Uutiset

Yleinen

Pääkirjoitus – Positiivinen ihme ei ole pelkästään toivomus – se pitää tehdä

Seppo Pentti

Päätoimittaja
Urakointi Uutiset

Palveluita ollaan mielellään käyttämässä, kustannuksia ollaan herkästi lisäämässä ja toisten omaisuutta mielellään suojellaan yhteisen edun nimissä. Yhtälö ei kokonaisuutena toimi. Raha ei vain riitä, jollei joku sitä yhteiskuntaan tuota. Kun ulkomaille myytävien tuotteiden arvo on vähentynyt, pitäisi vaihtotaseen positiivisena pitämiseksi vähentää Suomeen tuotavien tuotteiden määrää. Energia on merkittävä tuote, jota pitäisi pystyä tuottamaan entistä enemmän kotimaassa.

Toisten töiden jarruttajat ovat yksi viheliäisin osa yhteiskuntaa. Virkamiehiä on paljon ja heillä on jokaisella joku ”tärkeä” tehtävä. Yleensä se on aineiston keruu lupien muodossa ja päätöstenteko. Jotkut toki suunnittelevat ja ohjeistavat ”tärkeitä” asioita, kuten vuosikausia olleiden opastekylttien poistoa teiden varsista tai ilmanvaihtoa ja lämmöntalteenottoa rakennuksiin, joka on monesti näpertelyä. Virkamiehet ovat toki lakiin perustuen velvollisia puuttumaan, estämään ja pysäyttämään toimintaa, mutta onko yhteiskunnan sääntely mennyt jo liian pitkälle. Lainsäätäjä eli eduskunta on sorvannut lain, jota virkamies joutuu noudattamaan. Se on valitettavasti hänen tehtävänsä.

Yhdestä tai muutamasta väärinkäytöksestä tai havaitusta ongelmasta on muokattu kieltävä laki vaikka ympäristöasioihin. Jotain kasvia tai eläintä suojellaan, mutta samalla unohdetaan, että samaa lajia on toisaalla. Ei voi olla niin, että sitä yhtä kasvia on vain sillä Suomen pinta-alaltaan 1 % suolla, joka vähintään pitäisi saada turvetuotantokäyttöön nykyisen 1 % lisäksi. Mitä niillä 98 %:lla oikein kasvaa ja millaisia eläimiä niillä oikein elää?

Liito-oravan papanoitakin on ollut menneinä vuosina vähän joka paikassa. No jos papanoita on joka paikassa, niin pitääkö kaikki alueet sitten sen takia suojella. Ei se kai sitten mikään harvinaisuus voi olla.

Olen kahdesti maininnut entisen ympäristöministerin nimen pääkirjoituksessa. Valitettavasti se on pitänyt tehdä negatiiviseen sävyyn. Nyt on kuitenkin tapahtunut positiivinen ihme ja yksi ehkä Suomen historian kalleimmista ministereistä on siirtynyt puolueensa mukana oppositioon. Verbaaliakrobatia ja selittelyt jatkunevat siellä. ”Kun ilmasto ei lämmennytkään oletetulla tavalla, joku asiantuntija keksi, että lämpö onkin varastoitunut meriin”. Se oli sitten uusi asiantuntijan totuus, joka löydettiin taas kerran ihan uutena asiana. 

Vaikka Sanni Grahn-Laasonen kutsuttiin pätkäympäristöministeriksi, hän on ilmeisesti saanut enemmän positiivisista aikaan Suomelle ja koko kansantaloudelle kuin moni koko pitkänä ministeriaikanaan tai kausinaan. Puhumattakaan niistä, jotka ovat saaneet aikaan pääasiassa pelkästään negatiivista. Kalliiksi on vihreily käynyt monelle yrittäjälle, kuten myös koko kansantaloudelle. Toivottavasti mennyt aika ei enää palaa, eikä sellaisia hallitusohjelmia hyväksytä, jotka vievät Suomea perikatoon.

Soita pitää toki suojella, mutta pitää muistaa, että ne ovat vain yksi välivaihe luonnonhistoriassa. Kun tarkastellaan riittävän pitkälle taaksepäin, aikoinaan paikalla oli jäätikkö, sitten luultavasti monin paikoin metsää. Kun suota kaivetaan, suosta monasti puun runkoja. Eikö se kerro siitä että paikalla ei ole aina ollut suota?

Suota sitä paitsi tulee koko ajan lisää. Suota muodostuu, kun pinnanmuodot vaikka maan kohoamisen seurauksena estävät veden vapaan liikkumisen ja vesi jää seisomaan. Jollei jossain kasva metsää liian kosteuden vuoksi, siihen syntyy suo.

Puoluerajoista riippumatta seuraavaa ehdotusta saa käyttää omanaan. Palkataan provisiopalkkainen ”Hyväksytty”-leimanlyöjä vaikka kahdeksi kuukaudeksi määräaikaiseen työsuhteeseen. Tehtävänä on kiertää ympäri Suomea, hakea pöydillä lojuvat turpeennostolupa-anomukset ja lyödä sopimusperusteisesti vaikka viisi ”HYVÄKSYTTY” leimaa päivässä, a ´1000 euroa. Vajaa leima/tunti ei kuulosta kohtuuttoman vaikealta. Palkkakustannus on sosiaalikuluineen ja matkakorvauksineen alle 10 000 euroa päivä. Kahden kuukauden kustannus on yhteiskunnalle noin 400 000 euroa. Hyväksytty -leiman on saanut 200 anomusta, joka on hyvä alku. 

Hyväksytetään eduskunnassa myös pikaisesti laki, joka edellyttää yhdenvertaisuuden nimissä nostolupaa vastustavalta valittajalta vaikka puolen miljoonan euron talletusta etukäteen sulkutilille. Jos valitus menestyy, rahan saa takaisin. Jos ei valitusta hyväksytä, valittaja menettää rahat vaikka korvamerkittynä vapaaehtoiseen soidensuojeluohjelmaan. Ei voi olettaa oman tai maan edun kannalta tärkeiden asioiden olevan vaikeita toteuttaa saatikka rahasta kiinni. Erilaisia valituksia tehdessähän ”pelataan” nyt toisten rahoilla ilman oman menetyksen pelkoa ja samalla kuormitetaan oikeuslaitosta. Samalla aiheutetaan merkittävät kustannukset yhteiskunnalle. Uudessa vakuusmenettelyssä jouduttaisiin miettimään, onko valitukseen syytä ja ollaanko siihen valmiita sitomaan omaa pääomaa ja siitä tarvittaessa valmiita maksamaan.

Lue seuraavaksi