelto on aikaisemmin ollut turpeennostossa mutta sittemmin peltokäyttöön vapautuneella suolla. Maa on laitettu viljelykuntoon ja ojitettu suo poikittain vanhoihin sarkoihin nähden. Maa ei kuitenkaan ole tasainen eikä se pysy tasaisena pohjamaasta johtuen. Pellon pinta kuitenkin kaipaisi hieman jälleen tasoitusta, kun nurmi aikoinaan uudistetaan.

Kaksi tämän vuoden ensimmäistä satoa olivat olleet kohtalaisia, vaikka keväällä oli kuivaa ja kesällä märkää. Tälläkin lohkolla oli vesi seisonut ja tainnuttanut osan kasvustoa. Kasvusto oli reunasta kelpoa, mutta keskellä lohkoa kasvusto on heikkoa.

Ajonopeutena käytetään nyt noin 12 km/h. Massavirta vie tavaraa nätisti eteenpäin. Aina vaikka tavaraa oli paljon, mutta kasvusto oli hieman kosteaa, koneessa ei ole ollut ongelmia.

Jossain vaiheessa heinää halutaan kuivattaa, ja hyödyntää pellolla tapahtuvat kuivatus. Kyseistä laitettahan voidaan käyttää myös pelkkänä niittokoneena ilman karhotusta, kun takapellit nostetaan ylös.

Seuraavaksi korjuu karholta

Ruuvikarhotin niiton yhteydessä on ollut toimiva menetelmä. Rehua kerätään karheelle, joko ajosilppurin eteen tai urakoitsijan paalattavaksi. Kahden työleveyden karhot voi vielä paalatessa yhdistää.

Aiemmin Liiaksella on ollut karhotinkin käytössä, mutta sen käyttöä hankaloittaa aaltomaisesti epätasaiset pellot Toki tasaisiakin peltoja on, mutta etenkin vanhat suot ovat kumpareisia. Tavoitteena ruuvikarhottimella on saada niitetty sato kerättyä karholle, niin ettei erillisen karhottimen kanssa pellolle olisi tarvetta tulla.

Karhotusominaisuus voidaan tarvittaessa purkaa avaamalla takapellit, jolloin satoa voidaan kuivattaa leveällään. Kuljetettaessa niittoyksikkö käännetään taakse. Apila antaa korjuuseen oman haasteensa. Se on raskas murskata ja murskaus vie siten voimaa.

Ruuvi pyörii aina. Kun niitettävän sadon halutaan menevän leveelleen, on avattava pellit takana. Ruuvi selvittää vankankin kasvuston myös märkänä. 

Lue seuraavaksi